2019-03-20 23:39


Guvernul pregăteşte analfabeţi cu diplomă pentru a munci în UE

 |  19:48
Guvernul pregăteşte analfabeţi cu diplomă pentru a munci în UE

Nu aabsolvit nici o şcoală primară, dar are şansa de a primi o calificare ce îlpoate propulsa într-un loc de muncă bine plătit oriunde pe teritoriul UniuniiEuropene. Nici măcar nu trebuie să deţină un cazier judiciar “alb” pentru asta.Mai mult, calificarea sa este finanţată de Guvernul României, în baza unuiprogram asigurat din fonduri structurale. Despre cine este vorba? Despre un cetăţeanromân de etnie romă care va avea şansa să fie selectat de către Agenţia Naţionalăpentru Romi, instituţie guvernamentală, pentru a primi calificarea de manichiurist-pedichiuristsau de lucrător comercial. Asta în timp ce sute de mii de români, absolvenţi aiunor instituţii de învăţământ superior, rămaşi pe drumuri din pricina crizeieconomice, apucă drumul Occidentului pentru a muncii spălând vase, culegând căpşunisau îngrijind persoane vârstnice cu dare de mână.

Absolvirea învăţământului obligatoriu nu este o condiţie

Agenţia Naţională pentru Romi bagă mâna adânc în fondurile structuraleaferente proiectului comunitar “Împreună pe piaţa muncii” pentru a calificapersoane fără nici o calificare în vederea obţinerii unui loc de muncă înRomânia sau în toate statele membre ale Uniunii Europene. Este vorba despre douăcontracte-cadru pe care instituţia guvernamentală în cauză le-a încheiat lunaaceasta pentru formarea profesională a unor romi în meseriile demanichiurist-pedichiurist şi lucrător comercial.

La data de 15 septembrie 2010, Agenţia Naţională pentru Romi a publicat pesite-ul SEAP anunţul de participare cu numărul 107.955, prin care îi anunţăintenţia de a achiziţiona servicii de formare profesională în ocumpaţia de manichiurist-pedichiurist.Cursurile urmează să fie susţinute în Bucureşti, judeţul Ilfov, dar şi în oraşulTimişoara, urmând să fie absolvite de minimum 55 şi maximum 64 de persoane deetnie romă.

Potrivit caietului de sarcini, scopul pregătirii este acela de a califica înocupaţia de manichiurist-pedichiurist în vederea facilitării obţinerii unui locde muncă atât în ţară, cât şi în ţările membre ale Uniunii Europene apersoanelor de etnie romă. Pot fi admise la aceste cursuri şi persoanele carenu au absolvit învăţământul obligatoriu, cursul fiind de nivel 1. Cu toateacestea, Agenţia Naţională pentru Romi stipulează în cuprinsul caietuluii desarcici că nivelul minim de pregătire al persoanelor care urmează să primeascăo calificare în meseria de manichiurist-pedichiurist este patru clase primare,o adeverinţă medicală cu menţiunea apt pentru această meserie, un act deidentitate şi un certificat de naştere valabil.

Nu-ţi trebuie ani de şcoală, ci doar zece săptămâni de răbdare

În timp ce sute de mii de români absolvenţi de facultăţi şi licenţiaţi suntşomeri, aflându-se în căutarea unul loc de muncă cu mult inferior calificăriilor, cele 60 de persoane de etnie romă care vor participa la acest curs nutrebuie să tocească băncile şcolii de meserii decât zece săptămâni. Potrivitdocumentaţiei care a însoţit licitaţia aferentă atribuirii contractului de cătreAgenţia Naţională pentru Romi, cursul cuprinde 360 de ore de studiu, din care120 de ore pentru lecţii teoretice şi 240 de ore pentru practică. “Dacă numărulabsenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa depregătire a cursantului, acesta va fi exmatriculat fără a mai avea dreptul de aurma un curs gratuit, fiind obligat să restituie echivalentul sumelor aferenteorelor efectuate”, se mai arată în documentaţie. Agenţia Naţională pentru Romiestimează însă un procent de promovare a acestui curs de 100%.

Vrei să vinzi televizoare la Viena? Înscrie-te la curs

Astfel, la data de 18 octombrie 2010, Agenţia Naţională pentru Romi aorganizat o licitaţie pentru încheierea contractului cu numărul 4323 denumit“contract de prestări servicii de formare profesională în ocupaţia demanichiurist-pedichiurist”, la care s-a prezentat o singură ofertă, declarată şicâştigătoare. Este vorba despre Asociaţia Bucharest Business School, cu sediul înCapitală, o organizaţie nonguvernamentală şi non-profit, care a pus mâna pe uncontract în valoare de 39.600 de lei fără TVA.

Aceasta nu este singura afacere de acest gen încheiată înultima lună de către Agenţia Naţională pentru Romi. Tot în vederea calificăriipersoanelor de etnie romă în vederea facilitării obţinerii unui loc de muncăatât în ţară, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene, agenţia a maipostat pe site-ul SEAP anunţul cu numărul 107765 din data de 10 septembrie 2010în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de formare profesionalăîn ocupaţia de lucrător în comerţ. Locul de pregătire este în Cluj Napoca,Craiova, Brăila şi Timişoara. Criteriile de selectare a cursanţilor sunt aceleaşica şi în cazul cursului de pregătire pentru manichiurişi şi pedichiurişti. Adicătot fără să fie obligatorie absolvirea învăţământul obligatoriu. Potrivitcaietului de sarcini, autoritatea contractantă cere ca la aceste cursuri săparticipe minimum 25, maximum 28 de romi în Cluj Napoca, minimum 21, maximum 25de romi în Brăila, minimum 80, maximum 84 de romi în Craiova şi minimum 11,maximum 15 romi în Timişoara. Cursurile se vor ţine, de asemenea, pe durata azece săptămâni, de câte 360 de ore, din care 120 de ore aferente teoriei, iar240 aferente probelor practice.

Licitaţia a fost organizată la data de 26 octombrie, AgenţiaNaţională pentru Romi încheind două contracte, unul în valoare de 25.970 de leifără TVA, iar al doilea în valoare de 37.380 de lei fără TVA, ambele cu firmaSC Ascendo SRL. Autoritatea contractantă apreciază că la sfârşitul acestorcursuri, absolvenţii vor susţine un examen după care vor intra în posesia unorcertificate de absolvire ce le va facilita romilor în cauză obţinerea de locuride muncă bine plătite atât în ţară, cât şi în UE.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638946-04-28
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...