2017-01-21 23:44

DEZVALUIRI


Senatorul Iulian Urban vrea reintroducerea pedepsei cu moartea. Juriştii spun că este imposibil

 |  19:33
Senatorul Iulian Urban vrea reintroducerea pedepsei cu moartea. Juriştii spun că este imposibil

Senatoruldemocrat-liberal Iulian Urban a înaintato iniţiativă legislativă care vizează introducerea pedepsei cu moartea pentrucei care violează minori de până în zece ani, dacă fapta conduce la moartea sausinuciderea victimei. Senatorul este convins că această iniţiativă va fiintrodusă în textul noii Constituţii a României. Pe de altă parte, însă, alţiparlamentari jurişti consideră că acest lucru este imposibil, având în vederecalitatea României de membru semnatar al Convenţiei internaţionale de abolire apedepsei cu moartea şi nici un stat din Uniunea Europeană nu mai practicăastfel de sancţiuni.

Proiectulde modificare a Codului Penal, înaintat de către Iulian Urban, a fost iniţiat,spune semnatarul ei, ca urmare a recentului caz prezentat în media conform căruiao fetiţă de zece ani a fost violată şi ucisă la Jimbolia. Senatorul mai spune căasemenea tragedii ajung - pe lângăpierderea vieţii unor copii -, să provoace şi adevărate drame sociale ce tind săafecteze echilibrul normal al vieţii. Un asemenea individ, care iniţial ar ficondamnat la pedeapsa maximă de 25 de ani, ajunge să fie eliberat mai devreme,existând riscul să repete fapta şi să curme o nouă viaţă. “Ţinând cont şi decazul mediatizat din Lituania (Drasius Kedys, bărbatul care a devenit erou naţional în Lituania dupăce i-a ucis pe cei care i-au violat fetiţa), în care tatăl victimei,măcinat de durere, devine un adevărat “vânător de pedofili”, conştient fiind căinfractorii nu ar ajunge să primească o pedeapsă proporţională cu fapta comisă,şi luând în calcul gravitatea unorasemenea fapte cu raportare la vârsta fragedă a victimei, precum şi la comportamentuldeviant al unui asemenea individ, apreciind totodată că asemenea fapte nu ajungsă fie sanctionaţe pe măsură în condiţiile actualului regim sancţionator, propunemmodificarea Art. 198 – Actul sexual cu un minor -, în sensul introduceriiagravantei ce sancţionează prin pedeapsa cu moartea fapta individuluicare întreţine un act sexual cu un minor în vârstă de până la 10 ani, faptăcare duce la moartea sau sinuciderea victimei”.

Iniţiatorul vrea să modifice Codul Penal

Potrivit Articolului 198 CodPenal, actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferitsau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseşte cuînchisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsăse sancţionează actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit saude acelaşi sex între 15 şi 18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore saucurator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor saueducator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat deîncrederea victimei sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia. Dacăactul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex,care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea debani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, pedeapsa esteînchisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele aufost săvârşite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa esteînchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă pentrurealizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea dela 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. Când fapta a fost săvârşită înîmprejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzuteîn alin. 1 - 4 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsaeste închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta aavut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea dela 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

IulianUrban vrea să completeze acest articol, în sensul introducerii unui nouparagraf care să stipuleze faptul că “fapta săvârşită asupra unui minor care nu a împlinitvârsta de 10 ani, cea avut ca urmare moartea victimei saudeterminarea sinuciderii, se pedepeşte cu moartea”.

Constituţiaîn vigoare interzice pedeapsa cu moartea

Potrivit textului Legiifundamentale aflat astăzi în vigoare pedeapsa cu moartea este interzisă, fiindconsiderată ca intrând în contradicţie cu reptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Potrivit articolului 22 din Constituţie, dreptul laviaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei suntgarantate. Nimeni nu poate fisupus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman oridegradant. Pedeapsa cu moarteaeste interzisă.

IulianUrban: “Dacă e cazul, vom organiza un referendum popular”

Contactat telefonic, senatorulIulian Urban a declarat pentru ziarul Puterea că, deşi Constituţia României, laarticolul 22, alineatul 3, interzice pedeapsa cu moartea, iniţiativa legislativăpleacă spre Parlament în paralel cu textul privind revizuirea Constituţiei.“Iniţiativa va avea de parcurs un termen de un an. Ea are mari şanse să treacă,iar timp de cinci luni urmează să fie discutată paragraf cu paragraf”, adeclarat senatorul democrat-liberal. Acesta a mai adăugat că nu exclude chiar şiorganizarea unui referendum popular pentru chestionarea cetăţenilor asuprareintroducerii pedepsei cu moartea.

SergiuAndon: “Uman, toţi suntem oripilaţide violatorii de copii. Legislativ, propunerea este demagogică”

Deputatul conservator SergiuAndon susţine, pe de altă parte, că din punct de vedere uman, o astfel de iniţiativălegislativă ar răcori furia oamenilor în ceea ce-i priveşte pe violatorii şiucigaşii de copii. “Din punct de vedere legislativ, însă, propunereasenatorului Iulian Urban este o gogomănie. Asta, pentru că odată cu aderareaRomâniei la UE, legislaţia nu mai permite sancţiunea pedepsei cu moartea.Domnul Urban face parte din categoria celor care cred că pot propune absolutorice, atunci când nu au altceva mai bun de făcut”, a precizat Sergiu Andon.

Deputatul subliniază faptul că pedeapsa cumoartea a fost abolită încă din anul 1990. “Prematur, în opinia mea, abolireapedepsei cu moartea a fost făcută din motive demagogice la vremea respectivă, fărăefectuarea unor studii criminologice. Ulterior, evoluţia legislaţiei ar fitrebuit să programeze abolirea pedepsei cu moartea la un moment firesc. Dupăaderarea la Uniunea Europeană, această practică devine imposibil de legiferat înRomânia”. Întrebat ce părere are despre faptul că un senator jurist, de talialui Iulian Urban, vine astăzi cu o astfel de iniţiativă legislativă, SergiuAndon a precizat: “Din motive demagogice. Demagogia este o tactică prin care sepromit lucruri care nu se pot niciodată realiza”.

DanŞova: “Până şi în SUA, pedeapsa cu moartea nu mai este privită ca onormalitate”

Senatorulsocial-democrat Dan Şova, de profesie avocat, susţine la rândul său, că o faptăde gravitatea celei care priveşte violul săvârşit asupra unui minor, soldată cumoartea sau sinuciderea victimei, este de o gravitate excepţională. Tocmai deaceea, în concepţia semnatarului iniţiativei legislative, sancţiunea pedepseicu moartea este justificată de opinia multor oameni. “Chiar şi aşa, acest lucrunu face ca iniţiativa să fie o soluţie oportună în acest moment. În ciuda încărcăturiiumane care ar sta la baza unei astfel de propuneri, pedeapsa capitală esteinterzisă. Din anul 1990, România este membru al Comisiei internaţionale deabolire a pedepsei cu moartea. Dacă nu mă înşel, pedeapsa capitală a fostabolită în România pe data de 6 ianuarie 1990”.

SenatorulDan Şova a precizat că în nici un stat membru al Uniunii Europene nu esteinstituită pedeapsa cu moartea, fiind considerată inacceptabilă. “Există unelepropuneri, în plan european, privind castrarea violatorilor. Părerea mea este căo sancţiune pe măsura faptei ar fi instituirea, prin lege, a pedepsei cu închisoareape viaţă”, a conchis parlamentarul social-democrat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-03-20

Mai multe imagini:
Senatorul Iulian Urban vrea reintroducerea pedepsei cu moartea. Juriştii spun că este imposibil
zoom
Senatorul Iulian Urban vrea reintroducerea pedepsei cu moartea. Juriştii spun că este imposibil
zoom
Senatorul Iulian Urban vrea reintroducerea pedepsei cu moartea. Juriştii spun că este imposibil
zoom
Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image