2017-01-18 19:38

DEZVALUIRI


Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă

 |  16:31
Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
Urmaşii lui Basile Assan, fondatorul primei mori cu aburidin România şi primul român care a călătorit în ţinuturile arctice şi în jurullumii, revendică complexul industrial cunoscut drept Moara lui Assan. Imobilele,care se întindeau pe o suprafaţă de 54.147 de metri pătraţi în zona Bucur Obor,au fost evaluate de către AVAS, în 2002, la aproape patru milioane de euro. Totuşi,după demolările sistematice şi după incendiul din 2008, care a făcut scrum aproapetoată Moara lui Assan, urmaşilor industriaşului le-a mai rămas de revendicatterenul și câteva ruine. Valoarea de piață a terenului în acea zonă este deaproximativ 27 milioane de euro.

Cora Assan, Consuela Assan, Ana Maria Francois Brezianu,Ana Maria Henriette Stavraca, Barbu Dominic Brezianu şi Andrei Brezianu sunturmașii care solicită instanţei retrocedarea imobilelor în natură, iar în cazulîn care acest lucru nu este posibil, aceştia cer despăgubiri la valoarea depiaţă a bunurilor imobiliare. Moştenitorii industriaşului Basile Assan aunotificat SC Grâul SA acum mai bine de 9 ani să restituie clădirile şi terenurilefostei Fabrici Assan în baza celebrei deja Legi 10. La nivelul anilor 2000,conform datelor AVAS, terenurile aveau o valoare de aproape 1,4 milioane euro,iar clădirile, aproape 2,5 milioane euro. „Terenul, clădirile, echipamentele,utilajele şi instalaţiile ce le deţineţi în prezent, situate în stradaIrimicului nr. 24, sector 2 Bucureşti, au fost în proprietatea exclusivă a luiBasile G. Assan, care, decedând în 1918, a lăsat moştenire testamentară acesteproprietăţi. Toţi moştenitorii lui Basile G. Assan au dus întreaga lor parte desuccesiune (terenurile, clădirile, echipamentele, utilajele şi instalaţiilerevendicate de noi) ca aport în natură la noua S.A.R. - Fabricile Assan,înfiinţate în 1930”, au arătat în notificare urmaşii lui Basile Assan, precizândcă „lista acţionarilor de la data înfiinţării S.A.R. Fabricile Assan se menţinepână la data preluării fără titlu de către statul român în iunie 1948”.

Înregistrare ilegală la Registrul Comerțului

Moștenitorii arată că terenurile și celelalte bunuri nuau fost niciodată în proprietatea statului român, iar pachetul de acţiuni nu atrecut niciodată în proprietatea şi administrarea Ministerului de Finanţe dupăiunie 1948. „Societatea dumneavoastră, «împroprietărită» cu active preluate destatul român fără titlu în 1948 şi transformată în societate comercială după1990 prin încălcarea Legii 15/1990 şi a Constituţiei României, printransmiterea unui drept de proprietate pe care vechii proprietari nu l-aupierdut niciodată, s-a înscris ilegal în Registrul Comerţului”, au mai arătatreclamanţii în dosarul aflat în prezent pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

Instanța supremă le-a dat câştig de cauză

Din actele dosarului reiese că, din terenul de 5 ha carea aparţinut fostelor Fabrici Assan, 3,2 ha se află acum în posesia SC Grâul SA,2,2 ha, la firma Solaris SA, iar restul de 3.183 mp este ocupat de două blocuride locuințe de pe Şoseaua Ştefan cel Mare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiele-a dat moştenitorilor câştig de cauză în 10 decembrie 2010 obligând Primăria Capitaleisă-i despăgubească pe reclamanţi pentru terenul ocupat de aceste blocuri. Instanţeleierarhic inferioare au recunoscut urmaşilor lui Basile Assan dreptul deproprietate asupra terenului pe care erau construite Fabricile Assan, însă nule-au dat câştig de cauză, deoarece aceştia au solicitat restituirea în naturăa imobilului.

Confiscată de comunişti, distrusă de postdecembrişti

Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom

Moara lui Assan, prima moară cu aburi din România, a fostconstruită în 1853 de negustorii George Assan şi Ioan Martinovici, cu utilajeaduse de la Viena. În 1865 George Assan devine unicul proprietar al fabricii,dar moare un an mai târziu, astfel încât întreprinderea a fost condusă 18 anide soţia sa, Alexandrina. Conducerea Morii lui Assan a fost preluată în 1884 defiii industriaşului George Assan, Basile şi Gheorghe, după terminarea studiilorîn străinătate. Basile Assan moare în 1918, iar urmaşii săi transforma moara înSocietatea Anonimă „Fabricile Assan”, care, pe lângă măcinarea cerealelor,produceau lacuri, vopsele, ulei vegetal, săpun şi chit. Moara lui Assan a fostnaţionalizată de comunişti în 1948, iar după 1950 în complexul industrialfuncţionau Fabrica de pâine „Grâul” şi Fabrica de ulei „13 Decembrie”. După1989 demolările repetate şi distrugerile sistematice, culminând cu dezmembrareaşi „valorificarea” ca fier vechi a utilajelor aduse de la Viena au transformatîn ruină Moara lui Assan. Ce a mai rămas din monumentul istoric, care făceaparte din patrimoniul industrial, s-a făcut scrum într-un incendiu în 2008.

Basile Assan, inginer şi explorator, proprietarulautoturismului cu numărul 1-B din Bucureşti

Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom

Industriaşul Basile Assan a fost primul român care aajuns în ţinuturile arctice, până la 81 de grade 35’ latitudine nordică, în1896, când s-a îmbarcat alături de un grup de oameni de ştiinţă la bordul uneinave norvegiene. De asemenea, a fost primul român care a călătorit în jurullumii. În anii 1897-1898 a efectuat o călătorie pe ruta Constantinopol –Alexandria – Ceylon – Singapore – Hong Kong – Shanghai – Nagasaki – Tokyo –Yokohama – San Francisco – New York – Londra, ocazie cu care a încheiat primelecontracte comerciale ale României în Extremul Orient. Basile Assan a fostproprietarul primului automobil înregistrat în Bucureşti, în 1900, cu numărul1-B, lucru care l-a angajat într-o dispută cu Prinţul Valentin Bibescu doi animai târziu, la întoarcerea acestuia de la Paris. Valentin Bibescu i-a cerutprefectului Capitalei să-i transfere lui numărul 1-B, deoarece îşi înregistraseautomobilul la Parisînaintea lui Basile Assan. Cum industriaşul a refuzat să-i cedeze numărul, prefectulCapitalei i-a dat Prinţului Bibescu numărul de înmatriculare 0-B. De numele luiBasile Assan se leagă şi Casa Oamenilor de Ştiinţă, pe care industriaşul şi-aconstruit-o ca reşedinţă între 1906 şi 1914, în stil neoclasic francez, dupăproiectul arhitectului I. D. Berindei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-06-24

Mai multe imagini:
Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom
Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom
Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom

Ruine de 27 de milioane de euro. Moara lui Assan, revendicată în instanţă
zoom



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

TEODOR
25 Iul 2011

Alta "pisica moarta",arun cata de justitie in curte a lui Sorin Oprescu!Nu e nici prima,nici ultima!As ta e in Romania:justitia dispune,bucuresteanul des chide punga!
SILE
25 Iul 2011

Dupa constitutia din 1923 proprietetea era sacra i nviolabila si garantata r in lege. Dupa aiureala ac tuala de constitutie gaun oasa dreptul de proprieta te e garantat de stat. N ormal ar fi sa lise rest itutie cladirile si teren urile, mostentiorilor de drept. Ca sa nu mai fim p enalizati de curtea de la Bruxelles.O zi buna !
EMILIAN
25 Iul 2011

Si eu(noi mostenitorii)av em o speta asemanatoare i n Constanta.Ne judecam de 18 ani.Si Strasburg -ul ne-a dat dreptate,dar tot degeaba.
EMILIAN
25 Iul 2011

Si eu(noi mostenitorii)av em o speta asemanatoare i n Constanta.Ne judecam de 18 ani.Si Strasburg -ul ne-a dat dreptate,dar tot degeaba.
ANAMARIAUDRESCU
26 Iul 2011

Din Moara lui Assan ies z ilnic zeci de sobolani sa nu mai zic de multitudin ea de aurolaci care se dr ogheaza si sunt cu SERING ILE IN MANA FARA SA SE FE REASCA DE ABSOLUT NIMENI, IMI ESTE FRICA SA DE TEA MA CA UNUL SE VA INFURIA INTR-O ZI SI MA VA INTEPA , CEL PUTIN ODATA PE SAPT AMANA GASESC SERINGI IN S CARA BLOCULUI SITUAT IN S OS. STEFAN CEL MARE CU IN TRARE SI PRIN SPATE DIN S TR. VAPORUL LUI ASSAN.
ANAMARIAUDRESCU
26 Iul 2011

Saptamana trecuta a intra t un sobolan chiar in sca ra, sunt copii si batrani care locuiesc acolo si c hiar nu este normal ce se intampla. Amendati propr ietarii zilnic daca acest lucru este posibil pana ridica un gard sau fac ce va dar sincer locatarii d in acele blocuri nu au ni ci o vina ca firmele SC Graul” SA ?i „Solar is” SA nu se ocupa de s patiul respectiv. Nu cred ca este nevoie sa spun n imanui la ce riscuri sunt em supusi zilnic in vreme ce altii ( proprietarii terenului) dorm linistiti noaptea
ANAMARIAUDRESCU
26 Iul 2011

Ne este frica sa iesim di n scara, ne este frica sa ne parcam masinile , pur si simplu, mie cel putin , imi este frica de ce s e poate intampla SI IMI E STE SILA MAXIMA.

Adauga un comentariu

Random image