2017-01-22 07:49

ECONOMIE


AIPC reclamă la Comisia Europeană un ajutor de stat presupus ilegal acordat companiei Ford

 |  19:10

Ford abeneficiat de un ajutor de stat de 10 milioane de euro prin păstrarea unoractive care trebuiau transferate către statul român şi către investitoriiminoritari, fapt ce a dus la sesizarea Comisiei Europene (CE), care analizeazădeclanşarea unei investigaţii oficiale, susţin reprezentaţii AIPC. "Înconformitate cu anexa nr. 3 la contractul de privatizare, Ford aveaşiobligaţia să determine restructurarea grupului de societăţi Automobile CraiovaSA, prin separarea producţiei de automobile de celelalte activităţi conexe,măsură care presupunea transferul către statul român şi către acţionariiminoritari ai Automobile Craiova SA a unor active aflate în proprietatea FordRomania SA şi a Automobile Craiova SA. Aceste active, denumite în contractul deprivatizare ca «active conexe», sunt bunuri preponderent imobiliare situate înmai multe localităţi din România", se arată într-un comunicat alAsociaţiei Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC).

ReprezentanţiiAIPC susţin că această obligaţie a Ford de a transfera activele conexe nu afost respectată. Acest fapt a dus atât la blocarea procesului de restructurare,asumat de Ford şi prevăzut de articolul 7 din Legea nr. 36/2008, cât şi laprivarea statului român şi a foştilor acţionari minoritari ai AutomobileCraiova SA de aceste active conexe, care, potrivit contractului de privatizare,trebuiau aduse ca aport într-o societate nou înfiinţată, care urma să fiedeţinută numai de statul român şi de acţionarii minoritari. "Nerespectareade către Ford a obligaţiilor sale contractuale de restructurare şi de separarea activelor conexe, cu o valoare estimată la cel puţin 10 milioane de euro, acreat pentru Ford beneficii financiare importante, prin renunţarea de cătrestatul român la veniturile care ar fi rezultat din valorificarea acestor activeconexe. Păstrând în proprietatea lor activele conexe, fără nici un fel deplată, Ford Romania SA şi Automobile Craiova SA au beneficiat astfel de unavantaj care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa, mai alescă Ford are drept concurent principal producătorul Dacia din Mioveni. Prinurmare, acest avantaj poate fi considerat un ajutor de stat, care se adaugă laalte avantaje acordate deja pentru Ford de statul român", se mai spune încomunicat.

Consiliuldirector al AIPC susţine că, faţă de lipsa de reacţie a Ford, Comisia Europeanăa fost sesizată cu o plângere referitoare la ajutorul de stat presupus ilegal şianalizează în acest moment declanşarea unei investigaţii oficiale. Încomunicat se mai precizează că, în 2007, la preluarea Automobile Craiova, Forda anunţat că va produce 250.000 de automobile la sfârşitul celui de-al patruleaan de investiţie. Astăzi, după trei ani şi jumătate, Ford este foarte departede cele 250.000 de automobile promise şi riscă să plătească daune statuluiromân pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, apreciază AIPC.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-06-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image