2018-12-14 01:44


UPDATE Ministrul Muncii Ioan Botiş a demisionat. Familia Botiş, implicată serios în afacerea Euroactiv. Soţia ministrului şi fosta sa şefă de cabinet parlamentar fac afaceri pe piaţa forţei de muncă

 |  17:05
UPDATE Ministrul Muncii Ioan Botiş a demisionat. Familia Botiş, implicată serios în  afacerea Euroactiv. Soţia ministrului şi fosta sa şefă de cabinet parlamentar fac  afaceri pe piaţa forţei de muncă

Ministrul Muncii, IoanBotiş, a demisionat din funcţie, miercuri dimineaţă, după o nouă discuţie cupremierul Emil Boc în care acesta i-a sugerat renunţarea la funcţie încontextul scandalului izbucnit legat de angajarea soţiei sale într-un proiecteuropean.

MinistrulMuncii, Ioan Botiş, a demisionat din funcţie, miercuri dimineaţă, după o nouădiscuţie cu premierul Emil Boc în care acesta i-a sugerat renunţarea la funcţieîn contextul scandalului izbucnit legat de angajarea soţiei sale într-unproiect european.

Ministrul Muncii, adeclarat, miercuri dimineaţă, pentru MEDIAFAX, că i-a înaintat premieruluidemisia din funcţie.

"Am făcut ceea ceam declarat de ieri şi anume faptul că demisia era inevitabilă. Am prezentatpremierului demisia, dar nu am avut nicio discuţie privind posibilul succesor",a declarat, pentru MEDIAFAX, Botiş.

Surse oficiale audeclarat, totodată, că premierul Emil Boc l-a convocat la Guvern, miercuridimineaţă, pe Ioan Botiş, pentru a relua discuţia privind cazul ONG-ului undesoţia ministrului Muncii a fost angajată consilier şi pentru a analiza oportunitateademisiei acestuia din funcţie.

Declaraţiile lui Ioan Botiş:

Vreau să îmi exprim scuzelepentru că am întârziat o ziîn anunţarea demisiei. Ieri am ţinut să îl informez pe primul ministru asupraintenţiilor mele de a demisiona şi am făcut o informare căte preşedinte. Îmiprezint demisia, la baza căreia stau motive de moralitate. Este o demisie deonoare.

19.04.2011. Scandalul care se poate solda cu demisia ministrului NeluIoan Botiş pleacă de la descoperirea unei adevărate reţele care activează pe piaţa reconversiei forţei de muncă din Bistriţa. Însuşi NeluIoan Botiş a deţint funcţia de directorexecutiv al Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă BistriţaNăsăud. Proiectul cofinanţat din bani europeni şi de la bugetul de stat,dezvăluit la începutul acestei săptămâni, îi are drept protagonişti pe fosta saşefă de cabinet parlamentar Alina Gabriela Căpraru, şi pe soţia sa Ligia AdinaBotiş.

În cadrul evenimentului devineri, la care a fost surprinsă Alina Căpraru, s-a prezentat faptul căo asociaţie, pe nume Parteneriat Euroactiv Bistriţa, implementează un proiect denumit “Şansa laDemnitate”. Facem menţiunea că, pe site-ul Agenţiei Judeţene de Ocupare aForţei de Muncă Bistriţa, este postată o declaraţie de avere întocmită la datade 1 aprilie 2011, din care rezultă că Alina Căpraru deţine, în prezent,funcţia de consilier în cadrul AJOFMBistriţa Năsăud. Potrivit aceluiaşi document, fosta şefă de cabinet parlamentara actualului ministru al muncii, Nelu Ioan Botiş, declară că, în ultimul an fiscal, a încasatvenituri salariale atât de la Parlamentul României, cât şi de la AsociaţiaPartener Euroactiv SRL (fundaţia carefiinţează la domiciliul ministrului Ioan Botiş şi care a încasat un proiect cufinanţare Europeană şi de la bugetul de stat), dar şi de la o altă entitatedenumită ACF Gloria 1922.

UPDATE Ministrul Muncii Ioan Botiş a demisionat. Familia Botiş, implicată serios în  afacerea Euroactiv. Soţia ministrului şi fosta sa şefă de cabinet parlamentar fac  afaceri pe piaţa forţei de muncă
zoom

Potrivit unui alt document public, întocmit pe vremea cândNelu Ioan Botiş conducea destinele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncăBistriţa, rezultă că Alina Căpraru s-a aflat în imediata subordine a sa.Astfel, documentul prezintă lista membrilor consiliului consultativ BistriţaNăsăud, aprobat de către Nelu Ioan Botiş, în calitate de director Executiv alAgenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa Năsăud, şi deAlina Gabriela Căpraru, în calitate de secretar al aceleiaşi instituţii.

Săgeata Alina Căpraru

Implicarea Alinei Căpraru în ceea ce priveşte pârghiile deputere pe planul local al forţei de muncă este aşadar demonstrată. Astfel,putem vorbi despre o situaţie de clarăincompatibilitate în ceea ce o priveşte, având în vedere calitatea desalariat pe care fosta şefă de cabinet parlamentar a lui Botiş o are lafundaţia Partener Euroactiv. Lucrurile merg însă şi mai departe. Chiar şiproiectul “Şansa la Demnitate”, derulat de asociaţia Partener Euroactiv, areparternitatea aceleiaşi Alina Căpraru. Potrivit site-ului www.timponline.ro,care a dezvăluit informaţia, este implicată efectiv atât în cadrul asociaţieiEuroactiv, cât şi în cazul asociaţiei „Şansala Demnitate“. Pe rolul Judecătoriei Bistriţa se regăsesc trei dosarecare fac lumină în acest sens. Astfel, un prim dosar, care are numărul unic8447/190/2010, a fost înregistrat la data de 23 septembrie 2010 şi are caobiect modificări ale actelor constitutive ale unei persoane juridice. Cerereaa fost înaintată, în calitate de petenţi, de către Asociaţia ParteneriatEuroactiv Bistriţa şi Căpraru Alina Gabriela.

Un al doilea dosar, cu numărul unic 9301/190/2010, a fostînregistrat la data de 21 octombrie 2010 şi priveşte acordarea personalităţiijuridice Asociaţiei “Şansa la Demninate”, petentă fiind şi de această datăCăpraru Alina Gabriela.

În fine, un al treilea dosar înregistrat la data de 18ianuarie 2011, pe rolul Judecătoriei Bistriţa, având numărul unic 649/190/2011,priveşte modificări ale actelor constitutive ale Asociaţiei ParteneriatEuroactiv Bistriţa, petentă fiind aceeaşi Căpraru Alina Gabriela.

Parteneri de afaceri

Aşa cum rezultă din documentele Asociaţiei EuroactivBistriţa, sediul social al entităţii se regăseşte la adresa Strada Cloşca, nr.3A, Bistriţa Năsăud. Familia Nelu Ioan Botiş şi Ligia Adina Botiş locuiesc laadresa din Strada Cloşca, nr. 3, Bistriţa. Soţia ministrului muncii, LigiaAdina Botiş, este acţionar unic şi administrator, potrivit Oficiului Naţionalal Registrului Comerţului, la societatea Mobil-Construct SRL, cu sediul înStrada Cloşca, nr. 3, Bistriţa Năsăud. Cu alte cuvinte, fundaţia Euroactiv,firma Ligiei Botiş, şi familia Botiş convieţuiesc sub acelaşi acoperiş.

Mai mult, din declaraţiile ministrului muncii rezultă căsoţia acestuia, Ligia Botiş, este colaborator de proiect în cadrul AsociaţieiParteneriat Euroactiv, de unde încasează venituri, alături de fosta sa şefă decabinet parlamentar şi actuală subalternă Alina Gabriela Căpraru. Şi maiinteresant este faptul că, anul acesta, Alina Gabriela Căpraru a înfiinţat osocietate comercială, numită SC Euroactiv Job SRL, alături de un fost partenerde afaceri al Ligiei Botiş, pe nume Bartha Csaba. Se poate observa coincidenţade nume dintre asociaţia Euroactiv, care derulează proiecte cofinanţate de labugetul Uniunii Europene şi de la bugetul Guvernului României, prin MinisterulMuncii, şi societatea Euroactiv, înfiinţată de Alina Căpraru.

Firma doamnei Botiş,axată pe reconversia profesională în judeţ

Ca o coincidenţă, la scurt timp după ce Nelu Ioan Botiş apreluat frâiele Ministerului Muncii, SC Mobil-Construct SRL, societateaparţinând soţiei acestuia, a înghiţit activele unei firme denumite .C. Centrul de Angajare şi Recalificare EUROTEHNOLOGIC SRL. Cu acestprilej, compania Mobil-Construct a înfiinţat obiecte de activitate care aulegătură cu toată paleta ce priveşte orientarea şi plasarea forţei de muncă.

Potrivit unuidocument publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV, cu numărul4226 din data de 7 octombrie 2010, afost înregistrat un act adiţional al actului constitutiv al SC Mobil-ConstructSRL. Cităm: “ACT ADIŢIONAL al actuluiconstitutiv al SC MOBIL-CONSTRUCT -SRL, cu sediul în mun. Bistriţa, Str.Cloşca nr. 1, jud. Bistriţa Năsăud,înmatriculată în registrul Comerţuluisub nr. J 06/182/1998, C.U.I. 10546426.În temeiul art. 204 şi art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,cu modificările ţi completărileulterioare, a hotărârii asociatului unic ţi aproiectului de fuziune din 30.05.2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea aIV-a, nr. 3879/20.07.2009, actulconstitutiv al SC MOBIL- CONSTRUCT -SRL, în calitate de societate absorbantă,se modifică şi se completează după cumurmează:

I. Asociat unic, administrator şi reprezentant al societăţii rămâne în continuare Botiş LigiaAdina, urmând a-şi exercita atribuţiileîn condiţiile legii şi ale actuluiconstitutiv la capitalul socialal societăţii absorbite, se retrage, astfelîncât nu va avea nici un aport la capitalul social al societăţii absorbante.

II. Capitalul social al societăţii se majorează de la suma de 20.210 lei, în numerar, la suma de20.410 lei, în numerar, cu suma de 200lei în numerar, prin absorbirea capitalului social al SC CENTRUL DE ANGAJAREŞI RECALIFICARE EUROTEHNOLOGIC –SRL. Majorarea se realizează prinmodificarea numărului de părţi sociale.Capitalul social al societăţii este de 20.410lei în numerar, divizat în 2.041 părţi sociale egale, cu valoare nominală de 10 lei, şi aparţineasociatului unic Botiş Ligia Adina.Asociatul unic participă la beneficii şipierderi proporţional cu aportul la capitalul social - 100 %. III. Societatea absorbantă MOBIL-CONSTRUCT - SRL preia activele şi pasivele societăţiiabsorbite de CENTRUL DE ANGAJARE ŞIRECALIFICARE EUROTEHNOLOGIC - SRL şi varăspunde faţă de creditori pentruobligaţiile asumate de către societateaabsorbită.

IV. Se completează obiectul secundar de activitate cu:

0240 - activităţi de servicii anexe silviculturii;

7021 - activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilorpublice şi al comunicării;

7022 - activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7320 - activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

7410 - activităţi dedesign specializat;

7490 - alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

7810 - activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă;

7820 - activităţi decontractare, pe baze temporare, a personalului;

7830 - servicii defurnizare şi management al forţei de muncă;

7911 - activităţi ale agenţiilor turistice;

7912 - activităţi ale turoperatorilor;

8230 - activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

8299 - alte activităţi de servicii suport pentruîntreprinderi n.c.a.;

8532 - învăţământ secundar, tehnic sau profesional;

8552 - învăţământ îndomeniul cultural (limbi străine, muzică,

teatru, dans, arte plastice etc.);

8559 - alte forme de învăţământ n.c.a.;

8560 - activităţi de servicii suport pentru învăţământ;

9313 - activităţi ale centrelor de fitness;

9602 - coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;

9604 - activităţi de întreţinere corporală;

8211 - activităţicombinate de secretariat;

8219 - activităţi defotocopiere, de pregătire a documentelorşi alte activităţi specializate

de secretariat.”


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-25

Mai multe imagini:
UPDATE Ministrul Muncii Ioan Botiş a demisionat. Familia Botiş, implicată serios în  afacerea Euroactiv. Soţia ministrului şi fosta sa şefă de cabinet parlamentar fac  afaceri pe piaţa forţei de muncă
zoom
UPDATE Ministrul Muncii Ioan Botiş a demisionat. Familia Botiş, implicată serios în  afacerea Euroactiv. Soţia ministrului şi fosta sa şefă de cabinet parlamentar fac  afaceri pe piaţa forţei de muncă
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...