2017-01-22 12:15

DEZVALUIRI


Parcul Naţional Munţii Apuseni, ţinta unui megatun imobiliar. România riscă procedura de infringement pentru interesele unui grup al cărui „creier” este escrocul Viorel Popa, fost patron al Cibela

 |  17:46
Parcul Naţional Munţii Apuseni, ţinta unui megatun imobiliar. România riscă procedura de infringement pentru interesele unui grup al cărui „creier” este escrocul Viorel Popa, fost patron al Cibela

Fostulpatron al Cibela Group, Viorel Popa, condamnat la închisoare în mai multerânduri pentru înşelăciuni de zeci de milioane de euro, încearcă să mai dea o ţeapăuriaşă, de această dată în inima Parcului Naţional Munţii Apuseni.„Afaceristul” penal a reuşit să obţină sprijinul mai multor persoane dindiverse instituţii ale statului pentru promovarea unui proiect de staţiune deschi.

Lansatîn lumea mare a afacerilor sub pulpana PDSR, în ultimii ani Viorel Popa s-areorientat către PDL, partid din rândul căruia şi-a recrutat câţiva protectorişi parteneri de afaceri. Devenit cunoscut în perioada 1992-2000, atât pentrufalimentele răsunătoare ale firmelor pe care le-a condus, cât şi pentru maniade a cheltui sume uriaşe pe femei frumoase, Viorel Popa a stat câţiva ani înumbră, fie după gratii, fie la cabana pe care o are în Munţii Apuseni, înjudeţul Bihor. Aceasta nu înseamnă că a renunţat la tentativele de a obţinemulţi bani, prin orice mijloace.

Încădin 2001, Viorel Popa a început să vorbească despre înfiinţarea unei staţiunide schi în zona Padiş din Apuseni, care urma să aibă, conform primelordeclaraţii date presei, circa 6.000 de locuri în hoteluri de lux, patinoare,pârtii de schi cu instalaţii moderne, drumuri. De la bun început, el a vorbitdespre parteneriate cu oameni de afaceri influenţi din Italia şi nu s-a sfiitsă vehiculeze inclusiv numele premierului Italiei, Silvio Berlusconi.

Problemamajoră pentru proiectul lui Popa o constituia însă locul în care deţineterenuri şi în care este proiectată staţiunea: Platoul Padiş, una dintre celemai importante şi mai frumoase zone cu fenomene carstice (peşteri, avene,izbuce etc.), din Europa, parte componentă a Parcului Naţional Munţii Apuseni.Mai mult, aria pe care Popa o prezintă ca fiind o viitoare destinaţie de luxpentru milionari este declarată Zonă de Conservare Specială, prin efectele OrdinuluiMinistrului Mediului 552/2003 şi a hărţii cu zonarea internă a ParculuiNaţional, publicată pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP) şi înMonitorul Oficial.

Director la Mediu, vicepreşedinteCJ şi deputat, expert, complice

Companiade Turism, Hoteluri şi Restaurante „Padiş” (CTHRP), societatea prin care îşipromovează Viorel Popa proiectul, este, încă de la început, în conflict deschiscu administraţia Parcului Naţional şi cu organizaţiile de mediu din zonă.Centrul Regional de Supraveghere Ecologică (CRSE), organizaţienonguvernamentală care militează pentru protecţia mediului, a acuzat acum câtevazile că mai multe persoane cu funcţii de răspundere în cadrul instituţiilorstatului şi-au adus o contribuţie importantă şi ilegală la promovareaproiectului penalului Viorel Popa.

Primaindicaţie că lucrurile nu sunt prea legale este provenienţa terenului pe carear urma să fie ridicată staţiunea, care a ajuns în proprietatea acţionarilorîntr-un mod suspect, prin trei schimburi aprobate de Consiliul Local al ComuneiLazuri de Beiuş, făcute în anii 2003, 2006, 2007", a declarat recent MihaiTogor, preşedintele CRSE. Există o discrepanţă majoră între suprafeţeleschimbate. Comuna Lazuri de Beiuş a dat investitorilor 85,94 de hectare,situate în Padiş, în schimbul a 42,37 hectare, situate pe teritoriul comunei.

Chiarşi aşa, proiectul nu ar fi avut nici un viitor, dacă nu exista Silviu Megan.Director la Direcţia Conservarea Naturii în Ministerul Mediului în 2007 (acum„promovat” ca şef al Gărzii Regionale de Mediu Timişoara), Megan a răspuns uneisolicitări a primarilor din comunele Bunteşti şi Lazuri de Beiuş (în aprilie2007) legate de zonarea interioară a Parcului Naţional Apuseni, în special dezona vizată pentru „staţiune”. Răspunsul său îi favorizează clar intenţiileCTHRP: „(...) din descrierea narativă a prezentului ordin (Ordinul de Ministrunr. 552 /2003 privind zonarea interioară a parcurilor naţionale şi naturale ,n. red.) reieşind clar că terenul în discuţie nu se află în zona de conservarespecială Platoul carstic Padiş - Depresiunea Vărăşoaia - Poiana Ponor. (...)Întrucât suprafaţa respectivă nu a făcut parte din zona de conservare specialăa Parcului Natural, nu considerăm oportună includerea acestei suprafeţe în zonade protecţie strictă sau zona de protecţie integrală a PN Apuseni”.

Problemalui Megan este că opinia sa intră în totală contradicţie cu punctul de vedereatât al Administraţiei parcului sau al Agenţiei de Mediu Bihor, cât şi cu celal celui mai important for ştiinţific din ţară, Academia Română. Comisia pentruOcrotirea Naturii din cadrul Academiei Române se arată, conform unei adreseoficiale, „întrutotul de acord cu poziţia adoptată de Consiliul Ştiinţific alParcului Natural Apuseni, în conformitate cu care Padişul, prin valoareafenomenelor carstice, a florei şi a faunei sale, întruneşte caracteristicileunei zone de conservare specială, după cum este stabilită în harta zonării interioarepublicate ca anexă la Ordinul Ministrului nr. 522/2003”.

Dupăce au obţinut răspunsul de la Megan, acţionarii CTHRP au apelat la un alt„băiat bun”, Calamar Francisc, angajat, în acea perioadă, ca topograf laOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Bihor. Acesta a întocmit ohartă prin care terenul pe care ar urma să fie construită staţiunea a fost scosdin zona de conservare specială. Calamar Francisc este un personaj cunoscut înOradea, implicat inclusiv într-unul dintre cele mai mari tunuri imobiliare dinzonă. El a fost anchetat şi în dosarul privind frauda imobiliară cu terenuldintre cartierul Nufărul din municipiul Oradea şi comuna Sânmartin, pe cares-au construit zeci de vile, precum şi pentru alte hectare de terenuri dinjurul capitalei judeţului Bihor. Procurorii orădeni au decis trimiterea înjudecată a topografului Calamar şi a încă unui funcţionar al OCPI Bihor,Florian Gug Şipoş, pentru falsuri în înscrisuri. Dosarul în cauză,3474/271/2010, a avut ultima înfăţişare pe 11 ianuarie la Judecătoria Oradea.

Cuadresa de la Ministerul Mediului şi cu harta lui Calamar Francisc, cei de laCTHRP s-au prezentat apoi la Ştefan Seremi, fost vicepreşedinte al ConsiliuluiJudeţean Bihor, actualmente deputat PDL. Acesta semnase Certificatul deUrbanism pentru staţiune în 2006 şi şi-a pus semnătura şi ştampila şi pe hartailegală.

Oile au cerutajutorul lupului

Organizaţiileecologiste au apelat la prefectul de Bihor, Gavrilă Ghilea, după ce consiliullocal al comunei Budureasa a emis HCL 38/2010, prin care suprafaţa destinatăstaţiunii era introdusă în intravilanul localităţii, cerându-i să o atace încontecios administrativ. Prefectul a dat însă viză de legalitate hotărâriirespective.

Deciziaprefectului nu surprinde foarte tare, având în vedere că el deţine 80% dinacţiunile societăţii Oviserga Prest SRL, care, la rândul ei, are în proprietate3.906 mp din terenul destinat viitoarei staţiuni.

Prefectulnu este singurul personaj cu interes direct în zonă. Şi topograful CalamarFrancisc deţine, din 29 decembrie 2006, o parcelă din terenul în cauză.

Laînceputul acestei săptămâni, într-o conferinţă de presă susţinută de CRSE, PaulIacobaş, membru al organizaţiei ecologiste, dar şi biologul Anna Marossy de laMuzeul Ţării Crişurilor au declarat că au fost şi ei întrebaţi dereprezentanţii CTHRP dacă nu vor terenuri în zonă. „Viorel Popa m-a asigurat latelefon că dacă nu mă opun proiectului voi avea pe viaţă un apartament rezervatîn viitoarea sa staţiune şi că voi fi consultantul ei ştiinţific. L-aş fipălmuit dacă mi-ar fi stat în faţă”, a spus Anna Marossy.

Oeventuală anchetă în acest caz ar trebui să facă lumină faţă de toţi angajaţiistatului, cu atribuţii în domeniu şi care deţin parcele din suprafaţa de 86 dehectare destinată „staţiunii”. Nu ar fi o surpriză ca printre aceştia să aparăşi Radu Pentie junior, şeful Gărzii naţionale de Mediu, care, conform www.ebihoreanul.ro,a efectuat, la sfârşitul lunii mai 2010, o vizită în zona din care provine(este orădean), „pentru a face lobby pe lângă consilierii locali din Budureasa,astfel încât aceştia să adopte cât mai rapid documentaţia necesară pentru caomul de afaceri Viorel Popa (Cibela) să poată construi staţiunea mult visată înPadiş. Pentru ca totul să fie clar, Pentie jr şi-a petrecut noaptea chiar încabana investitorului”.

Caracteristiciimproprii pentru o staţiune de schi

Ecologiştiibihoreni şi-au exprimat bănuiala că proiectul viitoarei staţiuni nu ar fialtceva decât un tun imobiliar. „Dovadă că este vorba de un ”tun imobiliar” stăfaptul că cea mai mare parte a staţiunii propuse este ocupată de parcelelotizate, nu de hoteluri. Acestea sunt destinate de fapt vânzării, în urmainvestiţiilor care se speră că vor fi făcute din fonduri structurale şiguvernamentale, astfel preţul terenului crescând foarte mult. La această oră seexecută cu fonduri structurale un drumjudeţean modernizat, spre Padiş, în valoare de peste 20 de milioane de euro.Chiar şi acum are loc o intensă activitate de vânzare-cumpărare de terenuri înzonă, ceea ce susţine opinia noastră, că de fapt megaproiectul este doar oafacere imobiliară a celor care au reuşit să obţină terenuri în zonă", afirmăMihai Togor, preşedintele CRSE.

Însprijinul afirmaţiilor sale vine şi faptul că terenul în cauză se pretează înfoarte mică măsură unei staţiuni de schi. Diferenţele de nivel mici fac aproapeimposibilă construirea unor pârtii performante. În plus, din cauzamodificărilor climatice survenite ca urmare a procesului de încălzire globală, încădin 2006, după apariţia unui studiu finanţat de Organizaţia pentru CooperareEconomică şi Dezvoltare, bancherii din Germania, Austria şi Elveţia au refuzatsă mai finanţeze proiectele de staţiuni de schi situate sub 1.500 de metri,deoarece consideră că nu au viitor.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-01

Mai multe imagini:
Parcul Naţional Munţii Apuseni, ţinta unui megatun imobiliar. România riscă procedura de infringement pentru interesele unui grup al cărui „creier” este escrocul Viorel Popa, fost patron al Cibela
zoom
Parcul Naţional Munţii Apuseni, ţinta unui megatun imobiliar. România riscă procedura de infringement pentru interesele unui grup al cărui „creier” este escrocul Viorel Popa, fost patron al Cibela
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image