2017-01-17 11:07

DEZVALUIRI


Sub ochii prefectului, Bucureştiul, oferit ''rechinilor'' imobiliari

 |  20:11
Sub ochii prefectului, Bucureştiul, oferit ''rechinilor'' imobiliari

Din data de 20 decembrie 2010, capitala României nu maiare un Plan de Urbanism General (PUG) legal. Perioada de valabilitate aPUG-ului adoptat în anul 2000 de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB)a expirat după 10 ani, iar administraţia Oprescu nu a avut timp, în mai mult dedoi ani şi jumătate, să îl înlocuiască.

Primarul general a folosit un subterfugiu şi, în şedinţadin 20 noiembrie 2010 a CGMB, a obţinut aprobarea consilierilor să prelungeascăvalabilitatea PUG-ului cu un an. Prefectul Bucureştiului,MihaiCristian Atănăsoaei, a participat laşedinţa respectivă. Cu toate acestea, nu a reuşit să sesizeze că prelungireavalabilităţii este total în afara legii. Sau nu a vrut.

Liber la haos

PUG-ul este o „Constituţie” în domeniul administrăriiteritoriului pentru orice localitate din România. În lipsa acestuia, orice investiţieimobiliară, începând de la modificarea unui apartament şi până la construireaunei clădiri de birouri de 30 de etaje, este blocată. Teoretic, pentru că legealasă o portiţă pentru ariile urbane care au Plan de Urbanism Zonal (PUZ). Maiprecis, pentru cei care au bani şi relaţii ca să obţină aprobarea unui PUZ decătre consiliile locale ale sectoarelor. Şi care pot să desfiinţeze, foarte uşor, înjustiţie, hotărârea de prelungire a valabilităţii PUG-ului.

Legea care guvernează adminstrarea teritoriului şiurbanismul este Legea 350 din 6 iulie 2001, modificată. La art. 46, caredefineşte PUG-ul, se precizează acest act normativ „se actualizează periodic la cel mult 10 ani”. Cei 10 ani aiPUG-ului din 2000 s-au încheiat la 20 decembrie 2010, iar expresia „cel mult” esterestrictivă, nu permite derogări şi prelungiri de termen.

Tot în acelaşi sens restrictiv privind durata de viaţă aPUG-ului este şi articolul 62 din lege: „În situaţia neactualizării documentaţiilor de urbanism până la expirareatermenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, sesuspendă eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii”.

Avizul Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică dinPrimăria Generală, la proiectul de hotărâre prin care urma să se prelungeascăvalabilitatea PUG-ului, trimis arhitectului-şef al Capitalei, Gheorghe Pătraşcu,preciza clar, de altfel: „Vă returnăm alăturat, spre reanalizare, proiectul dehotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General alMunicipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu următoareleprecizări: Porivit art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajareateritoriului şi urbanismul «fiecare unitate administrativ-teritorială areobligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, carese actualizează periodic la cel mult 10 ani».”

Prin urmare, arhitectul-şef şi primarul Oprescu ştiau căproiectul de hotărâre pe care l-au prezentat CGMB nu este legal. PrefectulAtănăsoaei este obligat de funcţie să ştie acest lucru. Preşedinteleşedinţei CGMB din 20 noiembrie, consilierul general Călin Murg, a fost şi elinformat, probabil, pentru că, în conformitate cu stenograma şedinţei, a rostit:„Mi se spune că nu este legal, dar nu contează”. Iar consilierii au votat înunanimitate. Au existat, este drept, unele dubii, precum întrebarea adresată deconsilierul Horaţiu Ţica primarului Oprescu: „Domnul Primar General, ne spuneţidespre carnagiu şi despre dezastrul care ar putea urma acum şi veniţi să nepropuneţi prelungirea valabilităţii PUG-ului cu 30 de zile înainte de a expira.Doi ani şi jumătate de ce nu aţi avut timp să ne propuneţi treaba asta?”. Daratât

Interese

Primii interesaţi de existenţa unui haos legal în materiede urbanism sunt rechinii imobiliari, care desfigurează Bucureştiul de 20 deani. Ei se vor prevala de conţinutul art. 65 din Legea 350-2001, care prevede:„În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului UrbanisticGeneral aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii înconstrucţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbanenumai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi curespectarea Regulamentului general de urbanism”.

Asta înseamnă acte aprobate de primăriile şi consiliilelocale de la sectoare. Mult mai uşor de obţinut, cum sublinia chiar primarulOprescu în şedinţa din 20 noiembrie (citat exact din stenogramă): „Ştie toatălumea că acest PUG expiră. Sunt o mulţime de indivizi care ştiu că pesteaproape o lună şi două zile, în zilele alea el îşi va lua aprobările repede. Euasta vreau să previn. (...) Sunt suficiente 10 zile ca să mă trezesc cu pomii tăiaţidin Tei-Toboc, să intru probabil într-un nou proces pentru faptul că nu am dat aprobare.(...) Îţi spun eu cum. Întâi ocupă teritoriul şi după aceea se prezintă cuPUZ-ul în braţe care trece în 5 minute”.

De cealaltă parte, primarul Sorin Oprescu şiarhitectul-şef Gheorghe Pătraşcu au recurs la acest subterfugiu pentru a-şi acoperilipsa capacităţilor administrative, care i-a făcut să întârzie cu doi anielaborarea unui nou PUG. În plus, un nou PUG, elaborat după normele adoptate deRomânia, ulterior, admiterii în UE, ar pune pe butuci multe din proiecteledragi ale primarului general, mai ales pe cel privind „autostrada” care vatraversa Bucureştiul de la nord la sud. Pentru că normele de după 2007 suntmult mai aspre, din punctul de vedere al protejării mediului şi alpatrimoniului istoric şi cultural, decât cele din 200, când a fost elaboratPUG-ul expirat.

„Mi se spune că nu este legal, dar nu contează”

Călin Murg

secretar CGMB


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-10-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

AASANDREI
04 Ian 2011

slava domnului ca acest P UG nu mai este in vigoare . cine isi imagineaza ca acest document a avut vr eodata o valoare profesio nala se inseala amarnic. el a fost elaborat intr- o norma restrictiva abuzi va, anume pentru a da pos ibilitatea unor reglement ari urbanistice ulterioar e (PUD, PUZ), reglementar i ce urmau a fi remunerat e punctual pentru fiecare investitie in parte - at it partea de proiect cit si cea de spaga aferenta. in principiu, sub pretex tul protejarii fondului c onstruit (fara sa existe o
AASANDREI
04 Ian 2011

evaluare cit de superfici ala a acestui fond) siste mul a incurajat aparitia unor traficanti de influe nta care au incasat - ati t pentru ei cit si pentru persoanele "influentate" sume importante (dar nu deosebit de importante, a dica in final tot ieftin ne-am vidut). pe de alta parte aprecierea ca "mari i rechini imobiliari" au mutilat orasul este de as emenea gresita, din doua motive:[1] nu "marii rech ini imobiliari" au genera t proiecte abuzive dpdv u rbanistic ci "micii piran ia" locali
AASANDREI
04 Ian 2011

[2]in rominia nu exista " mari rechini imobiliari" decit cel mult intr-o sta re expectativa, fiindca n u sintem o piata suficien t de matura (si aparent n ici nu ne dorim sa fim) c a sa captam interesul vre unui rechin mare - adica investitor serios. noi ra minem o baltoaca supusa i ntemperiilor (seceta ori inundatie) in care se bal acesc citiva pestisori cu aere de rechini.

Adauga un comentariu

Random image