2017-01-24 15:17


Traficanţii de cereale. DIICOT Iaşi a destructurat o vastă reţea de contrabandişti care au dat o lovitură bugetului de stat de peste 600.000 de euro

 |  19:31
Traficanţii de cereale. DIICOT Iaşi a destructurat o vastă reţea de contrabandişti care au dat o lovitură bugetului de stat de peste 600.000 de euro

ProcuroriiDirecţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şiTerorism - Serviciul Teritorial Iaşi au pus sub învinuire 12 persoane şi auînceput urmărirea penală împotriva a nouă firme într-un dosar de contrabandă cucereale. Ancheta vizează infracţiuni de spălare de bani, evaziune fiscală,contrabandă, falsuri şi uz de fals. Gruparea a introdus ilegal în ţară cerealeprovenite din Republica Moldova şi le-a vândut în România fără săevidenţieze în actele contabile veniturilor încasate pentru a se sustrage de laplata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul este estimat lapeste 600.000 de euro, din comercializarea a şapte tone de cereale.

Înperioada septembrie 2009 - martie 2010, firma City House Agency SRL Iaşi,administrată de Mihai Lucian Dobrincu şi deţinută în totalitate de SC TranscerealOil Company SRL Iaşi (administrată tot de Dobrincu şi deţinută de frateleacestuia, Ionuţ Bogdan Dobrincu, şi de Igor Suruceanu), a efectuat importuri decereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni. Cantităţile erau mai mari decâtcele declarate la punctul vamal şi erau declarate drept grâu furajer în loc de grâupanificabil.

CityHouse Agency SRL a fost înfiinţată de Claudiu Ioan Carcea şi Vasile Grădinaru, careau deţinut şi funcţiile de administratori din 1 februarie 2008 până în 27octombrie 2009, dată la care Vasile Grădinaru şi-a cedat acţiunile firmei GrădinaruInvest SRL Iaşi, reprezentată de Elena-Florentina Grădinaru, aceasta devenind şiadministrator la SC City House Agency SRL alături de Carcea. Această situaţie s-amenţinut până la 28 aprilie 2010, când City House Agency SRL a fost cesionată,asociat unic devenind firma Transcereal Oil Company SRL Iaşi, deţinută de IonuţBogdan Dobrincu şi Igor Suruceanu şi administrată de Mihai Lucian Dobrincu,acesta din urmă fiind şi administratorul firmei City House Agency, deşi efectuaimporturi de cereale prin această societate încă din toamna anului 2009, actelede cesiune fiind întocmite abia în aprilie 2010. Din 2 august 2010, City HouseAgency i-a fost cesionată lui Hamza Alhally şi portughezului Hafid Haddoui,acesta din urmă fiind şi administrator.

RapoarteleGărzii Financiare

Potrivitunor rapoarte ale Gărzii Financiare, în perioada noiembrie 2009 - februarie2010, City House Agency a achiziţionat 3.390 tone grâu zdrobit, marfă vândutăfirmelor Logistic Plus SRL Lehliu-Gară (Călăraşi) Avi-Top SA Războieni (Iaşi)şi Bora Company SRL Valea Lupului (Iaşi). În perioada septembrie 2009 - martie2010, City House Agency a livrat firmei Logistic Plus SRL 6.366,92 tone (diferenţade 4.063,70 tone provenind din achiziţii de pe piaţa internă, de la persoanefizice) pe bază de borderouri false (persoanele fizice nu au deţinut cantităţide grâu, nu au livrat nici un fel de cereale şi nu au semnat borderourile deachiziţii în cauză). Conform Notei de constatare întocmită de Garda FinanciarăSecţia Judeţeană Iaşi, reprezentanţii City House Agency aveau obligaţia de acalcula şi reţine, prin stopaj la sursă, impozitul aferent veniturilor dinactivităţi agricole prin aplicarea cotei de 2% asupra produselor agricole.

Grâulimportat din R. Moldova este înscris în documentele de import CMR, invoiceca”grâu furajer”, fiind livrat de societatea City House Agency la SC LogisticPlus SRL Lehliu-Gară, jud. Călăraşi (unde unic asociat şi administrator estenumitul Emil-Sebastian Petcu), între aceste societăţi fiind încheiate contracteprivind livrarea de „grâu apt pentru consum”, facturile de livrare conţinândmenţiunea „grâu” fiind trimise prin poştă, delegaţi fiind menţionaţi numiţii VasileGrădinaru şi Elena-Florentina Grădinaru.

Toatăcantitatea de grâu livrată de la City House Agency la SC Logistic Plus SRL Lehliu-Gară, jud. Călăraşiare încheiate contracte de livrare de „grâu pentru panificaţie” cu SC ŞapteSpice SA Rm. Vâlcea - punct de lucru - Moara Iaşi şi facturează livrarea degrâu ca „grâu pentru panificaţie”, facturi nesemnate şi neştampilate, însă încare se menţionează „întocmit Emil-Sebastian Petcu”.

Înurma controalelor Gărzii Financiare s-a stabilit că grâul importat din R.Moldova ca „grâu furajer” şi livrat de la City House Agency la SC Logistic PlusSRL jud. Călăraşi şi apoi revândut la Moara din Iaşi - punct de lucru al SC Şapte Spice SA Rm.Vâlcea a ajuns direct la beneficiarul final - Şapte Spice Iaşi direct de la City House Agency cumijloacele de transport (marfa a fost transportată cu auto aparţinând SC BoraCompany SRL Iaşi, cu sediul în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, judeţulIaşi - fraţii Dobrincu sunt asociaţi şi administratori) cu care marfa a intratîn ţară, prin intermediul SC Logistic Plus SRL Lehliu-Gară, jud. Călăraşi,înregistrându-se doar scriptic intrarea şi ieşirea cantităţii de 2.303,22 tone„grâu zdrobit” din import, firma din Călăraşi revânzând „grâul zdrobit” către Şapte Spice - Moara Iaşi ca „grâu de panificaţie”, fapt dovedit de contracteleşi facturile încheiate între societăţile în cauză.

Conformnotelor de intrare/recepţie întocmite de Şapte Spice-moara Iaşi rezultă că firma SC LogisticPlus SRL Lehliu-Gară i-a livrat „grâu de panificaţie”, iar din contractele şifacturile întocmite între aceste societăţi rezultă că importul a fost de „grâude panificaţie” şi nicidecum de „grâu furajer” sau „grâu zdrobit”.

SCLogistic Plus SRL Leliu-Gară, jud. Călăraşi a efectuat prin operaţiuni bancareplata c/valorii cantităţii de 6.416,97 tone grâu la City House Agency, fiindtransferată suma totală de 3.776.579,26 lei, din care circa 65%, respectiv sumade 2.454.770 lei, au fost ridicate în numerar din bancă şi justificate ca plăţiîn numerar făcute pentru achiziţiile de cereale pe bază de borderouri deachiziţii (false) de la persoanele fizice - Ursache Doru, Iancu Elena, BostanIonel, Buzatu Dumitru.

Dinverificările D.R.A.O.V. Constanţa la SC Logistic Plus SRL Lehliu, jud. Călăraşia rezultat că 2 (două) facturi fiscale emise de către City House Agency nu suntînregistrate în contabilitatea societăţii din Lehliu (factura nr.131/21.04.2010 şi factura nr. 132/26.04.2010), iar unele facturi emise deaceastă din urmă societate către SC Şapte Spice SA Rm. Vâlcea - punct de lucruIaşi au dată anterioară facturilor de livrare emise de către societatea dinIaşi, respectiv SC City House Agency SRL.

Înaceeaşi perioadă, firmei City House Agency i s-au livrat cereale şi „avansmarfă” în baza a şase facturi, în valoare totală de 4.067.689,80 lei, de la firmaMisfield Investments SRL Iaşi, deţinută în totalitate de Misfield InvestmentsLtd. SUA, reprezentant fiind Vasile Rotundu. Livrările de cereale în cauză nuau mai fost efectuate în totalitate şi nici nu au fost efectuate declaraţiilefiscale pentru plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat. Pentru a da olegalitate importurilor de cereale, în special grâu furajer, City House Agencya livrat şi direct marfa importată firmelor Nutrimold SA Iaşi şi Avi-Top SA.

Banispălaţi printr-un offshore

Subcoordonarea aceloraşi lideri şi în aceeaşi perioadă, membrii grupării au importatcereale în numele altor societăţi, precum FirstAuto Cereal SRL Iaşi (administratăde Cristian Popa) şi A&A Cursor Company SRL Iaşi (asociaţifiind Saad Fahmy - 75% şi Arkan Kazmer - 25%, iar administrator, Saad Fahmy) tot cu scopul eludării taxelor şiimpozitelor către bugetul de stat, în sensul că grâul şi cerealele importatedin Republica Moldova erau facturate de pe aceste societăţi către Logistic PlusSRL şi, ulterior, facturate la Moara Iaşi - punct de lucru al firmei Şapte Spice SRL RâmnicuVâlcea, fiind declarat „grâu furajer” la momentul importului.

FirmaFirst Auto Cereal, administrată de Cristian Popa, era deţinută în proporţie de 99%de SC Infinity Consulting SRL Iaşi, care şi-a schimbat denumirea în First AutoInvest. Această firmă din urmă, administrată de Daniel Maria, avea dreptasociat, cu 90%, firma Teressi Holding Limited din Noua Zeelandă.

Subaspect contabil, activitatea firmelor implicate în tranzacţiile cu cereale eraasigurată de Cristiana Tanasă, care, în mai multe rânduri, a întocmit documentede evidenţă contabilă din care să rezulte o aparenţă de legalitate pentruaceste tranzacţii cu ocazia unor controale efectuate de controlorii fiscali.

Sumelerezultate erau virate în mare parte în contul firmei Greneta Limited dinNicosia, Cipru, tranzacţiile fiind efectuate de Mihai Lucian Dobrincu, IonuţBogdan Dobrincu, Elena-Florentina Grădinaru, Vasile Grădinaru, Cristiana Tanasăşi reciclate prin introducerea în circuitul economic ocazionat de efectuareaunor tranzacţii comerciale legale, în special achiziţii de autoturisme, prinintermediul SC First Auto Leasing SRL Iaşi (firmă ce are ca asociaţi pe DanielMaria - 30% şi First Auto Invest - 70%, administrator fiind Daniel Maria), SC BlueTrade SRL, SC Vaste Cris SRL, SC Alfa SRL.

Firma SC First Auto Invest SRL Iaşiare ca administrator pe numitul Daniel Maria, asociaţi fiind Daniel Maria-10%şi firma Teressi Holding Limited din Noua Zeelandă - 90% - reprezentată tot denumitul Daniel Maria.

Din actele premergătoare efectuate arezultat că la grup a aderat şi numitul Dobrincu Constantin, administrator alSC Costas SRL Iaşi, grupul ocupându-se şi de comerţul ilegal cu ţigări,achiziţiile şi livrările fiind efectuate de către numiţii Mihai Lucian Dobrincu,Ionuţ Bogdan Dobrincu, Dobrincu Constantin, Vasile Rotundu, Cristiana Tanasă.

Dinverificările efectuate la DGFPJ Iaşi a rezultat că pentru activităţile comerciale desfăşurateîn perioada menţionată nu a fost depus nici un fel de act contabil privindimpozitele şi taxele datorate bugetului consolidat al statului, nefiindachitată nici o sumă cu titlu de impozit sau taxe la stat, City House Agencyfiind cesionată în luna august 2010 cetăţenilor Alhally Hamza şi Haddoui Hafid.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-13

Mai multe imagini:
Traficanţii de cereale. DIICOT Iaşi a destructurat o vastă reţea de contrabandişti care au dat o lovitură bugetului de stat de peste 600.000 de euro
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


ION MARIN
27 Ian 2011

-1 )De la 1 ianuarie 2007 , deci de 3 ani , conform codului fiscal , facturile nu mai trebuiesc stampilate si semnate , se regasesc in declratia 394 depusa lunar la fisc .Daca nu se regasesc , imediat vine controlul , asa se autentifica o factura in toata uniunea europeana.Asa ca inainte sa scrieti ,mai invatati !
ION MARIN
27 Ian 2011

2)Referitor la emiterea ,, anterioara a facturilor " , alta bagare in seama ( de , trebuie sa completam si noi fituicile cu ceva ),conform codului fiscal ,facturile trebuiesc emise in cursul lunii in care s-a livrat marfa sau serviciul , deci poti cumpara o marfa pe data de 1 si vinde in data de 2 ale lunii , caz in care tu poti face factura cu data de 2 iar cel care ti-a vandut-o cu data 31 . Unde e infractiunea ? Dar daca in tara romneasca tot romanu e student ...are opinii.., , face ziare ..
ION MARIN
27 Ian 2011

,,Prejudiciul este estimat la peste 600.000 de euro, din comercializarea a ?apte tone de cereale " citez din voi ...Adica pretul griului este de 85.714 euro to !!!, cu ce stoc avem in tara devenim mai bogati decat orice tara din lume la pretul asta . Sau , ce stocuri mai sunt propunem sa vindem la ziarul vostru la pretul asta , si scotem tara din criza . Halal voua !
ANDREEA IASI
13 Mar 2012

Mai ion ia nu le mai lua atata apararea! Evident articol are hibele sale, dar nu asta e esentialul, ci ca unii profitori si lenesi se imbogătesc prea simplu... Dar nu-i nimic, se pare ca Dumnezeu nu doarme..pentru nimeni si incet-incet fiecare „numit” isi primeste pedeapsa ori pe plan personal, ori si-o vor primi prin inchisoare ;)
SIMION
02 Feb 2013

foarte bune observatiile !
Random image