2017-01-21 08:24

DEZVALUIRI


Pentru campania de promovare turistică a României. CNN, Euronews şi Eurosport vor încasa de la ministerul Elenei Udrea 5 milioane de euro

 |  19:41
Pentru campania de promovare turistică a României. CNN, Euronews şi Eurosport vor încasa de la ministerul Elenei Udrea 5 milioane de euro
MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a început campania de promovare a Românieica destinaţie turistică pe trei posturi de televiziune internaţionale,respectiv CNN, Euronews şi Eurosport, care vor difuza trei spoturi timp de unan. Dacă în cazul ultimei campanii de acest gen, care aavut loc în anul 2009, instituţia condusă de Elena Udrea a ales drept public-ţintăatât turişti bogaţi, cât şi săraci, noua campanie este destinată persoanelor cuvenituri mari şi foarte mari care se deplasează în interes de afaceri sau deplăcere cel puţin de şase ori pe an.

"Conceptulspoturilor subliniază valorile României, resurseleunice incontestabile, avantajul competitiv de a seputea baza încă pe o natură în mare parte neatinsă şi «sănătoasă», o resursărară şi valoroasă pentru viitorii vizitatori. Conceptul creativ al spoturilorpune în valoare moştenirea culturală românească, un mix bogat de influenţe istorice, autenticitate românească şi tradiţională",se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.Unul dintre cele trei spoturi va avea o durată de 30 de secunde şi va fi unulde prezentare generală, iar celelalte două vor avea 20 de secunde şi vorpromova turismul în natură şi cel cultural.

Posturilede televiziune internaţionale au fost selectate în funcţie de audienţa(spectatori unici pe săptămână) în rândul persoanelor cu venituri peste mediecare călătoresc (în interes de afaceri şi de plăcere, cel puţin 6 călătorii pean), conform datelor furnizate de European Media and Marketing Survey (EMS)pentru anul 2010. Valoarea totală a campaniei depromovare este de 4,96 milioane euro, cu TVA inclusă, dinfonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.Compania câştigătoare a licitaţiei prin care s-au achiziţionat serviciile depublicitate este Media Investment Communication. "Obiectivul general alcampaniei este promovarea brandului turistic naţional pe canaleleinternaţionale de televiziune, în scopul creării unei imagini pozitive aRomâniei ca destinaţie turistică, al creşterii gradului de cunoaştere a ţăriinoastre pe plan internaţional, al consolidării vizuale a brandului dedestinaţie şi al creşterii numărului de turişti proveniţi în special de peprincipalele pieţe prioritare identificate în Master Planul pentru DezvoltareaTurismului Naţional 2007-2026", arată sursa citată. Spoturile tv au rolul de consolidare vizuală abrandului de destinaţie.

Contractul a fost pus lacale în februarie 2011

Ziarul “Puterea” a dezvăluit,în ediţia din 1 februarie 2011, că Ministerul Dezvoltării Regionale şiTurismului a pus la bătaie 4 milioane de euro fără TVA pentru promovareabrandului turistic al României, prin clipuri publicitare ce urmează să fiedifuzate pe trei posturi de televiziune internaţionale. Campania precedentă,“Romania, Land of Choice”, promovată de Ministerul Turismului, a făcut obiectulunui scandal mediatic ce a culminat cu anchetarea contractelor de către ocomisie parlamentară.

La sfârşitul lunii ianuarie, Ministerul Dezvoltării Regionale şiTurismului a publicat pe site-ul SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilorpublice, un anunţ de participare în vederea achiziţionării de servicii pentrudifuzarea unor spoturi publicitare pe canale de televiziune internaţionale înanul 2011. Scopul acestei achiziţii îl reprezintă promovarea României cadestinaţie turistică şi creşterea gradului de conştientizare asupra nouluibrand turistic naţional.

Potrivit aceluiaşi anunţ de participare, lotulprincipal de livrare a serviciilor va fi pe posturile de televiziune internaţionale,contractul având un cost estimat de 17.200.000 de lei, fără TVA, banii fiindasiguraţi în baza unui proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabileFEN (Fondul European de Dezvoltare). Campania de promovare a noului brandturistic se va derula pe o perioadă de 12 luni de la data atribuiriicontractului.

Clienţi vechi, dar noi

Pentru a participa la licitaţia pe care MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului urma să o organizeze în vederea atribuiriicontractului, autoritatea contractantă a pus unele condiţii stricte. Unuldintre atributele pe care ofertantul trebuia să-l îndeplinească era acela alunei experienţe similare pentru contracte încheiate prin prezentarea unei listea principalilor prestatori de servicii similar efectuate în ultimii treiani, respective în anii 2008, 2009 şi 2010. Aceste liste trebuie să cuprindăvalori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă suntautorităţi publice sau companii private. Un alt criteriu eliminatoriu pentruofertanţii care voiau să se înscrie la licitaţia organizată de Elena Udrea eraacela al prezentării unor contracte încheiate cu clienţi privaţi şi prezentareaunui contract de servicii anterior, acest lucru reprezentând din punct devedere valoric suma de cel puţin 12 milioane de euro sau să prezinte maximumtrei contracte anterioare a căror sumă cumulată să fie de cel puţin douămilioane de euro. Termenul-limită al depunerii cererii de participare a fost 10martie 2011, ora 12.00, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor şiînscrierea la licitaţie a fost 14 martie2011, ora 12.00.

2011, un an doar pentrubogaţi

Potrivit caietului de sarcini care a însoţit anunţulde participare publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,obiectivul general al campaniei este promovarea brandului turistic naţional pecanalele internaţionale de televiziune, cu acoperire internaţională, în scopulcreării unei imagini politice a României ca destinaţie turistică. Numairealizarea noului brand turistic a costat bugetul Ministerului DezvoltăriiRegionale şi Turismului suma de 900.000 de euro fără TVA, atribuită, la data de25 noiembrie 2009, asocierii dintre THR, Asesores eu Turismo, Hoteleria yRecreacion SA cu Taylor Nelson Sofers SA, din Barcelona, Spania.

Publicul-ţintă al campaniei publicitare depromovare a brandului turistic pentru anul 2011, identificat de instituţiacondusă de Elena Udrea, este unul exclusivist. Autoritatea contractantă vizeazăatragerea turiştilor care călătoresc în grupuri mici sau cupluri fără copii, cuvârste cuprinse între 25 şi 34 de ani sau între 50 şi 64 de ani, cu educaţiesuperioară, care să dispună de un nivel financiar între mediu şi mare, caretrăiesc în mediu urban şi care să călătorească frecvent în afara graniţelor ţăriiîn care domiciliază, în căutarea de noi experienţe.

Având în vedere profilul acestui public-ţintă,posturile de televiziune vizate pentru promovarea brandului turistic trebuie săfie primele trei posturi de televiziune internaţionale selectate, în funcţie deaudienţă (spectatori unici pe săptămână), în rândul persoanelor care călătorescîn interes de afaceri şi de plăcere minim de şase ori pe an. Prezentareaofertelor posturilor de televiziune trebuie să se facă potrivit datelorfurnizate de European Media and Marketing Survey (EMS) pentru anul 2010. Toatecele trei posturi de televiziune ce urmeză a fi selectate trebuie să emită 24de ore din 24, 365 de zile pe an, cu difuzarea în locuinţe şi structuri decazare tip hotelier sau similar.

Pentru aceasta, companiile care urmau să se înscriela licitaţie au trebuit să transmită Ministerului Turismului şi DezvoltăriiRegionale datele oficiale cu privire la cotele de audienţă realizate în cursulanului 2010, menţionând aria de acoperire, limitele orare în care se difuzeazăemisiunile din grila de programe, structurile media conexe posturilor deteleviziune în cauză, costurile de difuzare către publicul-ţintă şi orice altedate relevante.

Odată încheiată această procedură, se vor difuzaspoturi publicitare de 30 de secunde sau de 20 de secunde, asigurându-sedistribuirea echivalentă a clipurilor pe durata unei campanii de 12 luni,numărul difuzărilor urmând să fie distribuit în mod egal, pe zile. MinisterulTurismului preferă ca 60 la sută din clipurile publicitare ce vor fi difuzatede cele trei posturi tv internaţionale să fie difuzate la ore de maximă audienţăcorespunzătoare fiecărei regiuni geografice acoperite de una dintre acestea, cupredilecţie în emisiunile afiliate la publicul-ţintă. Costul estimat al campanieieste de 4 milioane de euro fără TVA, urmând ca primele două posturi deteleviziune să primească 35% din valoarea contractului fiecare, iar cea de-atreia televiziune să se mulţumească doar cu 30% din valoarea contractului.

“Land of Choice” cu scandal

Ultima campanie pentru promovarea branduluituristic al României s-a încheiat cu un imens scandal mediatic şi cuconstituirea unei comisii parlamentare de anchetă care a investigat modalitateaprin care s-a derulat această afacere. Reamintim că, la 6 august 2009,Ministerul Turismului de la acea dată, condus tot de Elena Udrea, a atribuitdouă contracte în acest sens. Primul, în valoare de 1.407.966 lei fără TVA, afost semnat cu Asocierea dintre Best Advertising & Consulting cu SC OptiMedia SA. Al doilea contract a fost atribuit companiei SC Eurosport SA şi acostat 4,2 milioane de lei fără TVA. Ambele contracte au vizat promovareabrandului turistic al României, numit şi “Romania, Land of Choice” pe posturilede televiziune internaţionale. După atribuirea acestui contract, presa a atrasatenţia că Ministerul Turismului a plătit de două ori preţul normal pentrudifuzarea clipurilor pe canalul Eurosport. Totul a culminat prin constituireaunei comisii parlamentare de anchetă care a investigat aceste contracte.Diferenţa dintre campania de acum doi ani şi cea demarată astăzi de cătreMinisterul Turismului şi Dezvoltării Regionale constă în aceea că, în 2009,publicul-ţintă agreat de autoritatea contractantă viza tineri adulţi, activi,dinamici şi dornici de aventură, preocupaţi de sport cu venituri atât mici, câtşi mari. Anul acesta primim numai turişti cu bani mulţi.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image