2017-01-19 17:18

DEZVALUIRI


Ministerul lui Kelemen Hunor a cheltuit 10 milioane de lei pentru restaurarea unei clădiri din Călăraşi

 |  20:26
Ministerul lui Kelemen Hunor a cheltuit 10 milioane de lei pentru restaurarea unei clădiri din Călăraşi
Restaurareaclădirii care găzduieşte sediul Direcţiei Judeţene pentru Culte şi PatrimoniuCultural Naţional (DJCPN) Călăraşi a scos, în ultimul an, din vistieriaMinisterului Culturii şi Cultelor nu mai puţin de zece milioane de lei fărăTVA. Iniţial, lucrările de restaurare au fost atribuite unei firme din Bucureştiîn urma organizării unei licitaţii publice. În luna martie a acestui an însă,instituţia condusă de Kelemen Hunor a suplimentat lucrările, atribuind un noucontract aceleiaşi firme, de această dată prin încredinţare directă.

Imobilul supusrestaurării de către Ministerul Culturii şi Cultelor găzduieşte astăzi sediulDirecţiei Judeţene pentru Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Călăraşi. Clădireaa fost construită în jurul anului 1900 şi a fost donată statului demoştenitorii familiei Ana şi Marinache Popescu în 1923. Clădirea a intrat înproprietatea Primăriei Oraşului Călăraşipentru a servi fie ca bibliotecă oraşenească, fie pentru instalarea unei şcoliprofesionale de fete sau şcoală primară de fete. La vremea respectivă, donaţiaa fost acceptată atât de Consiliul Local Călăraşi, cât şi de Ministerul deInterne. De-a lungul timpului, în cadrul clădirii a funcţionat şcoala primară,sediul comitetului raional de partid şi filiala I.P.R.O.M.E.T. Călăraşi până înanul 1982, când, prin decizia Consiliului Judeţean Călăraşi, a fost transmisăîn administrarea directă a Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă alJudeţului Călăraşi Inspectoratului pentru Cultură Călăraşi, actualmente fiindsediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul CulturalNaţional Călăraşi. Potrivit Ministerului Culturii, în prezent este unul dintrepuţinele monumente care au avut destinaţia de locuinţă din judeţul Călăraşicare mai păstrează pictura originară pe plafoane şi pe uşile interioare.

7,4milioane dintr-un foc

Lasfârşitul anului 2009, Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat un program dereconsolidare tehnică şi architecturală a clădirii în cauză. În acest sens, la începutulanului 2010, instituţia condusă de către preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, aorganizat o licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de lucrări derestaurare a clădirii, iar la data de 27 aprilie 2010 lucrările au fostatribuite firmei Robson Holding Energy SRL, cu sediul în Sectorul 3 alCapitalei. Valoarea contractului s-a ridicat, la vremea respectivă, la suma de7.400.523 lei fără TVA şi a constat în întocmirea studiului de fezabilitate,realizarea proiectului tehnic, şi efectuarea unei expertise tehnice, urmând caluctările efective să vizeze consolidarea imobilului, montarea de hidroizolatoarela fundaţii, reparaţii capital a tencuielilor interioare şi exterioare, reparaţiicapital la tâmplăria exterioară şi interioară, reparaţii capital la pardoseli,restaurarea componentelor arstistice (picturi şi stucaturi), reabilitareainstalaţiilor termice, electrice şi sanitare, reabilitarea şi remodelarea peisagisticăa curţii şi reabilitarea acoperişului, precum şi realizarea unui sistem depreluare şi dirijare a apelor meteorice.

Contractula demarat şi a fost derulat până în luna martie a anului curent, cândMinisterul Culturii şi Cultelor a găsit de cuviinţă să mai cheltuiască niştebani pentru acelaşi obiectiv.

2,4milioane, lucrări suplimentare

Astfel,la data de 10 martie 2011, instituţia condusă de Kelemen Hunor a organizat onouă procedură în vederea atribuirii lucrărilor. De această dată, MinisterulCulturii şi Cultelor nu a mai organizat, aşa cum a făcut cu un an înainte, olicitaţie deschisă, ci a negociat direct cu reprezentanţii societăţii bucureşteneRobson Holding Energy SRL atribuirea contractului. Metoda negocierii directe, fărăpublicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a fost justificată, potrivitanunţului de atribuire, de către autoritatea contractantă pe motiv că lucrările,produsele şi serviciile suplimentare sunt comandate în condiţii strictestabilite în directivă. În aceeaşi zi,Ministerul Culturii şi Cultelor a atribuit firmei Robson Holding Energy SRL unnou contract în valoare de 2.431.169 lei fără TVA pentru lucrări deconsolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului Direcţiei Judeţenepentru Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Călăraşi.

Prestatorulşi-a modificat numele

PotrivitOficiului Naţional al Registrului Comerţului, societatea Robson Holding EnergySRL are un asociat unic şi administrator în persoana unui anume Vasile Paul Plăstoi,născut la data de 28 decembrie 1974. La data de 22 ianuarie 2010, cu doar treiluni înainte de a încasa de la Ministerul Culturii şi Cultelor lucrările pentrurestaurarea sediului DJCPN Călăraşi, societatea a avut denumirea de SC Rom LucGrand SRL, firmă care a mai încasat contracte de lucrări publice. Tot dininformaţiile existente în arhiva Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,rezultă că Vasile Paul Plăştoi mai deţine acţiuni şi în societatea Consult LogPartener SRL.

RobsonHolding Energy SRL a intrat cu acest nume pe piaţa afacerilor finanţate dinbani publici la data de 23 martie 2010, când Complexul Energetic Craiova aatribuit firmei lui Plăştoi un contract în valoare de 235.968,25 lei fără TVApentru lucrări de supraînălţare a depozitului de zgură şi cenuşă în Valea Mânăstirii,Compartimentul II, la cota 180.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-09-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image