2017-01-21 04:14

DEZVALUIRI


Ministerul Dezvoltării a mai „băgat” 1,5 milioane de euro într-o sală de sport din Galaţi

 |  19:01
Ministerul Dezvoltării a mai „băgat” 1,5 milioane de euro într-o sală de sport din Galaţi

MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii, amai cheltuit 1,5 milioane de euro pe săli de sport. Banii se vor duce pe finanţarealucrărilor de consolidare a sălii sporturilor din Galaţi, iar contractul a fostatribuit la jumătatea lunii februarie către grupul Straco Grup SRL. Începând culuna mai a anului trecut şi până în prezent, Compania Naţională de Investiţii acontractat lucrări de peste 7,2 milioane de euro numai pentru săli de sport şibazine de înot. Printre contractele încheiate în acest sens se numără şi celaferent proiectării şi execuţiei bazinului olimpic din localitatea Marghita,parafat cu societatea lui GicuGânscă, un afacerist trimis în judecată pentru manipularea bursei şi spionaj ladivizia de brokeraj a Băncii Transilvania.

Potrivit unui anunţ de participare publicat de către CompaniaNaţională de Investiţii la data de 27 decembrie 2010, pe site-ul sistemuluielectronic al achiziţiilor publice (SEAP), instituţia în cauză, care funcţioneazăîn subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi-a prezentatintenţia de a achiziţiona, prin licitaţie publică, servicii de execuţie,consolidare şi reabilitare a sălii sporturilor, amplasată pe stradaStadionului, din Galaţi. La data de 14 februarie 2011, autoritatea contractantăa organizat, la sediul său, o licitaţie deschisă, la care s-au prezentat doiofertanţi. În urma deliberărilor, câştigătoare a contractului, în valoare de5.134.757,30 lei fără TVA (1,51 milioane de euro cu TVA inclusă), fiinddesemnată societatea Straco Grup SRL, cu sediul în Bucureşti.

Potrivit caietului de sarcini, publicat, de asemenea, pesite-ul sistemului electronic al achiziţiilor publice, finanţarea obiectivuluide investiţie se va face din bugetul de stat prin bugetul MinisteruluiDezvoltării Regionale şi Turismului, bugetul local şi alte surse de finanţarelegal constituite. „Ofertantului câştigător i se vor pune la dispoziţie autorizaţiade construire, însoţită de eventualele avize solicitate prin certificatul de urbanism”,se mai arată în documentaţia de atribuire. Conform acestor documente, termenulmaxim de realizare a proiectului de investiţii este de 18 luni de la dataprecizată în ordinul de începere a lucrărilor.

Afaceri cu manipulatorii bursei

Reamintim că aceeaşi CompanieNaţională de Investiţii face afaceri pe bani publici cu un afacerist trimis înjudecată pentru manipularea bursei şi spionaj la divizia de brokeraj a BănciiTransilvania. Anul trecut, Compania Naţională de Investiţii, instituţia care aacordat contractele de lucrări ale Ministerului Dezvoltării Regionale şiTurismului, a încheiat cu societatea clujeană Grup 4 Instalaţii SA, controlatăde omul de afaceri Gicu Gânscă, un contract pentru proiectarea şi construcţiaunui bazin de înot didactic în judeţul Bihor. Valoarea contractului s-a ridicatla un milion de euro, din fonduri publice. Gânscă a fost trimis în judecată, laînceputul anului curent, într-un dosar disjuns din cel al Băncii Transilvania,pentru manipularea bursei în vederea achiziţionării, în mod ilegal, spunprocurorii, a acţiunilor societăţii ACI Bistriţa Năsăud, prin intermediul bursei.La data de 29 octombrie 2010, Compania Naţională de Investiţii (CNI) a publicatpe site-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţde participare prin care şi-a făcut cunoscută intenţia de a achiziţionaservicii de proiectare a adaptării proiectului-pilot la condiţiile specificeamplasamentului şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii“bazin de înot didactic în localitatea Marghita, judeţul Bihor”. La data de 19 mai2010, Compania Naţională de Investiţii a organizat o licitaţie publică, învederea atribuirii contractului, fiind desemnată drept câştigătoare ofertadepusă de societatea Grup 4 Instalaţii SA, cu sediul în Cluj-Napoca. Valoareacontractului a fost de 3.643.114,42 lei fără TVA, adică peste un milion de eurocu TVA inclusă, potrivit anunţului de atribuire postat de autoritateacontractantă pe portalul licitaţiilor publice. Deşi licitaţia a fost atribuităîncă din luna mai a anului trecut, autoritatea contractantă a publicat anunţulde atribuire a contractului abia pe data de 9 iunie 2010.

Surse din piaţa financiară afirmăcă în spatele societăţii Grup 4 Instalaţii SA se află omul de afaceri ardeleanGicu Gânscă. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al RegistruluiComerţului, omul de afaceri în cauză este acţionar în firmele Colina Edil SA,Anda Imobiliare SRL, AG. Colina SRL, Pracsa SA şi E-Lectro Domus SRL.

Contracte pe bandă rulantă pentru săli desport şi bazine de înot

Începândcu luna mai a anului trecut, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,prin Compania Naţională de Investiţii, a încheiat contracte în valoare de 24,5milioane de lei fără TVA pentru construirea de săli de sport sau de bazineolimpice sau didactice de înot.

Astfel, ladata de 18 mai 2010, Compania Naţională de Investiţii a încheiat cu firmaConsinit SRL Zalău un contract în valoare de 2.325.573,17 lei fără TVA pentruadaptarea proiectului-pilot la condiţiile specifice amplasamentului şi execuţialucrărilor aferente obiectivului de investiţii “sală de sport şcolară cu nivelde practică sportivă competiţională locală, un teren de handbal şi 150 delocuri pentru spectatori”, în localitatea Aghireşu, judeţul Cluj.

La data de13 mai 2010, autoritatea contractantă a încheiat cu Tobimar Construct SRL uncontract în valoare de 2.387.560 lei fără TVA pentru adaptarea proiectului-pilotla condiţiile specifice amplasamentului şi execuţia lucrărilor aferenteobiectivului de investiţii “sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivăcompetiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori”, înlocalitatea Săsciori, judeţul Alba.

La aceeaşidată, Compania Naţională de Investiţii a încheiat cu societatea comercială uncontract în valoare de 2.297.123 lei fără TVA pentru adaptarea proiectului-pilotla condiţiile specifice amplasamentului şi execuţia lucrărilor aferenteobiectivului de investiţii “sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivăcompetiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori”, înlocalitatea Sagu, judeţul Arad.

Ladata de 28 mai 2010, Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Naţionalăde Investiţii, a mai încheiat cu SC Novara T Impex SRL un contract în valoarede 3.429.066,59 lei fără TVA în vederea proiectării adaptării proiectului-pilotla condiţiile specifice ale amplasamentului şi execuţia lucrărilor aferenteobiectivului de investiţii bazin de înot didactic în localitatea RâmnicuVâlcea.

Ladata de 19 mai 2010, instituţia în cauză a parafat un contract în valoare de2.550.373,57 lei fără TVA cu SC Elmar SRL, în vederea lucrărilor de adaptare aproiectului-pilot la condiţiile specifice amplasamentului şi execuţia lucrăriloraferente obiectivului de investiţii “sală de sport şcolară cu nivel de practicăsportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentruspectatori” în localitatea Miroslava, judeţul Iaşi.

Nuîn cele din urmă, Compania Naţională de Investiţii a încheiat cu TIM ConstrucţiiSA, la data de 13 mai 2010, un contract în valoare de 7949752.19 lei fără TVA învederea execuţiei lucrărilor de reabilitare aferente bazinului de înot olimpicamplasat în Alba Iulia.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-12-17

Mai multe imagini:
Ministerul Dezvoltării a mai „băgat” 1,5 milioane de euro într-o sală de sport din Galaţi
zoom
Ministerul Dezvoltării a mai „băgat” 1,5 milioane de euro într-o sală de sport din Galaţi
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image