2017-01-22 12:15

DEZVALUIRI


UPDATE Borbely: Taxa auto, plătită de toţi proprietarii de maşini care n-au plătit-o, cu ocazia vânzării

 |  19:40
UPDATE Borbely: Taxa auto, plătită de toţi proprietarii de maşini care n-au plătit-o, cu ocazia vânzării
Taxa de primă înmatriculare în noua formă propusă deGuvern va fi plătită de proprietarii tuturor maşinilor aduse în ţară înainte de1 ianuarie 2007 sau după această dată în cazul în care pentru maşină nu s-aplătit taxa în vechea ei formă, banii urmând să fie daţi la vânzareaautovehiculului.

"Noua formă a taxei auto va viza toate maşinile aduse în ţarăînainte de 1 ianuarie 2007 pentru care nu s-a plătit taxă. Taxa va fiplătită de vânzător la momentul la care se va face tranzacţia", a declarat,marţi, ministrul Mediului, Laszlo Borbely.

Borbely a refuzat să dea mai multe detalii despre acest subiect, spunând căo decizie finală în acest sens va fi luată în şedinţa de Guvern de miercuri.

Liderii coaliţiei au mandatatGuvernul să impună plata taxei auto la prima vânzare a maşinilor înmatriculateîn ţară înainte de intrarea în vigoare aacesteia, cuantumul cu care va fi redusă taxa urmând să fie decis deExecutiv, au declarat agenţiei MEDIAFAX surse participante la şedinţacoaliţiei.

Contactat de MEDIAFAX, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a arătat larândul său că introducerea taxei auto şi pentru maşinile intrate în ţarăînainte de intrarea în vigoare a acesteia a fost discutată şi agreată, lunidimineaţa, de liderii coaliţiei.

În şedinţa de miercuri, Guvernul a amânat o decizie în privinţa taxei auto,surse oficiale declarând agenţiei MEDIAFAX că decizia va fi luată după o analiză de impact şi pe baza unor discuţiicare urmează să aibă loc în cadrul coaliţiei.

La finalul şedinţei de guvern, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, adeclarat că "ordonanţa sau legea" de modificare a taxei auto va fiadoptată de Executiv în următoarea şedinţă şi că propunerea sa este aplicareaunei taxe auto care să fie percepută la prima vânzare a maşinilor intrate în ţarăînainte de 1 ianuarie 2007, data de introducere a taxei de înmatriculare auto,cu o reducere a cuantumului taxei cuprinsă între 20-30%.

Reducerea taxei va fi aplicată pentru toate maşinile, astfel încât să fieevitată o nouă discriminare, a arătat ministrul.

Sistemul actual al taxei auto va fi modificat după ce Curtea de Justiţie aComunităţilor Europene (CJUE) a arătat, într-un punct de vedere exprimat lacererea unei instanţe româneşti, că taxa de primă înmatriculare încalcălegislaţia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzareamaşinilor second-hand din alte state pe teritoriul României.

Punctul de vedere a fost transmis pentru un proces în care un român careşi-a cumpărat, în iulie 2008, o maşină second-hand din Germania şi a plătit taxade poluare pentru înmatricularea în România a reclamat faptul că taxa esteaplicată numai vehiculelor second-hand importate din alte state, nu şicelorlalte maşini second-hand deja înregistrate în ţară şi revândute.

Un document guvernamental prezentat recent de MEDIAFAX relevă că Guvernuldiscută impunerea taxei auto la prima vânzare a maşinilor intrate în ţarăînainte de introducerea taxei, cu un cuantum redus cu 30%, şi restituirea uneidiferenţe din banii deja daţi de proprietari, dar eşalonat pe mai mulţi ani,pentru a evita returnarea unei sume totale de 750 milioane euro.

Experţii juridici au atenţionat Guvernul că România riscă sancţiunifinanciare din partea Uniunii Europene, în urma declanşării unei posibileproceduri de infringement, şi numeroase alte procese cu proprietarii de maşini,inclusiv cu cei care au pierdut iniţial în instanţă, dacă nu modifică urgenttaxa auto şi nu restituie din sumele plătite.

În ciuda avertismentelor internaţionale, Guvenul va institui taxa auto şi la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007 Liderii coaliţiei au mandatat Guvernul să impună plata taxei auto laprima vânzare a maşinilor înmatriculate în ţară înainte de intrarea în vigoarea acesteia, cuantumul cu care va fi redusă taxa urmând să fie decis deExecutiv, au declarat surse participante la şedinţa coaliţiei.

Ministrul mediului,Laszlo Borbely, a arătat la rândul său că introducerea taxei auto şi pentrumaşinile intrate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia a fostdiscutată şi agreată, luni dimineaţă, de liderii coaliţiei. "S-a convenitîn acelaşi timp să fie respectat principiul nediscriminării prin modificărilecare urmează să fie introduse de Guvern", a spus Borbely.

În şedinţade miercuri, Guvernul a amânat o decizie în privinţa taxei auto. Decizia va filuată după o analiză de impact şi pe baza unor discuţii care urmează să aibăloc în cadrul coaliţiei.

Reducere universală

La finalulşedinţei de guvern, ministrul mediului, Laszlo Borbely, a declarat că"ordonanţa sau legea" de modificare a taxei auto va fi adoptată deExecutiv în următoarea şedinţă şi că propunerea sa este aplicarea uneitaxe auto care să fie percepută la prima vânzare a maşinilor intrate în ţarăînainte de 1 ianuarie 2007, data de introducere a taxei deînmatriculare auto, cu o reducere a cuantumului taxei cuprinse între 20 şi 30%.Reducerea taxei va fi aplicată pentru toatemaşinile, astfel încât să fie evitată o nouă discriminare, a arătat ministrul.

Sistemulactual al taxei auto va fi modificat după ce Curtea de Justiţie a ComunităţilorEuropene (CJUE) a arătat, într-un punct de vedere exprimat la cererea uneiinstanţe româneşti, că taxa de primă înmatriculare încalcă legislaţia UniuniiEuropene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand dinalte state pe teritoriul României. Punctul de vedere a fost transmis pentru unproces în care un român care şi-a cumpărat, în iulie 2008, o maşină second-handdin Germania şi a plătit taxa de poluare pentru înmatricularea în România areclamat faptul că taxa este aplicată numai vehiculelor second-hand importatedin alte state, nu şi celorlalte maşini second-hand deja înregistrate în ţarăşi revândute.

Taxa, returnată în rate, pe mai mulţi ani

Un document guvernamental prezentat recentrelevă că Guvernul discută impunerea taxei auto la prima vânzare a maşinilorintrate în ţară înainte de introducerea taxei, cu un cuantum redus cu 30%, şirestituirea unei diferenţe din banii deja daţi de proprietari, dar eşalonat pemai mulţi ani, pentru a evita returnarea unei sume totale de 750 milioane de euro. Experţiijuridici au atenţionat Guvernul că România riscă sancţiuni financiare dinpartea Uniunii Europene, în urma declanşării unei posibile proceduri deinfringement, şi numeroase alte procese cu proprietarii de maşini, inclusiv cucei care au pierdut iniţial în instanţă, dacă nu modifică urgent taxa auto şinu restituie din sumele plătite.

Strânşi cuuşa de Uniunea Europeană

Oficial, Guvernul a decis ca, în aproximativ două săptămâni, să modificedin nou taxa de primă înmatriculare, după ce Curtea de Justiţie a ComunităţilorEuropene (CJCE) a apreciat că această taxă încalcă legislaţia Uniunii Europene.Înluna aprilie, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a arătat, într-unpunct de vedere exprimat la cererea unei instanţe româneşti, că Europene, întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand dinalte state pe teritoriul României. Guvernul a decis atunci constituirea uneicomisii care să stabilească dacă opinia Curţii de Justiţie a ComunităţilorEuropene privind ilegalitatea taxei de primă înmatriculare impune modificarealegislaţiei referitoare la taxa auto. Reamintim că Guvernul a decis, înluna aprilie 2008, introducerea taxei de poluare auto,calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe bazacapacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-02

Mai multe imagini:
UPDATE Borbely: Taxa auto, plătită de toţi proprietarii de maşini care n-au plătit-o, cu ocazia vânzării
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image