2017-01-19 02:33

DEZVALUIRI


Laszlo Borbely, în atenţia DNA. Ministrul mediului a intervenit pentru favorizarea unei firme care i-a amenajat un apartament

 |  19:28
Laszlo Borbely, în atenţia DNA. Ministrul mediului a intervenit pentru favorizarea unei firme care i-a amenajat un apartament
Consilierul ministrului LaszloBorbely, Szepessy Szabolcs este acuzat că a intervenit pe lângă ministru înfavoarea omului de afaceri Ioan Ciocan pentru ca acesta din urmă să obţinăcontracte de la Administraţia Naţională Apele Române, instituţie aflată însubordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor. În schimbul acestor intervenţii,ministrul ar fi beneficiat de lucrări de amenajare a unui apartament, învaloare de 20.000 de euro care ar fi fost efectuate de firma Lescaci Com aomului de afaceri Ioan Ciocan. Firma a obţinut de la Apele Române, anul trecutşi anul acesta, patru contracte în valoare de peste 846 de milioane de lei.

Percheziţiile efectuate luni, înlocalitatea Certeze din judeţul Satu Mare, vizează un dosar de corupţieînregistrat la DNA-Oradea. Dosarulîl vizează pe omul de afaceri Ioan Ciocan, rudă cu fostul prefect de Satu Mare,Gheorghe Ciocan. Ioan Ciocan alături de Vasile Ciocan sunt acţionari în SCLescaci Com SRL, societate care de-a lungul timpului a beneficiat de numeroasecontracte cu statul. Presa a relatat pe larg despre contractele de la Eforie,obţinute de SC Lescaci Com în perioada în care Ministerul Mediului şi Pădurilorera condus de Sulfina Barbu sau de contractele pentru amenajarea unor cursuride apă. Contractele pe sume frumoase, dar lucrări de mântuială şi multsupraevaluate.

Ei bine, în dosarul în care, pe 5 iulie2011, s-a început urmărirea penală împotriva consilierului ministrului,Szepessy Szabolcs, se presupune că ministrului i-a fost cumpărată influenţa înschimbul a 20.000 de euro. “La data de 5iulie 2011, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea al DNA audispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii: Ciocan Ioan, asociat unicşi administrator al SC Lescaci Com SRL Negreşti Oaş, în sarcina căruia s-areţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă şi Szepessy Szabolcs, consilierpersonal al ministrului mediului şi pădurilor, în sarcina căruia s-a reţinutcomplicitate la infracţiunea de cumpărare de influenţă. Din rezoluţia deîncepere a urmăririi penale a rezultat următoarea stare de fapt: În cursulanului 2011, învinuitul Ciocan Ioan, în calitate de reprezentant legal alfirmei mai sus menţionate, prin intermediul învinuitului Szepessy Szabolcs,consilier personal al ministrului mediului şi pădurilor, a cumpărat influenţanumitului Borbely Laszlo, ministru al mediului şi pădurilor, prin efectuarea înfolosul acestuia de lucrări de amenajare a unui apartament, lucrări în valoarede aproximativ 20.000 de euro, pe cheltuiala societăţii sale. Lucrările au fostrealizate în scopul obţinerii, prin intermediul influenţei de care se bucurăministrul mediului şi pădurilor, de contracte cu Administraţia Naţională ApeleRomâne (instituţie aflată în coordonarea acestui minister), cât şi pentru aobţine cu prioritate plata unor lucrări contractate anterior cu aceeaşiinstituţie publică şi aflate deja în execuţie.

Pentru a îl putea cerceta pe ministrulmediului şi pădurilor, Laszlo Borbely, procurorii trebuie să ceară ridicareaimunităţii parlamentare având în vedere că acesta este şi deputat al UDMR.

Liber la contracte în 2010

Anul 2010 a fost un an prosper pentrusocietatea condusă de rudele fostului prefect de Satu Mare, Gheorghe Ciocan.Firma a obţinut pe 25 iunie 2010, de la Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa uncontract pentru obiectivul de investiţii: “Protecţie de mal pe râul BascaChiojdului în zonele cu eroziuni active, sectorul Chiojdu-Catina, judeţul Buzău.Lucrările constau în: protecţii de mal şi sunt finanţate din credite externeBanca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Valoarea acestui contract este depeste 10 milioane de lei fără TVA.

În luna noiembrie a anului trecut,aceeaşi firmă a obţinut de la Administraţia Bazinală de Apa Olt, prin negocieredirectă, (Situaţie de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nuputeau fi prevăzute de autoritatea contractantă, în conformitate cu condiţiilestricte stabilite în directivă) un contract pentru recalibrareaşi decolmatarea pârâului Belinu Mare (consolidare mal, praguri de fund în judeţulCovasna). Valoarea acestui contract a fost de peste 3,7 milioane de lei cu TVA.

Firma favorizată de ministrul mediuluia obţinut contractul luna trecută

Contractul pentru care, se pare, ministrulmediului a intervenit la Apele Române a fost obţinut de firma condusă de Ioanşi Vasile Ciocan, Lescaci Com SRL, în 24 iunie 2011. Acesta a fost încheiat cuAdministraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad şi prevede construirea unor polderepe râul Bahlui, aval şi amonte de localitatea Podu Iloaiei. Lucrarea se înscrieîn cele de reducere a riscului de inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad.Finanţarea se va realiza astfel: de la Bugetul de Stat, prin BugetulMinisterului Mediului şi din Grantul UE - Fondul de Coeziune în cadrul POSMediu Axa Prioritară 5 şi se ridică la peste 41,5 milioane de lei fără TVA.

Un alt contract obţinut anul acestaeste cel încheiat cu Administraţia Naţională Apele Române - AdministraţiaBazinală de Apa Siret. Acesta a fost încheiat pe 28 ianuarie 2011 şi prevede execuţia lucrărilor de construcţii necesare pentru realizareaobiectivului de investiţii „Reducerea gradului de risc la inundaţii pe râulBistriţa, sector Borca-Poiana Teiului, judetul Neamt. Lucrările propusea se executa sunt situate în partea vestică a judeţului Neamţ, pe teritoriullocalităţilor: Borca, Poiana Teiului, Fărcaşa. Preţul acestui contract este depeste 29 de milioane de lei fără TVA.

Patron cu lipici la Ministerulmediului. Contracte de la naşa Sulfina pentrufinul său, patronul firmei favorizate de Borbely

Anul trecut, la casa din Certeze a luiIoan Ciocan a fost petrecere mare. Un botez, iar naşă a fost nimeni alta decâtSulfina Barbu, fost ministrul al mediului şi pădurilor. Şi aceasta avealăgături strânse cu familia Ciocan, iar acum au devenit de rudenie. Astfel, pentruînlăturarea efectelor inundaţiilor, în perioada 2005-2008 s-au executat lucrăride aproape 300 de milioane de euro. Banii au fost puşi la bătaie de direcţiileregionale ale Administraţiei Naţionale Apele Române. Folosindu-se pretextulsituaţiei de urgenţă, banii au fost cheltuiţi pe baza unei singure justificări- hotărâri de Guvern promovate la repezeală de ministrul mediului de la acelmoment, Sulfina Barbu. Lucrările au fost date prin metoda "negocierii cu osingură sursă".

Lucrările atribuite pe baza acestorhotărâri de guvern însumează aproape 300 de milioane de euro şi au fost direcţionatecătre aproximativ 50 de societăţi. Cu toate acestea, doar 10 dintre societăţiau semnat pentru valori mai mari de un milion de euro la acea vreme. Printre firmelealese câştigătoare se află SC Lescaci Com SRL, cu un contract de 3,6 milioanede lei.

Secretarul de stat pentru relaţia cuParlamentul, Valentin Iliescu, declara, anul trecut, că va încerca să facăpublic un raport “devastator” al Curţii de Conturi care arată că banii pentrudiguri alocaţi după inundaţiile din 2008 “s-au furat ca în codru”. Nota dedocumentare a Curţii de Conturi a fost întocmită de un auditor public extern,Petru Winzer, care, potrivit documentului, a întreprins o acţiune dedocumentare la Ministerul Mediului şi la Administraţia Naţională Apele Române(ANAR) în perioada 11 martie - 9 aprilie 2010. “La propunerea AdministraţieiNaţionale Apele Române (propunere care a avut la bază solicitările formulate dedirecţiile de ape zonale), conducerea Ministerului Mediului a nominalizatagenţii economici proiectanţi şi executanţi ai lucrărilor necesare înlăturăriiefectelor inundaţiilor”, se arata în document. După aprobarea realizăriilucrărilor de îndepărtare a efectelor inundaţiilor, Ministerul Mediului a“nominalizat prin ordin intern agenţii economici specializaţi în executarea serviciilorde proiectări şi a lucrărilor de construcţie-montaj pentru fiecare obiectiv deinvestiţii în parte”. Negocierile directe s-au purtat cu aceleaşi firme care auexecutat lucrări ”de calitate îndoielnică” în anii anteriori, se arată înraport.

Faţă de aceste acuzaţii, ministrul mediului,Laszlo Borbely, a dispus Corpului de control să facă verificări la ANAR, însărezultatele nu au fost făcute publice.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-05

Mai multe imagini:
Laszlo Borbely, în atenţia DNA. Ministrul mediului a intervenit pentru favorizarea unei firme care i-a amenajat un apartament
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image