2017-01-23 10:37


Paza scumpă râde de criza rea. Marian Oprişan plăteşte BGS cu 700.000 de euro pentru paza Consiliului Judeţean Vrancea

 |  19:08

Tansformarea CorpuluiGardienilor Publici în Poliţia Comunitară şi, ulterior, în Poliţie Locală,aflată în subordinea primarilor, face ca anumite instituţii publice să apelezela serviciile unor firme de pază private pentru a asigura protecţia clădirilorstatului. Acesta este şi cazul Consiliului Judeţean Vrancea, care a tocmitcompania BGS Divizia de Securitate SRL să păzească sediul instituţiei, atât laintrarea în curte, cât şi la intrarea în clădire. Un post de pază înarmat până îndinţi va asigura protecţia, 12 de ore pe zi, a cabinetului preşedintelui MarianOprişan. Toate acestea pe bani publici, deoarece contractul încheiat zileletrecute de către Consiliul Judeţean Vrancea cu BGS Divizia de Securitate SRL seridică la peste 700.000 de euro.

Achiziţionarea de serviciide pază şi protecţie a fost făcută, spun surse locale, de către Consiliul JudeţeanVrancea fără adoptarea unei hotărâri în acest sens. Astfel, la data de 12martie 2011, instituţia condusă de către Marian Oprişan a publicat pe site-ulSEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţ departicipare din care rezultă că instituţia în cauză intenţionează să achiziţioneze„asigurarea serviciilor de pază şi intervenţie la imobilele din administrareaConsiliului Judeţean Vrancea”. Potrivit aceluiaşi anunţ, autoritateacontractantă specifică faptul că finanţarea acestor servicii este făcută de labugetul propriu al instituţiei.

La data de 31 mai 2011, lasediul Consiliului Judeţean Vrancea a avut loc licitaţia deschisă, la care auparticipat două societăţi de pază şi protecţie, iar în urma deliberărilor,autoriotatea contractantă a stabilit drept câştigătoare oferta depusă de cătreSC BGS Divizia de Securitate SRL, cu sediul în Bucureşti, firmă care face partedin grupul BGS patronat de Bogdan Oprea. Valoarea contractului atribuit BGS seridică la 2.442.876,84 lei fără TVA, adică la peste 700.000 de euro cu TVAinclusă.

Cu trei echipe de bodyguarzi la uşă

Conform Caietului deSarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire acontractului, BGS Divizia de Securitate SRL a acceptat condiţiile impuse de cătreConsiliul Judeţean Vrancea. Astfel, potrivit documentelor care au stat la bazaatribuirii contractului, BGS va păzi timp de 24 de ore pe zi bariera de accesamplasată la intrarea în parcarea aparţinând Consiliului Judeţean Vrancea. Deasemenea, un alt obiectiv strategic ce va fi monitorizat şi păzit timp de 24 deore din 24, de luni până vineri, este parcarea sediului Consiliului JudeţeanVrancea, în timp ce poarta de acces în sediul instituţiei va fi păzită 24 deore din 24, timp de şapte zile pe săptămână.

Însă trupele BGS vor maiavea un obiectiv, poate cel mai important, de păzit. Anume, etajul 1 al clădiriiConsiliului Judeţean Vrancea, uşa de acces în cabinetul preşedintelui MarianOprişan, pe care agenţii de intervenţie vor trebui să o supravegheze timp de 12ore pe zi, de luni până vineri.

Sediul PSD Vrancea, obiectiv strategic

În baza aceluiaşi contractde servicii dintre Consiliul Judeţean Vrancea şi BGS Divizia de Securitate SRL,firma de pază va trebui să păzească 24 de ore din 24 sediul Serviciului Publicde Protecţia Plantelor, care se află în imobilul situate în strada Milcov numărul40, din Focşani. De asemenea, BGS va păzi non-stop şi sediul Teatrului „Mr. Gg.Pastia” din Focşani, situată în strada Republicii, la numărul 71.

Mai interesant este faptulcă instituţia condusă de către social-democratul Marian Oprişan a tocmit firmaBGS pe banii Consiliului Judeţean Vrancea să păzească tot 24 de ore din 24 o clădiresituată pe strada Republicii, la numărul 13, din Focşani. În această clădire îşiare sediul Organizaţia judeţeană Vrancea a Partidului Social Democrat. Un altobiectiv ce va fi păzit non-stop de BGS mai este şi Baza Sportivă Stadionul Sud“Ştrand”, situată pe Aeea Stadionului, la numărul 2. Nu în ultimul rând, agenţiilui Bogdan Oprea vor asigura paza permanentă şi la Compexul Căprioara, dincomuna Vânători, acolo unde se află Rezevaţia Crângul Petreşti

Înarmaţi până în dinţi

Potrivit cerinţelorstipulate în caietul de sarcini, agenţii de pază care vor prelua obiectiveledescrise mai sus urmează să asigure posturile de pază fixe şi mobile cu personalinstruit, calificat profesional şi atestat. Posturile de pază permanente, carefuncţionează timp de 24 de ore pe zi, vor fi asigurate cu minim patru agenţi depază fiecare, compania BGS urmând să doteze echipele cu bastoane cu electroşocurisau baston de intervenţie în caz de necesitate şi realizarea imobilizăriipersoanelor turbulente, fără a le provoca leziuni majore. Alte dotări sunt bastonde cauciuc sau tonfă, pulverizator de substanţe iritant-lacrimogene, mijloacede avertizare sonore şi luminoase (fluier, lanternă), dispozitiv individual deiluminat de tip „hands free”, mijloace de comunicare - staţii emisie-recepţieşi telefoane mobile -, legitimaţie de serviciu, însemnele societăţii la vedere,echipament de lucru corespunzător anotimpului, veste antitraumă şi autoturisminscripţionat pentru intervenţie.

Se teme de atacuri teroriste

Agenţii BGS, conformcontractului încheiat cu Consiliul Judeţean Vrancea, trebuie să îndeplinească atribuţiunide pază a proprietăţilor împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive.Ei vor trebui să păzească proprietăţile şi împotriva furturilor, adistrugerilor, incendiilor, precum şi împotriva acţiunilor producătoare depagube materiale. De asemenea, agenţii de pază trebuie să detecteze substanţe,arme, explozibili sau materiale de orice natură care pot provoca o pagubă,precum şi să păzească „proprietăţi intelectuale”. Agenţii trebuie să furnizezeconducerii Consiliului Judeţean Vrancea orice informaţie legată de incidenteleapărute în timpul serviciului de pază şi, totodată, trebuie să acorde sprijin încaz de calamităţi, incendii sau atacuri teroriste. Agenţii BGS mai sunt obligaţisă asigure un program de prevenire şi combatere a potenţialelor riscuri deaccidente (prim ajutor), comitere de infracţiuni, acte de violenţă etc., săpreîntâmpine desfăşurarea activităţilor comerciale neautorizate; să opreascăaccesul în obiective a autovehiculelor neautorizate. De asemenea, trebuie săoprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că ausăvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, iar în cazulinfracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor,bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau altor fapte ilicite,luând măsuri pentru conservarea sau paza lor şi întocmind un proces-verbalpentru luarea acestor măsuri. Nu în ultimul rând, agenţii de pază vor sesizapoliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniulachizitorului şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revinpoliţiei pentru prinderea infractorilor.

BGS păzeşte la greu instituţii ale statului

Potrivit anunţurilor deatribuire publicate pe site-ul SEAP, compania de pază BGS a derulat sauderulează contracte cu foarte multe instituţii publice ale statului român.Astfel, firma lui Bogdan Oprea a încheiat contracte de pază cu Oficiul Naţionalal Registrului Comerţului, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Deva,Spitalul Clinic Caritas – Acad. Nicolae Cajal, Direcţia Parcurilor Sector 3,Liceul Bilingv Decebal, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Primăria Sectorului3 Bucureşti şi Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-02-25Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image