2018-12-16 10:16


Poliţia nu mai are Şoric. Fostul şef al IPJ Neamţ, dat afară din structurile MAI pentru 33 de abateri disciplinare

 |  20:16
Poliţia nu mai are Şoric. Fostul şef al IPJ Neamţ, dat afară din structurile MAI pentru 33 de abateri disciplinare

Ministrulinternelor, Traian Igaş, a aprobat destituirea din Poliţia Română a comisarului-şefAurelian Şoric, în urma propunerii Consiliului Superior de Disciplină din IGPR,a declarat, ieri, şeful Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa. Destituirea vinepe fondul unei noi reglări de conturi dintre interlopii de sub Pietricica. Înurma concluziei raportului întocmit după cele trei controale desfăşurate la IPJNeamţ se poate desprinde ideea că Şoric a vorbit prea mult, aruncând îndizgraţie Poliţia Română şi inflamând şi mai mult relaţiile cu Parchetul.

LiviuPopa a declarat că procedurile de verificare a unor abateri disciplinaresăvârşite de fostul şef al IPJ Neamţ, Aurelian Şoric, au fost finalizate, însarcina acestuia fiind reţinute 33 de abateri disciplinare. Potrivit lui Popa,abaterile disciplinare se referă atât la activitatea profesională a fostului comisar-şef,cât şi la declaraţiile făcute în spaţiul public, care au creat o imaginenegativă poliţiei. Totodată, a precizat şeful Poliţiei Române, faptele pentrucare a fost cercetat şi ulterior judecat Şoric sunt: comportamentnecorespunzător care aduce atingere onoarei poliţiei şi neglijenţă înîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a ordinelor primite de la superiori.

LiviuPopa a adăugat că propunerea Consiliului Superior de Disciplină a fostînaintată MAI, iar ministrul Traian Igaş a aprobat destituirea din poliţie alui Aurelian Şoric. Şeful poliţiei a ţinut să precizeze însă că majoritateapoliţiştilor din România îşi fac datoria şi este păcat că există situaţii degenul celei de la Piatra Neamţ. "Fiecare trebuie să primească pe măsurafaptelor sale", a mai spus Popa.

Întrebatdacă în urma cercetărilor a fost sesizat Parchetul în privinţa lui AurelianŞoric, chestorul Liviu Popa a precizat că din ancheta internă nu a reieşit căacesta s-ar face vinovat de săvârşirea vreunei fapte penale. Şeful Corpului deControl din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Aurel Vlădulescu, aprezentat în 25 noiembrie, într-o conferinţă de presă, rezultatele controluluifăcut la IPJ Neamţ.

Pede altă parte, în privinţa şefilor de post din judeţul Neamţ care s-ausolidarizat cu Şoric, şeful IGPR a arătat că aceştia au fost sancţionaţi fie cumustrare scrisă, fie prin reducerea salariului pe o perioadă determinată. AurelianŞoric nu s-a aflat în sală în timpul şedinţei Consiliului Superior deDisciplină şi nu a aşteptat nici verdictul membrilor Consiliului. De asemenea,el a cerut recuzarea şefului Consiliului Superior de Disciplină, fără succesînsă.

Apus în pericol bunele relaţii de cooperare dintre MAI şi Ministerul Public

Conformnotei de control, şeful IPJ Neamţ, comisar-şef de poliţie Şoric Vasea-Aurelian,efectuat în perioada 17-22 noiembrie 2010, cu privire la declaraţiile acordatemass-media, concluziile au fost următoarele. În conferinţa de presă din 16noiembrie 2010 şi în cadrul mai multor interviuri acordate unor posturi deteleviziune centrale şi locale, şeful inspectoratului a avut o comportarenecorespunzătoare, rezultând, din declaraţiile făcute şi din atitudineaadoptată faţă de reprezentanţii presei şi faţă de procurori din România, graveatingeri prestigiului instituţiei MAI, Poliţiei Române şi IPJ Neamţ. În felulacesta a afectat bunul mers al activităţilor MAI, IGPR şi IPJ Neamţ şi a pus înpericol bunele relaţii de cooperare dintre MAI şi Ministerul Public. Totodată,cms.-şef Şoric, în cadrul aceleiaşi comportări necorespunzătoare în serviciu, aîncercat să diminueze autoritatea şefilor ierarhici din MAI, prin incitareaşefilor de post, determinându-i să declare reprezentanţilor presei că-şi vor dademisia dacă acesta va fi eliberat din funcţie. De asemenea, prin afirmaţiileşi conduita adoptată (mesajul transmis subliminal populaţiei a fost deacceptare a activităţilor de cămătărie, pe care a prezentat-o mai mult ca oactivitate socială benefică pentru cei împrumutaţi, acreditând astfel ideea căpoliţia tolerează astfel de fapte), acesta a creat premisele scăderiisemnificative a gradului de încredere în serviciul poliţienesc, pe de o parte,şi în credibilitatea instituţiei Poliţiei Române, pe de altă parte.

Poliţiştiinemţeni au “dormit în bocanci” în faţa interlopilor

Înceea ce priveşte evaluarea activităţii şi managementul realizat de inspectorul-şef,adjuncţii acestuia şi cadrele cu funcţie de comandă, principalele concluzii aratăcă oamenii din conducerea inspectoratului au dat dovadă de interes scăzut înactivitatea de destructurare a celor trei grupări infracţionale din judeţulNeamţ, iar inspectorul-şef nu şi-a făcut datoria potrivit atribuţiilor deserviciu şi dispoziţiilor IGPR. Nu s-a urmărit şi aplicat ordinul comun MAI -Parchetul General din 2009, astfel că în 2.195 de dosare penale rămase cuautori neidentificaţi nu s-au executat activităţile de cercetare şiinstrumentare potrivit metodologiei de lucru, sub supravegherea procurorului. Pentrucăutarea informaţiilor, în perioada 2008-2010, nu au fost stabilite capriorităţi locale sarcini privind eficientizarea activităţilor de identificare,cunoaştere, supraveghere şi documentare a grupărilor infracţionale din judeţulNeamţ. Nu au fost analizate obiectivele prevăzute în Regulamentul de Organizareşi Funcţionare a IPJ Neamţ, pentru determinarea riscurilor şivulnerabilităţilor la nivelul judeţului şi nu s-a respectat Standardul MAI006/2006. Mai mult, în perioada august - septembrie 2010, inspectorul-şef nu asprijinit campania de prevenire iniţiată la nivel naţional de DGA, cu aprobareaconducerii MAI (era vorba de promovarea telefonului Telverde şi transmitereaurgentă a oricăror aspecte de corupţie). Apreciind că posterul campaniei are oconotaţie negativă pentru IPJ Neamţ, a refuzat să sprijine demersul DGA, cutoate că, la nivelul inspectoratului, în perioada 2009-2010, au fost cercetatepentru fapte de corupţie, conexe ori asimilate acestora, un număr de 45 decadre.

S-amanifestat formalism cu ocazia celor patru controale de fond executate în 2010din dispoziţia inspectorului-şef, planurile de control sunt identice, notele deconstatare nu au fost aduse la cunoştinţa poliţiştilor controlaţi, iarrapoartele finale s-au întocmit după 45-60 de zile, contrar dispoziţiilor MAI318/2007.

Înanul 2010, s-au identificat 84 de situaţii în care s-au sesizat fapte penale(furt, tâlhărie, viol etc.) fără a se dispune înregistrarea cazurilor înevidenţa lucrărilor penale cu autori necunoscuţi sau autori cunoscuţi,atribuirea numărului unic şi soluţionarea procedurală prin unitatea de Parchetcompetentă. Pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de evaziunefiscală, numărul infracţiunilor constatate a scăzut cu 10 la sută.

LaPoliţia Municipiului Piatra Neamţ, s-au identificat 13 petiţii în care au fostsesizate fapte penale în cursul anului 2010 (furt, înşelăciune, distrugere,şantaj etc.) în care s-a aprobat clasarea fără a se dispune înregistrarea înregistrul penal, atribuirea numărului unic şi soluţionarea procedurală prin Parchet.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-01-20
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...