2017-01-16 15:17

ECONOMIE


21 milioane lei pentru afacerile tinerilor

 |  21:00
21 milioane lei pentru afacerile tinerilor

Persoanele cu vârsta de până în 35 de ani care doresc să înceapă o afacere pot beneficia din nou de finanţare nerambursabilă de până la 10.000 de euro din partea statului.

Agenţia Naţională pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM a anunţat că aplicaţia de înscriere online a planurilor de afaceri în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri va fi din nou disponibilă, începând cu ora 10.00 a zilei de azi. Pentru acest an, programului i-a fost alocat un buget de 21 milioane lei.

Înscriere online

Înscrierea în program se face online, pe site-ul www.aippimm.ro. Fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează planul de afaceri şi se încarcă documentele însoţitoare. Planul de afaceri pentru care se solicită creditul trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale. Planul trebuie să fie implementat pe teritoriul României. Tinerii care primesc acest credit sunt obligaţi să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi să menţină în activitate cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor.

Sume acordate

Firmele înfiinţate de tineri pot primi o alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în lei, în limita plafonului aprobat de Ministerul Economiei. Totodată, Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM acordă garanţii pentru creditele contractate de SRL-D în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro, echivalentul în lei, menţionează avocatnet.ro.

Firmele SRL-D sunt scutite de la platacontribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior. Pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului nu sunt datorate taxe.

Condiţiile de participare la program

Ordonanţa nr. 6/2011 şi normele sale de aplicare, aprobate prin HG nr. 96/2011, stabilesc condiţiile de participare în cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile de până la 10.000 de euro. Tinerii care vor să obţină un credit prin intermediul acestui program guvernamental trebuie să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu, vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului. Dacă la data înregistrării cererii, condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor. Anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului, persoana în vârstă de până la 35 de ani nu trebuie să mai fi deţinut calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European (SEE). De asemenea, solicitantul trebuie să înfiinţeze pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale prezentei Ordonanţe de Urgenţă nr. 6/2011 şi să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Actul normativ prevede şi o serie de obligaţii referitoare la statutul microîntreprinderii pentru care se acordă creditul: este societate comercială cu răspundere limitată - debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi; este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi; are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639554-03-17

TAGURI: afaceri, tineriComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image