2017-01-17 13:13

DEZVALUIRI


Sesiune extraordinară la INM. 1.800 de candidaţi pentru cele 100 posturi de judecători şi procurori

 |  19:24
Sesiune extraordinară la INM. 1.800 de candidaţi pentru cele 100 posturi de judecători şi procurori

Osesiune extraordinară de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii aavut loc ieri, din cei 1.978 de candidaţi înscrişi prezentându-se 1.863, carevor concura pentru ocuparea a 50 de locuri de procuror şi 50 de judecător,informează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Examenulde ieri a durat patru ore şi a fost unul tip grilă, în care candidaţilor le-aufost verificate cunoştinţele juridice la materiile drept civil, drept procesualcivil, drept penal şi drept procesual penal. Rezultatele testului vor fiafişate în 28 ianuarie.

Examenulde admitere de duminică a reprezentat o sesiune extraordinară, fiind organizatîn urma unei decizii a CSM în contextul "acutei lipse de resurseumane" din sistemul judiciar, după ce, în urma examenului din 2010, aufost ocupate doar 68 de posturi de magistraţi din cele 200 scoase la concurs.În mod obişnuit, sesiunea de admitere la INM este anuală, fiind"principala modalitate de admitere în magistratură". "În toamnaanului 2010 s-au ocupat doar un număr de 68 posturi de auditori de justiţie dincele 200 scoase la concurs. Deoarece sistemul judiciar se confruntă cu o acutălipsă de resurse umane, prin Hotărârea 740 din 9 septembrie 2010, plenul CSM ahotărât organizarea unui nou concurs de admitere la INM, în luna ianuarie 2011,pentru ocuparea a 50 de locuri de procurori şi 50 de locuri de judecători. Învederea asigurării unei pregătiri unitare şi a unui singur examen de absolvirea INM în anul 2012, pentru candidaţii care vor fi declaraţi admişi, INM vaorganiza un program de formare iniţială special", scriu reprezentanţiiCSM. Aceştia precizează că primul an de studii pentru cei admişi în 2011 se vadesfăşura în perioada martie-septembrie 2011, iar cel de-al doilea va începe înoctombrie, "în mod simultan atât pentru candidaţii admişi la concursul dintoamna anului trecut, cât şi pentru cei admişi la acest concurs".Candidaţii admişi urmează timp de doi ani cursurile ca auditori de justiţie,după care devin judecători şi procurori. "În cadrul concursului deadmitere se verifică prin testare scrisă cunoştinţele de drept material şiprocesual, raţionamentul logic şi se susţine un interviu. Ulterior are locexaminarea medicală, testarea psihologică şi verificarea bunei reputaţii acandidaţilor admişi", a precizat sursa citată.

CSManunţă că, împreună cu INM, va publica "în cel mai scurt timp" planulde formare iniţială pentru promoţia auditorilor de justiţie declaraţi admişi laacest concurs, precum şi detalii legate de modul în care se va face repartiţiaacestora.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-06-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image