2019-02-16 05:32


Republica Moldova, instruită, pe un milion de euro, de România într-un domeniu în care ţara noastră încalcă dreptul comunitar

 |  19:29
Republica Moldova, instruită, pe un milion de euro, de România într-un domeniu în care ţara noastră încalcă dreptul comunitar

ComisiaEuropeană atrage atenţia României că Legea 178/2010 privind parteneriatulpublic privat încalcă prevederile comunitare în materie de achiziţii publice. Estea doua atenţionare sosită de la Bruxelles, după ce, în luna iunie, organismuleuropean ne-a pus în vedere acelaşi aspect, proiectul de lege nefiind amelioratîn acest sens.

Directorulgeneral pentru piaţa internă şi servicii (DG MARKT) din cadrul ComisieiEuropene, Jonathan Faull, intenţionează să propună Colegiului Comisieiiniţierea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar, în baza articolului258 al TFUE (Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene). De asemenea, acestaapreciază că orice proiect de parteneriat public-privat iniţiat în baza acesteilegi ar putea conduce la o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Sesugerează organizarea unei reuniuni bilaterale tehnice între autorităţileromâne şi serviciile Comisiei Europene în cel mai scurt timp, ca măsură deprevenire a acestei proceduri de încălcare a dreptului comunitar, pentru adiscuta măsurile de remediere a textului, corelat şi cu abrogarea acestei legi.

JonathanFaull notează că legea în discuţie pleacă de la premisa eronată potrivit căreiaformarea unui parteneriat public-privat prin constitutirea unei societăţi cucapital mixt public-privat iese automat din sfera de aplicare a regulilorprivind achiziţiile publice. Această idee, pe care se bazează Legea 178/2010,încalcă, de fapt, dreptul european.

Directorulgeneral al DG MARKT recomandă abrogarea cât mai rapid a acestei legi şirevizuirea ei, în conformitate cu normele comunitare. În caz contrar, ColegiulComisiei Europene ar putea iniţia, la următoarea reuniune privind infracţiunile,o procedură de încălcare a dreptului comunitar.

AtenţionărileComisiei Europene vin în momentul în care România îi instruieşte pe vecinii de pestePrut în domeniul achiziţiilor publice. Este vorba despre programul „Sprijinpentru Sistemul de Achiziţii Publice al Republicii Moldova”, finanţat deUniunea Europeană cu 993.637 euro şi derulat pe o perioadă de 21 de luni,scopul fiind reformarea sistemului achiziţiilor publice din Republica Moldovaplecând de la experienţa românească în acest domeniu.„Prin intermediulacestui proiect de înfrăţire instituţională se are în vedere atât armonizarealegislaţiei naţionale din domeniul achiziţiilor publice cu acquis-ul comunitar,formarea actorilor implicaţi în sistemul de achiziţii publice, precum şiîmbunătăţirea eficienţei şi funcţionalităţii Agenţiei Achiziţii Publice aRepublicii Moldova prin utilizarea celor mai bune practici şi standarde de lanivelul Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al Ministerului FinanţelorPublice.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-05-16
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiriSTARBAG
loading...