2018-12-15 22:48


România riscă excluderea din Consiliul Europei. Primăria Capitalei se opune executării a trei decizii ale CEDO

 |  18:27
România riscă excluderea din Consiliul Europei. Primăria Capitalei se opune executării a trei decizii ale CEDO

Locatarii unui imobil din stradă Doamnei nr.18 sunt în pericol de a fi evacuaţi din apartamente, deşi Curtea Europeană aDrepturilor Omului de la Strasbourg a obligat statul român să le încheiecontracte de vânzare-cumpărare. Conflictul este unul instituţional, dar are şiconotaţii mai umane, din cauză că Biserica Sfântul Ilie Hanul Colţea a obţinutîn justiţie calitatea de proprietar şi se pregăteşte să dea oamenii afară dincase.

Primăria Municipiului Bucureşti nu vrea să deblocheze o crizăinstituţională pe care, de altfel, a provocat-o şi riscă să declanşeze noicondamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de laStrasboug sau, mai rău, excluderea ţării din Consiliul Europei.

Locatarii imobilului din strada Doamnei nr. 18, din centrul Capitalei, ne-au cerut ajutorul şi ne-aupus la dispoziţie documente, potrivit cărora CEDO a obligat statul român să le încheiecontracte de vânzare, dar autorităţile din cadrul Primăriei Capitalei refuză să le respecte.

Ioana Ghirachi şi Viorica Costăchescu susţin că lupta lor pentru apăstra locuinţele, pentru care au plătit chirie timp de 30 de ani la stat, afost câştigată la CEDO,însă responsabilii din PrimăriaBucureşti nu dau nici o atenţie deciziilor. În consecinţă, hotărârea curţii încazul Ghirachi, pronunţată în data de 6 octombrie 2009, nu a fost executată nici până astăzi. Iardecizia în cazul Costăchescu, din 29 septembrie 2009, deşi definitivă, nuse află în atenţia Primăriei Capitalei. Familiile Drăgan Teodor, Becea Aurel şiConstantinescu Nicoleta sunt în aceeaşi situaţie, iar oamenii susţin că se luptă cu „mafia imobiliară”, fărăsă poată şti cine şi de ce se împotriveşte cu atâta dispreţ aplicării sentinţelor CEDO.

În cazul Ghirachi, justiţia internă a obligat primăria să încheie contracte devânzare-cumpărare cu chiriaşii din strada Doamnei nr. 18, iar fostul primar general al Capitalei, Viorel Lis, a cerut, în data de 12 ianuarie 2000, Direcţiei Generale a Fondului Imobiliar sădispună „încheierea formelor legale”, în baza sentinţei civile nr. 6098/1999 a JudecătorieiSector 3. Dispoziţia primarului şi a instanţei de judecată nu s-a aplicat nicipână astăzi. CEDO s-a pronunţat în acelaşi sens, completând hotărârea cuobligaţia statului român de a le pune la dispoziţie locuinţe şi de a plătifamiliei Ghirachi 6.500 de euro daune morale. Banii au fost plătiţi prindispoziţia imediată a Ministerului Finanţelor, însă contractele de vânzare-cumpărare nu au fost încheiate.

Motivul este că Biserica Sfântul Ilie Hanul Colţea, aflată în imediatavecinătate a imobilului, a obţinut, ulterior deciziei CEDO, în instanţăcalitatea de proprietar asupra imobilului. Ioana Ghirachi ne-a declarat că nuînţelege cum biserica a fost recunoscută ca proprietar. „Toţi chiriaşii auplătit 30 de ani chirie la stat. Biserica a câştigat, deşi noi am depus lainstanţe deciziile CEDO şi am insistat că biserica nu e proprietar, nu a fostniciodată. Nu înţeleg cum de au obţinut acest imobil, dacă aveau acte le-ar fiadus până acum la instanţe! Direcţia Juridică din cadrul Primăriei s-a opus înmod suspect să ne încheie contracte. Trebuia să introducă încă din anul 1999 peordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti un proiect dehotărâre prin care să preia în proprietatea Administraţiei Fondului Imobiliar(AFI) acest imobil pentru ca, ulterior, săne vândă apartamentele. Însă biserica s-a amestecat, ne-a stricat rostul, aucâştigat clădirea, acum o să ne evacueze!”, spune Ioana Ghirachi.

Viorica Costăchescu susţine că, în cazul ei, agentul guvernamental al României la CEDO nu i-atrimis nici o informare cu privire la demersurile pe care ar fi trebuit să lefacă pentru executarea hotărârii. „Agentul guvernamental nu m-a contactat, nu mi-atrimis nimic, ar fi trebuit să se adreseze Primăriei, dar au întrebatPatriarhia ce părere are. Biserica nu are nici o treabă cu această cauză!Primăria trebuie să preia în Consiliul Local imobilul, să ne încheie contracte sau să ne dea locuinţe! Unde neevacuează? Au lăsat biserica să se amestece. Noi avem hotărârile CEDO, ce facemcu ele? Ce face directorul Direcţiei Juridice? Sunt obligaţi de toate legiledin ţară şi europene să ne lase în case. Unde să mă duc acum, cui să spun căbiserica face abuzuri, că instanţele le-au dat imobilul fără să aibă acte?”, ne-a declarat Viorica Costăchescu.

Preotul ne-a lăsat cu mâna întinsă

În documentarea noastră, ne-am deplasat în strada Doamnei la nr. 18. Ne-au întâmpinat locatarii,ne-au spus despre lupta lor zilnică de a supravieţui într-o atmosferă ostilă,provocată de reprezentanţii bisericii.

Preotul Gabriel Grigorescu, despre care oamenii spun că slujeşteBiserica Sfântul Ilie, a venit lângă noi, dar nu pentru a asculta ce se discută. I-am întins părintelui mâna, însemn de bun găsit, însă dânsul ne-a lăsat cu mâna întinsă şi a plecat. Nuînainte de a le spune oamenilor pe un ton insidios să-şi găsească alte case şisă plece.

Agentul guvernamental şi blocajele instituţionale

Lipsa unor reglementări care să-isancţioneze pe cei care monopolizează puterea în instituţiile statului şi seopun prin manevre subterane respectării deciziilor CEDO a făcut ca demersurile agentului guvernamental să nu aibă rezultate în cepriveşte protejarea intereselor reclamanţilor, aşa cum a dispus instanţaeuropeană. Astfel, agentul guvernamental ne-a pus la dispoziţie toatedemersurile pe care le-a făcut în cazul Ghirachi pentru a îmdeplini deciziaCEDO. Blocajul de la Primăria Capitalei a făcut să nu se încheie contractele şisă nu se repartizeze nici spaţii de locuit. „Cât priveşte obligaţia de a face,respectiv obligaţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi aDirecţiei Generale a Administraţiei Fondului Imobiliar de a încheia uncontract de închiriere, respectiv de vânzare-cumpărare cu reclamanţii, agentul guvernamentalpentru CEDO a întreprins, în conformitate cu atribuţiile sale prevăzute înOrdonanţa Guvernului nr. 94/1999, toate demersurilepentru punerea în executare a hotărârii Curţii, în sensul că hotărârea a fostadusă la cunoştinţa Administraţiei Fondului Imobiliar şi a Consiliului Generalal Municipiului Bucureşti, solicitându-se, în mod repetat, executarea acesteia.

Din informaţiile transmise de PrimăriaMunicipiului Bucureşti a rezultat că imobilul respectiv nu se află înadministrarea CGMB-AFI, fiind în proprietatea Bisericii Sfântul Ilie HanulColţea şi în administrarea directă a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Având în vedere că, ţinând cont de situaţiajuridică a imobilului din cauză, reclamanţii şi-au manifestatintenţia de a încheia contracte cu privire la alte imobile, agentul guvernamentalpentru CEDO a transmis solicitarea acestora către Administraţia Fondului Imobiliar,în vederea examinării posibilităţii de a se încheia un contract de închiriereşi un contract de vânzare-cumpărare în sensul hotărârilor judecătoreştimenţionate în hotărârea Curţii Europene, cu privire la un imobil echivalent.

Menţionăm totodată că, printr-o decizie din22 octombrie 2010 a Tribunalului Bucureşti, confirmată în recurs, s-a admisacţiunea formulată de reclamanta Parohia Bisericii Sfântul Ilie Hanul Colţea şis-a dispus evacuarea familiei Ghirachi din apartamentul respectiv pentru lipsatitlului locativ”, se arată în punctul de vedere trimis redacţiei, în data de23 martie 2011, de către Direcţia de Comunicare şi Diplomaţie Publică aMinisterului Afacerilor Externe.

Cum e„definitivă” o cauză „rezervată”?

Faţă de cauza Costăchescu, agentulguvernamental susţine că procedura în faţa Curţii nu este finalizată. „În cauzaCostăchescu împotriva României, Curtea Europeană a pronunţat o hotărâre la data de 29septembrie 2009 cu privire la fondul cauzei. În ceea ce priveştechestiunea satisfacţiei echitabile, CEDO a apreciat că aceasta nu se află înstare de judecată şi a rezervat-o. În consecinţă, în această cauză,procedura derulată în faţa Curţii nu este încă finalizată”, susţine MAE încomunicatul său.

Reclamanta ne arată altceva, anume căprocedura e finalizată. În documentul, emis de grefa CEDO, la data de 7ianuarie 2010, se spune că „deoarece nu a fost formulată nici o cerere detrimitere a cauzei susmenţionate în faţa Marii camere, în temeiul art. 43 alConvenţiei, hotărârea pronunţată la data de 29 septembrie 2009 a devenitdefinitivă la data de 29 septembrie 2009, în conformitate cu art. 42#2.Hotărârea este disponibilă pe site-ul de internet al Curţii (http.echr.coe.int)(art. 44#3 al Convenţiei şi art. 78 din regulamentul Curţii). Reţineţi căproblema a fost rezolvată echitabil, nefiind în stare de judecată”.

Agentul guvernamental, insistă VioricaConstăchescu, trebuie să facă toate demersurile pentru a determina, dacă nuîncheierea actului de vânzare- cumpărare, atunci repartizarea unei locuinţe.

Întrebărifără răspuns la PrimăriaCapitalei

Ziarul „Puterea” i-a solicitat lui Adrian Iordache, directorul executiv al Direcţiei Juridice din cadrulPrimăriei Capitalei, punctul de vedere faţă de situaţia locatarilor imobiluluisituat în strada Doamnei nr. 18. Am subliniat în solicitarea noastră, adresatăBiroului de Presă al Primăriei că, în cauzele Ghirachi şiCostăchescu, CEDO a obligat statul român ca, prin instituţiile sale, să încheie contracte de vânzare-cumpărare sau să le pună petenţilor ladispoziţie spaţii locative echivalente.Iată întrebările adresate în scris pe 28 martie 2010 la care,nici până astăzi, directorul DirecţieJuridice, Adrian Iordache, nu a răspuns prin intermediul Biroului de Presă al Primăriei:

• De ce Direcţia juridică a refuzat categoric să avizeze formalităţilenecesare introducerii prin hotărâre a CGMB a imobilului din str. Doamnei nr. 18în administrarea instituţiei publice de interes local Administraţia FonduluiImobiliar ?

• Biserica Parohia Colţea a obţinut, ulterior pronunţării CEDO, calitateade proprietar în justiţie şi a cerut instanţei încuviinţarea evacuăriilocatarilor din imobil. Cum veţi evacua chiriaşii care au decizia CEDO ce văobligă întâi să le încheiaţi contracte sau să le acordaţi locuinţe?

• Oamenii vă acuză că v-aţi împotrivit aplicării hotărârii CEDO şi că nuparticipaţi la rezolvarea acestor cauze, aşa cum vă obligă instanţa europeană.Mai departe, petenţii arată că s-au adresat din nou Curţii reclamând că statulromân prin instituţiile sale blocheză aplicarea hotărârilor CEDO, că nurespectă deciziile? Cum comentaţi?

• Ce soluţie aveţi pentru rezolvarea situaţiei locative a oamenilor dinstr. Doamnei nr. 18?


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-04-23

Mai multe imagini:
România riscă excluderea din Consiliul Europei. Primăria Capitalei se opune executării a trei decizii ale CEDO
zoom
România riscă excluderea din Consiliul Europei. Primăria Capitalei se opune executării a trei decizii ale CEDO
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


DETECTIV
04 Apr 2011

RASPUNS:"PREOTUL SANDI MEHEDINTU DE LA BISERICA COLTEA ESTE PE LISTA DE INFORMATORI AI CNSAS"...SECURISTII DE IERI,SECURISTIII DE AZI!
TEODOR
04 Apr 2011

Chiar nu inteleg ce amestec are Primaria!E o problema intre proprietar(Biserica Sfantul Ilie),si chiriasii respectivi.Nu este vorba de o cladire a Primariei,pentru ca Oprescu si Primaria sa poata interveni.
Random imageUltimele stiri


loading...