2019-02-22 06:33


ANAF propune introducerea în vectorul fiscal a impozitului pe venitul microîntreprinderilor

 |  17:06
ANAF propune introducerea în vectorul fiscal a impozitului pe venitul microîntreprinderilor

AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de act normativprin care se propune introducerea în vectorul fiscal a impozitului pe venitulmicroîntreprinderilor, au anunţat ieri reprezentanţii instituţiei.

Totodată,prinproiectul de ordin se propune şi modificarea corespunzătoare a formularului 010„Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanejuridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, precum şi ainstrucţiunilor de completare a acestuia.

Începândcu data de 1 ianuarie 2011, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şireglementarea unor măsuri financiar - fiscale, a fost introdus în Codul fiscalTitlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”.

Potrivitacestei reglementări, persoanele juridice române care îndeplinesc cumulativcondiţiile prevăzute la art.112 din Codul fiscal pot opta pentru plataimpozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Deasemenea, art.112 alin.(1) din Codul fiscal stabileşte că persoanele juridiceromâne plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritorialeopţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, prindepunerea unei declaraţii de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiilefamiliale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturilemicroîntreprinderilor.

ANAFmai precizează că în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile deobligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal.

"Avândîn vedere reglementările legale menţionate, este necesară actualizareacategoriilor de obligaţii fiscale de declarare înscrise în vectorul fiscal,prin introducerea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor",se precizează în comunicatul ANAF.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-12-05
loading...





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


Random image



Ultimele stiri




STARBAG




loading...