2019-01-24 06:38


Şoseaua „Victoria Capitalismului Sălbatic” a lui Oprescu, fundată pe ilegalităţi. Primarul-chirurg amputează Capitala pentru o arteră bolnavă

 |  20:16
Şoseaua „Victoria Capitalismului Sălbatic” a lui Oprescu, fundată pe ilegalităţi. Primarul-chirurg amputează Capitala pentru o arteră bolnavă

Proiectul urbanistic numit „Dublarea diametralei Nord-Sud pe tronsonul Buzeşti-Berzei-VasilePârvan-B. P. Haşdeu-Uranus-Calea Rahovei”, iniţiat în timpul mandatuluiprimarului general Adriean Videanu şi preluat cu un entuziasm suspect de fierbintede către Sorin Oprescu, se bazează pe un şir de acte ce exced cadrul legal.

Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” şi mai multe persoanecare au fost sau urmează să fie evacuate din clădirile care au dispărut ori vordispărea, de pe traseul viitoarei „autostrăzi urbane”, au atacat în instanţăatât hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) şi aleGuvernului, care stau la baza acestui proiect, cât şi hotărârile de declasare aunor clădiri monument istoric sau arhitectural sau de demolare a acestorclădiri.

Istoria unui proiect anacronic

În timp ce administraţiile din toate marile oraşe alelumii iau măsuri pentru a reduce traficul auto în zonele centrale, reducândimplicit poluarea, la mijlocul anului 2006 edilii Bucureştiului, conduşi laacea vreme de Adriean Videanu, decid să construiască o şosea cu patru benzicare să facă legătura între Palatul Parlamentului şi Palatul Victoriei. Înacest sens, au fost adoptate HCGMB nr. 151/2006 privind aprobarea „Delimităriispaţiului public aferent Diametralei N-S, etapa 1, pe tronsonul Buzeşti -Berzei - Vasile Părvan” şi HCGMB nr. 262/2006 privind declararea de utilitatepublică a lucrării de interes local „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti- Berzei - Vasile Pârvan etapa 1 din tronsonul Buzeşti - Berzei -Vasile Pârvan- B. P. Hasdeu - Uranus - Calea Rahovei”. Prin declararea acestei lucrări cafiind de utilitate publică, se puneau bazele exproprierii imobilelor - terenurişi clădiri - de pe traseul viitoarei artere.

Pe baza acestor acte şi la cererea CGMB, a fost emisăHotărârea de Guvern nr. 590/2010 privind declanşarea procedurilor deexpropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privatăsituate pe amplasamentul lucrării de interes public local „Dublarea diametraleiN-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B. P. Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei".HG 590/2010 stabileşte şi o sumă de aproximativ 250 de milioane de euro,destinată acestor exproprieri.

Pe baza aceleiaşi hotărâri privind declararea utilităţiipublice, a fost cerută, sau urmează să fie cerută, declasarea unui număr de 13monumente istorice, situate în zone protejate, care urmează să fie demolate.

Legea exproprierii pentruutilitatea publică

Încă de la bun început, HCGMB 262/2006 este susceptibilăde a fi în afara legii. În conformitate cu actul normativ care stabileşte modulde declarare a utilităţii publice, Legea 33/1994, „utilitatea publică sedeclară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional şi de cătreconsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti pentru lucrărilede interes local. (...) Tot prin lege se poate declara utilitatea publică însituaţii excepţionale, în cazul în care - indiferent de natura lucrărilor -sunt supuse exproprierii lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situriistorice, cimitire, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţiurbane sau rurale în întregime”. Prin urmare, având în vedere că vorbim despreexproprierea şi demolarea a 13 monumente istorice, CGMB nu avea dreptul sădeclare utilitatea publică, singurul îndrituit fiind Guvernul.

Că este aşa, o demonstrează şi o hotărâre a TribunaluluiBucureşti (nr. 1176 din 09.04.2008), prin care a fost desfiinţată HCGMB160/06.07.2006, de declarare a utilităţii publice a lucrării „Pasaj DenivelatSuperior Basarab”. „Este adevărat că lucrarea aprobată prin HCGMB

nr. 160/06.07.2006 este o lucrare de interes local, dardeclararea utilităţii publice pentru această lucrare, chiar de interes local,nu se poate realiza printr-un act normativ de forţă juridică a unei hotărâri deconsiliu local, ci printr-un act normativ cu o valoare juridică net superioară -legea (...), pentru că ne aflam în situaţia de excepţie - “situaţie excepţională”,în formularea legii, în care se expropriază monumente istorice”, a motivatinstanţa această decizie.

Aceeaşi existenţă a unor monumente istorice pune şi maimari piedici în calea şoselei pentru care Sorin Oprescu se luptă din răsputeri.Legea monumentelor - 422/2001 - prevede, la art. 10, alin. 4: „Aplicarea deservituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradareamonumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă”. Practic,legea interzice construirea unei şosele peste monumentele istorice.

Fără avize şi consultări

Probabil că interdicţia de mai sus este motivul pentrucare CGMB nu a cerut avizul Ministerului Culturii, absolut obligatoriu prinlege. În lipsa acestui aviz însă, hotărârile consilierilor generali sunt lovitede nulitate. Proiectul nu are nici avizde mediu, la fel, absolut obligatoriu. Pentru a obţine un asemenea aviz, primăriatrebuia să facă un studiu de impact, care ar fi arătat însă efecteledezastruoase ale poluării pe care traficul mărit de mai multe ori le-ar aveaasupra sănătăţii oamenilor şi asupra clădirilor din zonă.

Nu doar instituţiile au fost ignorate. Nici bucureştenii,în special cei care urmează să fie direct afectaţi de construcţia unei şoselecare vrea să întreacă Bulevardul Victoria Socialismului în dimensiuni. AtâtLegea 33/1994 privind utilitatea publică, cât şi Legea 52/2003 privindtransparenţa decizională în administraţia publică obligau primăria şi CGMB laacest demers, dar au fost ignorate. Din nou, motive pentru care hotărârileprivind proiectul şoselei „Victoria Capitalismului Sălbatic” sunt lovite denulitate.

Acţiune în instanţă. Declasări ilegale de monumente istorice pentruşoseaua lui Oprescu

Secţia de contencios administrativ a Curţii de ApelBucureşti a fost solicitată de către Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” săsuspende ordinele de declasare a Hotelului Marna, din str. Buzeşti nr. 3 şi aCasei „Constantin Rădulescu” din Calea Griviţei nr. 80, ambele monumenteistorice, situate pe traseul proiectului de autostradă urbană pentru caremilitează Sorin Oprescu. Acţiunea ONG-ului este menită să nu permită demolareacelor două monumente istorice, deoarece există temerea că ele vor fi distruseînainte ca instanţele judecătoreşti să anuleze hotărârile CGMB care fundamenteazăacest proiect.

Argumentele împotriva modului în care s-a făcutdeclasarea acestor monumente sunt multe. Cel mai important este că ordinele dedeclasare au fost emise în urma avizului Comisiei Naţionale a MonumentelorIstorice (CNMI) din 29 septembrie 2010, dar acest act s-a bazat pe informaţiiincorecte. În primul rând, s-a invocat faptul că este vorba de un proiect deutilitate publică. Hotărârea CGMB de declarare a utilităţii publice este însălipsită de valoare legală, aşa cum am arătat mai sus. Printre altele, unul dintreargumentele care invalidează hotărârea este lipsa avizului obligatoriu alMinisterului Culturii. Prin urmare, CNMI a aprobat o cerere cu care ministerulcăruia i se subordonează nu a fost niciodată de acord.

Pe lângă acest argument, există o serie de încălcări alelegislaţiei: dosarele de declasare nu au fost întocmite de instituţiaresponsabilă, respectiv Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a MunicipiuluiBucureşti, proprietarii celor două clădiri-monument nu au fost înştiinţaţi dedeclanşarea procedurilor de declasare (probabil pentru a nu se putea opune),iar Secţiunea de Evidenţă a CNMI şi Comisia Zonală a Monumentelor IstoriceBucureşti-Ilfov-Giurgiu, care trebuiau să dea avize pe dosar, nu au fostconsultate, încălcându-se astfel Legea 422/2001 privindprotejarea monumentelor istorice şi Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelornr. 2435/2006.

„Autostrada zburătoare”, în suspensie din cauzalicitaţiilor ilegale

Nu doar proiectul privind Şoseaua Nord-Sud areprobleme grave cu legea, ci şi „autostrada suspendată”, altă marotă aprimarului Sorin Oprescu. În cazul acesteia, problemele s-au ivit dotorităcâştigării unor licitaţii trucate de către firmele unor angajaţi ai PrimărieiGenerale. Doi subordonaţi ai lui Oprescu, Sorin Gabrea şi Vlad Cavarnali, ambiimembri în Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrulPrimăriei Municipiului Bucureşti, sunt acţionari în societăţi comerciale careau participat la licitaţiile pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a Planurilorde Urbanism Zonal pentru autostrada suspendată. SC Western Outdoor SRL şi SCAlpha Studio SRL, firmele deţinute de cei doi funcţionari, au făcut partedintr-un consorţiu (împreună cu Proiect Bucureşti SA, Ecoterra SRL şi MetroulSA), care a câştigat licitaţia din august 2010 pentru aceste lucrări. În urmaunei contestaţii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) aanulat licitaţia, şi a obligat primăria să reevalueze corect ofertele.Instituţia condusă de Oprescu a menţinut însă prima decizie şi după reevaluare,ceea ce a obligat CNSC, la sfârşitul lunii decembrie 2010, la o nouă anulare alicitaţiei, pe motiv de subiectivitate a comisiei de licitaţie. Nici nu este demirare, având în vedere că, dacă grupul de firme în care sunt şi cele douăcompanii ale angajaţilor primăriei câştigă, aceştia vor fi nu doar cei careîntocmesc studiile de fezabilitate şi Planurile de Urbanism Zonal, ci şi ceicare le vor aproba.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-11-23
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


EDIF
06 Ian 2011

Cei care sunt asa de impotriva stiu diferenta dintre sat si oras? Nu am cunostinta de vreo actiune pentru renovarea vreunui monument istoric de catre asa-zisii salvatori. Poate ne trebuie un Haussmann, chiar daca pretentia de Paris este exagerata.
TEODOR
07 Ian 2011

Si ce ar putea face Oprescu pentru reducerea traficului auto,in Bucuresti?Are vreo posibilitate de a micsora numarul de automobile?Sau aveti in vedere masurile de pe vremuri:o zi masinile cu numar par ,o zi masinile cu numar impar?Nimeni nu poate face asa ceva!Oprescu e dator sa aplice masuri pentru fluidizarea circulatiei!Dar sunt multi binevoitori care nu il lasa!Inclusiv din presa!
ANDRADA
07 Ian 2011

Oprescu merita sprijinit pentru ca finalizeaza si face lucruri bune; pana acum n-am prea vazut societatea civila sa existe real ,acum ca vrea udrea sa candideze se gasesc destui caraghiosi sa se dea aparatori de monumente; pai zona buzesti,matache, berzii este de ghetou, plina de case mici ,degradate ocupate de smecheri care vor despagubiri uriase,pe nimic; e aceesi situatie ca la pasajul basarab,care statea in loc de niste tigani si o pancarta de pubicitate; dar acum lumea zice bravo primare!
Random imageUltimele stiri

loading...