2019-01-24 04:26


Președintele ANIF, acuzat că acoperă infracţiunile comise de un investitor italian în derularea unui contract de amenajări funciare. Consilierul ministrului agriculturii, acuzat de acoperirea unei pagube de 200.000 de euro

 |  19:26
Președintele ANIF, acuzat că acoperă infracţiunile comise de un investitor italian în derularea unui contract de amenajări funciare. Consilierul ministrului agriculturii, acuzat de acoperirea unei pagube de 200.000 de euro

Preşedintele CA al Administrației Naționalede Îmbunătățiri Funciare, inginerul Victor Todor, care este şi consilier alministrului agriculturii, este acuzat de angajaţii instituţiei că acoperă oserie de infracţiuni comise de societatea Emiliana West Rom SRL. Aceasta deţineîn Banat mii de hectare de pământ şi a făcut o serie de lucrări la sistemele decanale pentru irigaţii fără aprobare. Paguba se ridică la aproape 200.000 deeuro.

O notă de control a ANIF relevă că aufost distruse poduri, podeţe şi canale pe o lungime de 22 de kilometri. Ulterior,societatea Emiliana West Rom a încheiat un protocol de colaborare cu Institutulde Studii şi Proiecte pentru Îmbunătăţiri Funciare – Sucursala Banat pentruproiectarea unui nou sistem de irigaţii şi desecare. Proiectul a fost făcut deinginerul Voicu Todor. Consilierul ministrului spune că într-adevăr, EmilianaWest Rom a făcut lucrările fără a avea avizele necesare, iar responsabilă deacest lucru este fosta conducere ANIF. “Acum,Emiliana West Rom are avizul necesar efectuării lucrărilor şi este înlegalitate”, ne-a declarat Voicu Todor.

Indignarea unor localnici

Povestea începe înanul 2009, când, în urma unei scrisori venite din partea sătenilor din DudeştiiVechi, judeţul Timiş, o echipă din cadrul ANIF s-a deplasat în zonă şi ainventariat patrimoniul format din canale de desecare şi irigaţii, poduri,podeţe şi staţii de pompare. Localnicii reclamau faptul că au fost distruse prinastupare respectiv demolare, canalele de desecare şi podeţe de către SC EmilianaWest Rom SRL, iar ei nu sunt de acord să dea “cadou” 160 de hectare deteren pentru un alt sistem de canale de irigaţii şi desecare fără a fidespăgubiţi. Mai mult, conform unor surse ANIF, canalele erau folosite şi în scopde desecare şi eliminare a excesului de apă de la suprafaţa solului, dar şi încazul în care Mureşul ar fi ameninţat cu inundaţii.

Distrugerea,faptă penală

“În urma deplasăriipe teren am constatat că firma dumneavoastră a executat o serie de modificărila canalele proprietatea ANIF aflate în zona Cociohat, schimbări de pantă,astupare canale, demolat poduri fără a prezenta un aviz aprobat în acest sensşi fără a informa conducerea de la Unitatea de Administrare Bega Nord. (…) Văatenţionăm că orice modificare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare constituieinfracţiune şi vă interzicem să mai faceţi lucrări de decolmatări, astupatcanale, demolat poduri sau orice alte lucrări pe canalele aflate înproprietatea ANIF până când nu veţi avea un aviz aprobat în acest sens”, se arată în nota de control a ANIF.

Surse din cadrul ANIFau declarat pentru “Puterea” că acele canale şi poduri care au fost distruse deSC Emiliana West Rom SRL au fost construite pe vremea imperiului austro-ungarşi că se aflau în perfectă stare de funcţionare, dar nu pentru utilajele depompare aduse de italienii de la această firmă. Conform Codului penal, spunaceleaşi surse, ceea ce au făcut italienii se încadrează la distrugere şitrebuie să răspundă pentru asta.

Conflict de interese

Ulterior controlului,SC Emiliana West Rom SRL a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul de Studii şi Proiecte pentruÎmbunătăţiri Funciare – Sucursala Banat pentru proiectarea unui nou sistem deirigaţii şi desecare. Din cadrul acestui institut a fost delegat să se ocupe deacest proiect inginerul Todor Voicu, iar firma a plătit pentru acest lucru sumade 6.456,94 lei, conform facturii fiscale 03100/05.02.2010.Culmea, cel care a plătit în numele firmei SC Emiliana West Rom SRL a fostacelaşi inginer care făcea şi proiectul, adică Voicu Todor!?

Pe 31 martie 2010, ANIF trimite cătreSC Emiliana West Rom SRL o înştiinţare. „Urmare a verificărilor făcute în terenconform adresei 1636/15.03.2010 şi înregistrată la ANIF – RASucursala Teritorială Timiş Mureş Inferior în vederea obţinerii acorduluitehnic privind investiţia «Amenajare irigaţii laSC Emiliana West Rom SRL – sistem Aranca Compartiment IV, judeţul Timiş» s-aconstatat că firma dumneavoastră a executat o serie de modificări la canaleleproprietate ANIF, aflate în zona Cociohat (schimbări depantă, astupare de canale, demolat poduri) fără a informa ANIFSuc. Timiş - Mureş Inferior care administrează lucrările de InvestiţiiFunciare, inclusiv canalele la care s-au făcut modificări. Întrucât situaţiaprezentată de dumneavostră. în documentaţiatehnică nu corespunde cu cea existentă în teren, vă rugăm să prezentaţisituaţia reală. Totodată vă facem cunoscut că «distrugerea şi degradarea lucrărilorde îmbunătăţiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare aunor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri, constituie infracţiunide distrugere şi se pedepsesc potrivit Codului penal»”.

În tot acest timp, inginerul VoicuTodor, desemnat de Institutul de Studii şi Proiecte pentru Îmbunătăţiri Funciare– Sucursala Banat pentru proiectarea unui nou sistem de irigaţii şi desecare,efectua proiectul pentru noul sistem de irigaţii şi desecare. La 1 aprilie2010, a ieşit la pensie. La sfârşitul lunii iunie, acelaşi inginer Todor Voicu semneazăde primire din partea firmei SC Emiliana West Rom SRL avizul nr. 2249 prin careANIF este de acord cu proiectul de “Amenajare irigaţii laSC Emiliana West Rom SRL – Sistem Aranca Compartiment IV”. Astfel, ca în multe alte situaţii când întâi s-a distrus sau s-aconstruit şi abia apoi s-a obţinut autorizaţia şi în cazul Emiliana West RomSRL s-a procedat la fel.

Controlul Curții de Conturi

Pe 7 mai Curtea deConturi a anunţat că Autoritatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare şiSocietatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare au intrat în programul decontrol începând cu 11 ianuarie 2010, având ca obiectiv "modul deadministrare şi utilizare a sistemelor de irigaţii proprietate a statului,precum şi a infrastructurii proprietate publică şi privată a statului destinatăîntreţinerii şi reparării acestora". Rezultatul final al acţiunilor decontrol va fi publicat în raportul de activitate al Curţii de Conturi pe anul2010.

Latifundiarul italian din Banat și „ingineriafunciară”

Societatea EmilianaWest Rom SRL a fost înfiinţată în anul 2000. Ea are doi acţionari. Unuljuridic, respectiv firma Unigra International SA cu sediul in Luxemburg -deţinută de Martini Luciano - şipersoana fizică Martini Luciano. Firma deţine în Timişpeste 10.000 de hectare de teren agricol. Pe acest pământ cultivă grâu, orz şifloarea-soarelui, toată producţia îndreptându-se către Europa Centrală şi deEst.

Conform documentelordepuse pentru obţinerea avizului situaţia terenurilor era astfel: teren înproprietatea Emiliana West Rom – 6.824,64 hectare; terenconcesionat de la ADS Bucureşti, proprietatea Statului Român – 527,57 hectare;teren concesionat de la Primăria Comunei Dudeştii Vechi – 190,17 hectare şiteren arendat de la persoane fizice şi juridice – 1.706, 64 hectare.

Sătenii din Dudeştii Vechi spun căreprezentanţii Emiliana West Rom au recurs la o „inginerie funciară”. Ei audistrus canalele de desecare şi irigaţii care se aflau pe terenurile dinproprietatea firmei pentru a le face pe terenurile oamenilor. Reprezentanţiifirmei se prevalează de faptul că în contractul de arendă este menţionat faptulcă arendaşul poate executa lucrări de îmbunătăţiri funciare. Or, propietariiterenurilor în cauză nu sunt de acord să le fie ciuntită proprietatea fără a fidespăgubiţi.

Voicu Todor: “Scandalul ăsta este lansat de directorulde patrimoniu al ANIF”

Contactat telefonicpentru a prezenta un punct de vedere, consilierul ministrului agriculturii,inginerul Voicu Todor ne-a declarat: ”Este mâna lui Ion Mocanu (n.red. -directorul de patrimoniu al ANIF), care aruncă anonime pepiaţă. Problema cu Emiliana West Rom este din 2002-2003 când au cerut nişteavize din partea ANIF. Le-au fost date şi ei au făcut o serie de lucrări, darfără a avea documentaţia necesară. Fosta conducere ANIF nu a făcut verificărileîn teren şi deci nu a văzut ce modificări s-au făcut. Culmea, ei au raportat laBucureşti fără a verifica în teren şi acum vorbim despre fals în acte. Învremea când eu lucram la Institutul de Studii şi Proiecte pentru ÎmbunătăţiriFunciare – Sucursala Banat am primit ca sarcină de serviciu să întocmescdocumentaţia necesară pentru Emiliana West Rom SRL. Le-am făcut proiectul înbaza unui acord de colaborare. Referitor la semnătura din partea Emiliana WestRom de pe aviz, nu cred că este a mea. Ce, nu aţi mai văzut semnăturifalsificate? Eu am ieşit la pensie pe 1 aprilie 2010 şiam fost chemat de domnul ministru şi numit consilier în septembrie. Referitorla proiect este o grădină acolo, că eu l-am făcut şi este mixt. Atât pentruirigaţii, cât şi pentru desecare. Nu este vorba despre nici o distrugere, ci despreo investiţie în sistem de irigare performat, fiindcă utilajele aduse de ei nuputeau funcţiona pe nişte canale sinuoase. Dedesubturile sunt altele:În urma unui control efectuat de ANAF la ANIF, pentru perioada 2006-2009 aufost descoperite o serie de nereguli”.

Foto:Adrian Pîclişan/BĂNĂŢEANUL


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-09-28

Mai multe imagini:
Președintele ANIF, acuzat că acoperă infracţiunile comise de un investitor italian în derularea unui contract de amenajări funciare. Consilierul ministrului agriculturii, acuzat de acoperirea unei pagube de 200.000 de euro
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


ADMABORA
03 Dec 2010

articolul ESTE facatura!!!!!!!!!aici este mana lui mocan ioan care este total incompent dar sustinut politic si este mana sindicatelorcare doresc conform statului lor sa DISTRUGA TOT !!!este adevarat ca si voicu greseste dar conform TUTUROR regurilor din romanica totul este posibil!!!!Ce au facut cei de la timnis pina ACUM?NIMIC !!!!cunoaste acest asa zis director PAU (poate corect era BAU)cu ce se ocupa ANIF?ca doar este de profesie alceva decat IF?cunoaste domnul; pau ce lucrari au fost realiz
ADMABORA
03 Dec 2010

DE CE pau nu face cunoscute si valorile executate de petroconstruct (mocan)FARA LICITATIE?are interese?pai are !!!!este bun prieten cu mocan si popa aliatul lui in gasca sustinulor politic si pusi pe capatuiala pe spinarea angajatilor cinstiti din anif!!!!!!!!daca are curaj aceasta gasca sa publice TOATE ilegalitatile!!!!!!!!!!VRETI SA LE FAC EU CUNOSCUTE?NU tot o sa fac PUBLICE domnule popa cornel si mocan -locul vostru NU ESTE IN ANOF!!!!!
IOAN
06 Oct 2015

Todor Voicu este un adevarat profesionist, atit stiu.Omul stie carte si meserie.Nu puteau să fure din cauza lui şi atunci mai bine denigram.
MARCEL
26 Ian 2017

Da el este un mare profesionist.Ca si Tabăra excrocul.Ei au desființat Anif-ul.De altfel pe marele ministru era sa-l adune Scaraoțchi la el ,după ce a distrus familii si oameni de îmbunătățiri funciare.Tot îl ajung blestemele odată si odată si bine ar fi sa-l aibă alături pe ,,marele specialist t.v."
Random imageUltimele stiri

loading...