2017-01-22 20:35


Ministerul Muncii ia bani de la UE ca să plătească o firmă din Bruxelles

 |  19:38
Ministerul Muncii ia bani de la UE ca să plătească o firmă din Bruxelles

Peste 10 milioane de lei, din fondurieuropene, au plecat din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecţieiSociale în conturile unei societăţi comerciale cu sediul în Bruxelles, Belgia. Înschimbul acestor bani, belgienii în cauză vor trebui să furnizeze statului românservicii de asistenţă tehnică. Plaja de acoperire a serviciilor achiziţionatese referă la creşterea gradului de implementare alegislaţiei din domeniul serviciilor sociale în contextul procesului dedescentralizare.

Proiectul, denumit “creşterea gradului deimplementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local încontextul procesului de descentralizare” SMIS 10845, este finanţat din fondurieuropene, el urmând să fie derulat de către o firmă din Bruxelles, respectiv BusinessAnd Strategies Europe SA. Potrivit anunţului de atribuire publicat de cătreMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe site-ul SEAP, privindsistemul electronic al achiziţiilor publice, Guvernul României a plătit pentruservicii de asistenţă tehnică în vederea implementării proiectului, pentrucrearea unui mecanism de organizare,funcţionare, finanţare şi monitorizare a sistemului de servicii sociale, pentrufurnizarea şi organizarea de programe de formare adecvate grupului-ţintă,precum şi pentru organizarea şi implementarea unei campanii de informare şi conştientizareîn domeniul serviciilor sociale, iar, ulterior, pentru promovarea proiectului,suma de 10.570.356,96 lei fără TVA.

Vorbărie,simpozioane şi dineuri

Pentru atribuireacontractului, Ministerul Muncii a organizat o licitaţie deschisă, impunând ca şicriteriu principal de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedereeconomic. La licitaţie s-au prezentat cinci societăţi comerciale, autoritateacontractantă încheind, la data de 9 mai 2011, contractul cu firma dinBruxelles. Licitaţia a fost validată, potrivit anunţului de participarepublicat pe SEAP, la data de 24 iunie 2011.

Camce ar trebui să execute firma belgiană în schimbul celor 10,5 milioane de lei fărăTVA? Să elaboreze un cadru coerent şi unitar de dezvoltare a serviciilorsociale în România, luând în considerare şi procesul de descentralizare. Maitrebuie să elaboreze metodologii care au ca scop creşterea gradului de îmbunătăţirea furnizării serviciului social şi să realizeze propuneri legislative care săfaciliteze organizarea eficientă a sistemului de servicii sociale. Totodată,firma Business and Strategies Europe SA mai trebuie să organizeze reuniuni careau ca scop facilitarea dezbaterilor cu privire la rezultatele proiectului şi săfacă analiza detaliată a meseriilor, profesiilor şi ocupaţiilor din sistemul deservicii sociale.

Alte obligaţiicontractuale sunt organizarea de programe de formare pentru profesioniştiiimplicaţi în dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea metodologiei derealizare a parteneriatelor şi facilitarea dezvoltării parteneriale, execuţiaunei campanii de informare şi promovare a proiectului şi a uneia privindpromovarea şi rolul serviciilor sociale în combaterea excluziunii sociale şi asărăciei. La final, firma belgiană ar trebui să organizeze Forumul Europeanprivind serviciile sociale.

Învăţăceiisunt decidenţii politici din România

Proiectul, aşa cum rezultă din caietul desarcini, este adresat pentru două grupuri-ţintă exclusiviste, primul grup, căruiaproiectul i se adresează direct, este compus din profesioniştii din domeniulincluziunii sociale la nivel central şi teritorial. Se referă la serviciipublice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale, autorităţilepublice locale, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copiluluiteritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, serviciile deconcentrateale ministerelor responsabile cu dezvoltarea şi difersificarea serviciilorsociale, şi personalul din cadrul consiliilor judeţene şi prefecturilor.

Un al doilea grup-ţintă este compusdin decidenţii politici din cadruladministraţiei publice centrale şi locale, mediul academic şi de cercetareinteresat de domeniul social şi grupurile vulnerabile cărora se adreseazăserviciile sociale.

MinisterulEducaţiei a cumpărat calculatoare de 60.000 de euro

O altă instituţie publică a statului care s-aaruncat la cheltuieli în această perioadă este Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului. Instituţia condusă de Daniel Funeriu a organizat, lamijlocul lunii trecute, o licitaţie publică în vederea achiziţiei deechipamente informatice şi alte echipamente de birou, în cadrul Programului“Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor”. Echipamentele constau încomputere personale, computere portabile şi imprimante laser, pentru care a încheiatcu firma Maguay Impex SRL, cu sediul în Bucureşti, un contract în valoare de214.572 lei fără TVA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-05-17Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image