2018-12-14 07:30


Procedură de confiscare extinsă. Judecătoarea şi soţul medicul Telbis rămân fără avere

 |  19:42
Procedură de confiscare extinsă. Judecătoarea şi soţul medicul Telbis rămân fără avere

Pe 09.01.2014, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de dr. Telbis Sebastian (foto), dar şi de către alte cadre medicale a infracţiunilor de luare de mită, complicitate la înşelăciune şi fals intelectual. În anchetă s-a reţinut faptul că medicul şef al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii Caraş-Severin, dr. Telbis Sebastian şi medicii specialişti în medicina muncii de la cabinetele de expertiză medicală din Caransebeş şi Moldova Nouă, în complicitate cu alţi medici, încadrează nejustificat persoane în grad de invaliditate în schimbul unor beneficii materiale.

Din înregistrările ambientale realizate în cadrul cabinetului medical din Reşiţa unde îşi desfăşura activitatea dr. Telbis Sebastian, a reieşit faptul că, în perioada 03.02.2014-13.03.2014, a primit sume de bani şi alte foloase material de la un număr de 361 de pacienţi, în vederea obţinerii sau după caz prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate, pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu.

În continuare, întrucât din înregistrările ambientale realizate a rezultat că pacienţii i-au dat lui Telbis produse sau sume de bani, bani  pe care inculpatul îi punea imediat într-un sertar al biroului, de unde îi lua la sfârşitul consultaţiilor şi îi număra, s-a procedat la identificarea şi audierea acestora, din declaratiile date, care se coroborează cu aspectele identificate din analiza înregistrărilor efectuate a reieşit faptul că acesta a primit sume de bani de la pacienţi fiind dovedite 291 de infracţiuni de luare de mită. Aşa că, prin rechizitoriul s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Telbis Sebastian care a primit diverse sume de bani şi alte foloase materiale (31.890 de lei, 3.950 de euro şi 100 USD, 8 pachete de cafea, un litru de ţuică, 4 sticle cu vin, o sticlă de whisky, un pachet de ciocolată, o sticlă de rachiu şi o sticlă de tărie) pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu.

La data de 13.03.2014, cu prilejul percheziţiilor domiciliare efectuate la  locuinţa inculpatului Telbis Sebastian situată în Reşiţa, dar şi la cabinetele medicale situate în Policlinica Reşiţa, unde îşi desfăşura activitatea profesională Telbis Sebastian, organele de poliţie au ridicat următoarele sume de bani: 107.915 euro, 480 lire sterline, 4.120 USD şi 52.644 lei.

De asemenea, cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost identificate două carnete CEC emis de Banca …  cu sold 137.178,81 euro şi carnet nr... deschis la 15.11.2013 cu sold 41.041,22 euro.

De asemenea, s-a constatat faptul că inculpatul Telbis Sebastian, personal sau împreună cu soţia, având calitatea de magistrat judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, în prezent pensionară, are în proprietate, potrivit contractelor de vânzare cumpărare identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare, următoarele bunuri mobile şi imobile:

- cota de ½ din apartamentul nr… situat în Timişoara, str. .., jud. Timiş înscris în C.F. nr… Timişoara, cumpărător TELBIS SEBASTIAN preţul fiind de 30.000 euro potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…;

- apartament nr… situat în Timişoara, str. …  jud. Timiş, înscris în C.F. nr… Timişoara, cumpărător TELBIS SEBASTIAN, preţul fiind de 43.000 euro potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…;

- apartamentul nr…, situat în Timişoara, str. .. garajul nr…, situat la aceiaşi adresă, înscris în CF …Timişoara, dobândit de soţii Telbis Sebastian şi Luminiţa prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr…cu suma de 3.000.000 lei;

- 5 terenuri arabile intravilan în suprafaţă de 611 mp, 611 mp, 612 mp, 612 mp, 604 mp, înscrise în C.F. nr… Dumbrăviţa, dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de către Telbis Sebastian cu suma de 45.750.000 lei;

- teren intravilan în suprafaţă de 1500 mp situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr…Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…de către Telbis Sebastian cu preţul de 50.000.000 lei;

- garaj nr…, situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de către Telbis Sebastian cu preţul de 30.000.000 lei;

- cabinet stomatologic situat în Timişoara, str…,  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…, Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 50.000 euro;

- garaj cu teren înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de către Telbis Sebastian cu preţul de 29.000.000 lei;

- imobile înscrise în C.F. nr… şi nr…, cu nr. cadastrale ... respectiv … constând în construcţii intravilan în suprafaţă de 605 mp fiecare, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de Telbis Sebastian cu preţul de 21.175 euro fiecare dintre imobile;

- apartamentul nr… din Reşiţa, str... jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr… Reşiţa, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de Telbis Sebastian şi Telbis Luminiţa cu suma de 150.000 lei;

- garajul nr… situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr… Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... de către Telbis Sebastian cu suma de 3500 euro;

-autoturism marca … cu nr. de identificare …  pe numele Telbis Sebastian;

-autoturism marca … cu nr. de identificare… pe numele Telbis Sebastian;

Avere pe numele fiicei

De asemenea, s-a constatat că unele proprietăţi sunt cumpărate pe numele fiicei soţilor Telbis, în condiţiile în care fiica soţilor Telbis nu realizează venituri personale, fiind studentă.

Astfel, au fost identificate următoarele bunuri mobile şi imobile pe numele acesteia:

-apartament nr… situat în Timişoara, str. ..  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…. Timişoara, dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub nr. … de la părinţi în calitate de donatori;

-apartament nr… situat în Timişoara, str…jud. Timiş, înscris în C.F. nr… dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… cu suma de 50.000 euro;

-garajul nr… situat în Timişoara, str…, jud. Timiş înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… la preţul de 3.500 euro;

-garajul nr… situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr… Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr... cu preţul de 3500 euro;

-autoturism marca …cu nr. de identificare …

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

Din declaraţia de avere a magistratului  …, reiese faptul că aceasta deţine împreună cu soţul său Telbis Sebastian următoarele 3 bunuri imobile: un apartament în Reşiţa cu o suprafaţă de 140 mp, dobândit prin cumpărare în anul 1994, un apartament în Timişoara cu o suprafaţă de 87 mp, dobândit prin cumpărare în anul 1996 şi o casă de locuit în Timişoara în suprafaţă de 88 mp, dobândită prin construire în anul 2010. De asemenea aceasta mai deţine, potrivit declaraţiei de avere, două autoturisme marca … şi … din anul de fabricaţie 2009, respective 2012, dobândite prin cumpărare, dar şi un depozit bancar în valoare de 36.000 euro, deschis în anul 2011.

Din declaraţia de avere reiese faptul că soţia sa obţine un venit anual declarat de 91.279 de lei, iar soţul său Telbis Sebastian un venit anual de 26.000 de lei.

Avându-se în vedere sumele mari de bani care au fost găsite şi ridicate de la inculpat cu ocazia percheziţiei domiciliare,precum şi imobilele identificate pe numele acestuia şi a rudelor acestuia,  pe care acesta nu le poate justifica (bunuri mobile şi imobile în valoare totală de aprox. 1.000.000 euro), veniturile obţinute de către acesta fiind de aproximativ 26.000 de lei anual, precum şi faptul că nu a făcut dovada că ar fi realizat venituri şi din alte activităţi licite, din actele dosarului rezultând o presupunere rezonabilă că acesta a comis infracţiuni de luare de mită şi anterior datei de 03.02.2014, de când a fost monitorizat de către organele judiciare, în cauză s-a solicitat instanței, prin rechizitoriu, aplicarea, cu privire la Telbis Sebastian, a dispoziţiilor privind confiscarea extinsă prev. de art. 1121 din codul penal şi asupra celorlalte sume de bani (aprox. 300.000 euro) şi imobile disponibilizate (bunurile imobile au fost evaluate conform preţului de piaţă constatându-se că cele 8 apartamente şi case au o valoare de 490.000 euro, cele 8 terenuri o valoare de 165.000 euro ,iar cele 4 garaje o valoare de 25.000 euro, deci o valoare totală de aprox. 685.000 euro) , având în vedere faptul că valoarea bunurilor dobândite de către inculpat, într-o perioadă de 5 ani  înainte de săvârşirea infracţiunilor, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit.

De asemenea, procurorii au dispus şi confiscarea extinsă cu privire la:

-108.115 euro, 500 lire sterline, 4.120 USD şi 51.244 lei

- cabinet stomatologic situat în Timişoara, str…,  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…, Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 50.000 euro;

-autoturism marca … cu nr. de identificare … pe numele Telbis Sebastian;

-apartament nr… situat în Timişoara, str… jud. Timiş, înscris în C.F. nr… dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… cu suma de 50.000 euro

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

Cu privire la celelalte bunuri care au făcut obiectul sechestrului asigurator înfiinţat prin ordonanţele din 17.03.2014, respectiv 17.04.2014 s-a dispus ridicarea sechestrului.

În ceea ce priveşte confiscarea extinsă, magistraţii au reţinut faptul că: ,,în speţă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru luarea acestei măsuri de siguranţă, valoarea bunurilor dobândite de către inculpat, împreună cu membrii de familie, soţia şi fiica sa, studentă care nu realizează venituri, depăşind în mod vădit veniturile dobândite în mod licit,  în ultimii 5 ani, înainte de comiterea infracţiunii, de către inculpat şi soţia sa, magistrat judecător, veniturile salariale anuale ale acestora, cumulate, fiind de circa 35.000 de euro, mult sub valoarea bunurilor şi a sumelor de bani dobândite în ultimii 5 ani.( 108.115 euro, apartament, autoturisme etc).  Apreciind că sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune confiscarea extinsă, vor fi luate în considerare bunurile dobândite după data de 19.04.2012, potrivit dispoziţiilor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 356/2014, inclusiv pentru bunurile a căror proprietar este fiica inculpatului, din motivele arătate, astfel că în baza art. 112 alin. 1 lit m, alin. 2, 3 Cod penal va dispune confiscarea extinsă cu privire la bunurile deja menţionate”.  (Va urma)


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-11-09
Citeste si:
Procedură de confiscare extinsă (II). Familia Telbis a luat minciuna în braţe

TAGURI: resita, judecatoare, medic, telbis, avere, confiscare extinsa
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...