2017-01-22 20:36


Inspecţia Judiciară nu poate analiza aspectele invocate de Andrei Vieru privind evacuarea mamei sale

 |  20:23
Inspecţia Judiciară nu poate analiza aspectele invocate de Andrei Vieru privind evacuarea mamei sale
InspecţiaJudiciară nu poata analiza aspectele invocate de Andrei Vieru, fiulcompozitorului Anatol Vieru, referitoare la evacuarea mamei sale prin deciziejudecătorească, deoarece acestea sunt chestiuni de judecată, se arată într-uncomunicat al CSM publicat pe site-ul instituţiei.

"Secţiapentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit, înşedinţa de joi, 24 februarie, conţinutul notei Inspecţiei Judiciare, apreciindcă aspectele invocate la data de 2 februarie în scrisoarea deschisă adresată decătre domnul Andrei Vieru preşedintelui României, primului ministru, ministruluijustiţiei şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii constituiechestiuni de judecată care nu pot fi analizate de către Inspecţia Judiciară,date fiind limitele impuse de lege verificărilor efectuate de aceasta, cu atâtmai mult cu cât, cu ocazia verificărilor efectuate nu s-au constatat încălcăriale Codului deontologic sau încălcări de natură a atrage răspundereadisciplinară a judecătorilor vizaţi de respectiva scrisoare deschisă", searată în comunicatul citat. InspecţiaJudiciară a CSM s-a sesizat din oficiu, la începutul lunii februarie,cuprivire la aspectele semnalate de Andrei Vieru, fiul compozitorului AnatolVieru, într-o scrisoare deschisă în care reclamă o decizie a instanţei, în urmacăreia mama acestuia, în vârstă de 83 de ani, este evacuată din locuinţaretrocedată.

Înscrisoarea deschisă transmisă de Andrei Vieru preşedintelui României,primului-ministru, ministrului Justiţiei şi preşedintelui CSM, acesta semnaleazăfaptul că mama sa, Nina Vieru, în vârstă de 83 de ani, a fost somată în plinăiarnă să-şi părăsească în cinci zile locuinţa în care stă de peste 30 deani. Andrei Vieru susţine că, în aprilie2010, Secţia a IV-a Civilă a Tribunalului Bucureşti a pronunţat, în dosarul nr.27989/299/2005, o decizie de anulare a actului de vânzare-cumpărare prin carepărinţii săi au achiziţionat apartamentul în care locuiau. Fiul compozitoruluisusţine că decizia instanţei "reprezintă o nesocotire flagrantă şi undispreţ evident faţă de mai multe legi în vigoare în România". Vieru spune că tatăl său a cumpărat de lastat, în 1997, respectivul imobil, în care locuia încă din 1979. Vânzarea –respectiv cumpărarea – s-a făcut pe baza unei legi promulgate de ParlamentulRomâniei, şi anume Legea 112/1995. Andrei Vieru susţine că procesul a fostintentat familiei sale şi statului român de către moştenitori falşi, învirtutea unui certificat de moştenitor fals, iar avizul Camerei Notarilorasupra certificatului de moştenitor coincide cu analiza avocaţilor noştri. Deasemenea, Vieru afirmă că, până în prezent, nimeni nu a făcut dovada, îninstanţă, că ar fi moştenitor al fostului proprietar al imobilului în litigiu,Constantin Stoicescu, fost ministru fascist al justiţiei, considerat criminalde război. Totodată, Andrei Vieru face referire la Legea 312/1945 (cu raportarela legea 10/2001), în vigoare şi în prezent în România, potrivit căreia fostaavere a criminalilor de război nu este revendicabilă de către moştenitori.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-10-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image