2018-12-14 07:25


Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri

 |  19:57
Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri

Dacă pentru manuscrisele lui Emil Cioran, Ministerul Culturii nu a găsit resursefinanciare, în schimb, la capitolul investiţii şi renovări s-au alocat sumefabuloase, de zeci de milioane de euro, în ultimii doi ani. Este cazul restaurăriisediului Muzeului Naţional de Artă al României, al refacerii Bibliotecii Naţionalea României sau renovarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”. Reluăm în aceastăpagină dezvăluirile făcute de ziarul „Puterea” în legătură cu lucrărileatribuite de Ministerul Culturii firmei de casă, Aedificia Carpaţi.

Ministerul Culturii şi Cultelor, condus de preşedinteleUniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, i-a făcut cadouomului de afaceri Petre Badea un contract în valoare de 3,6 milioane de europentru restaurarea corpului central al Muzeului Naţional de Artă al României.Este pentru a doua oară când Ministerul Culturii atribuie contracte de lucrărila acelaşi obiectiv firmei Aedificia Carpaţi, însă relaţia contractuală dintresocietatea în cauză şi Ministerul Culturii este una mai veche, bazată aproapeexclusiv pe contracte atribuite prin negociere directă. De altfel, numai înultimii trei ani, Aedificia Carpaţi a încasat prin contracte derulate cu statulpeste 150 milioane de euro. Printre clienţi se numără Ministerul Culturii,Banca Naţională a României, Administraţia Prezidenţială şi Serviciul deTelecomunicaţii Speciale.

Muzeul Naţional de Artă – 16,6 milioane de euro

La data de 5 ianuarie 2011, Ministerul Culturii şiCultelor a contractat de la compania lui Petre Badea, Aedificia Carpaţi SA,servicii de lucrări de consolidare şi restaurare a Corpului Central al MuzeuluiNaţional de Artă al României. Deşi valoarea contractului a fost de 2.898.787,58euro fără TVA, adică de 3,6 milioane de euro cu TVA inclusă, instituţia condusăde Kelemen Hunor nu a organizat o licitaţie în acest sens, contractul fiindatribuit prin negociere directă doar cu firma Aedificia Carpaţi SA. Deşi, înanul 2007, Comisia Europeană a acordat României finanţare nerambursabilă pentruconsolidarea şi restaurarea mai multor muzee şi clădiri din patrimoniulcultural naţional, pe lista obiectivelor aflându-se şi Palatul Regal, caregăzduieşte astăzi sediul Muzeului Naţional de Artă al României, ministerul carepăstoreşte muzeul a utilizat, pentru restaurarea lui, doar bani provenţi de labugetul de stat. Şi nu o singură dată şi, evident, cu nici o altă firmă în afarăde Aedificia Carpaţi SA. Până în prezent, compania Aedificia Carpaţi aîncasat de la stat pentru servicii prestate Muzeului Naţional de Artă alRomâniei nu mai puţin de 16,6 milioane de euro.

Biblioteca Naţională –127 milioane de euro

Cele mai grase tunuri au fost trase însă de MinisterulCulturii la Biblioteca Naţională. Contractele au fost atribuite aceleiaşicompanii patronate de inginerul Petre Badea. De-a dreptul spectaculoasă esteafacerea încheiată la data de 5 martie 2009, când Ministerul Culturii şi Cultelora organizat o licitaţie deschisă în vederea achiziţionării de servicii delucrări de refacere, reamenajare şi refuncţionalizare a sediului BiblioteciiNaţionale a României. La procedură s-au înscris doi ofertanţi, iar dupădeliberări, contractual a fost adjudecat de către Aedificia Carpaţi SA. La aceadată, ministerul a atribuit acestei companii un contract în valoare de83.300.000 de euro cu TVA inclusă.

Însă afacerea “Biblioteca” nu s-a oprit aici. La data de27 ianuarie 2010, Ministerul Culturii şi Cultelor, condus de acelaşi ministruKelemen Hunor, a negociat direct cu aceeaşi Aedificia Carpaţi SA în vedereacontractării de lucrări de punere în funcţiune a întregului ansamblu alBibliotecii Naţionale a României, prin integrarea corpului “Aula“ şi a corpului“Tehnic”. Suma virată de la bugetul de stat în conturile Aedificia Carpaţi afost de această dată în cuantum de 43.246.305,72 euro cu TVA inclusă.

Teatrul Naţional – 69milioane de euro

Unalt contract, în valoare de 69 milioane de euro, atribuit de MinisterulCulturii companiei Aedificia Carpaţi SA, constă în refacerea ansamblului declădiri ale Teatrului Naţional “I.L. Caragiale” din Capitală. Proiectul,iniţiat încă din anul 2008, printr-o hotărâre de Guvern ce l-a avut dreptpărinte spiritual pe fostul ministru de resort, Adrian Iorgulescu, a fostamânat în câteva rânduri până la mijlocul lunii februarie a acestui an, cândafacerea a fost oferită pe tavă companiei Aedificia Carpaţi. Contractul seadaugă, aşadar, celorlalte afaceri parafate de Petre Badea în ultimii ani cuMinisterul Culturii şi Cultelor, în valoare de peste 145 milioane de euro.

De 2,5 ori mai scumpdecât a prevăzut Guvernul

Lamijlocul lunii septembrie a anului 2008, fostul ministru liberal al culturii,Adrian Iorgulescu, a iniţiat şi trecut Hotărârea de Guvern cu numărul 1.052/2008,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii“Stabilitatea şi siguranţa în exploatare, optimizarea funcţională, tehnologicăşi organizatorică a ansamblului instituţional Teatrul Naţional «I.L. Caragiale»Bucureşti, corpurile A, B, C şi D”. Odată adoptată hotărârea de Guvern,Ministerul Culturii şi Cultelor ar fi trebuit să treacă la contractarealucrărilor. Se pare însă că obiectivul nu a reprezentat o prioritate fierbinte,având în vedere că abia la data de 5 decembrie 2009 Ministerul Culturii apublicat pe site-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice,anunţul de participare privind intenţia contractării de lucrări de execuţie destabilitate şi siguranţă în exploatare, organizarea funcţională, tehnologică şiorganizatorică a ansamblului instituţional Teatrul Naţional “I.L. Caragiale”din Bucureşti. Autoritatea contractantă a deschis, cu acest prilej, proceduralicitaţiei deschise, care s-a finalizat abia anul acesta. La licitaţia din 14februarie 2011 au depus oferte zece societăţi comerciale, printre care şiAedificia Carpaţi SA, care a şi fost declarată câştigătoare. Potrivit notei defundamentare a HG 1.052/2008, în martie 2006, Guvernul României a aprobat unprogram de investiţii în sumă de 250 milioane de euro, pentru mai multe clădiriculturale şi monumente istorice, printre care se număra şi Teatrul Naţional“I.L. Caragiale” Bucureşti, pentru care se avea în vedere o investiţie de 27 milioanede euro, contractul atribuit Aedificia Carpaţi în 2001 ridicându-se la suma de204 milioane de lei noi, fără TVA, ceea ce înseamnă o investiţie totală de 69milioane de euro cu TVA inclusă, adică de peste 2,5 ori mai mult decât sealocase iniţial.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-06-08

Mai multe imagini:
Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri
zoom
Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri
zoom
Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri
zoom

Ministerul Culturii a „spart” peste 200 milioane de euro pe refacerea unor clădiri
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


CULAI
08 Apr 2011

Articolul e cam "dupa ureche". Cifrele sunt aruncate prin interpretarea eronata a raportului leu-euro la data stabilirii lor. Lipseste punctul de vedere al ministerului, ori al unitatii de management respective. Rezultatul este o insailare a informatiilor publicate în presa din ultimii ani.
Random imageUltimele stiri


loading...