2017-01-16 17:59

ECONOMIE


ANRMAP a restrâns atribuţiile autorităţilor de management la verificarea acordării contractelor UE

 |  17:25
ANRMAP a restrâns atribuţiile autorităţilor de management la verificarea acordării contractelor UE

ANRMAP a restrânsatribuţiile autorităţilor de management la verificarea criteriilor de atribuirea contractelor finanţate şi de UE, argumentând că acestea impun în prezentfirmelor, în mod nejustificat, să fie înscrise în SEAP şi să aibă un birou deachiziţii pentru a aplica la astfel de proiecte.

Autorităţilede management nu vor mai cere astfel firmelor private să se înscrie în SistemulElectronic de Achiziţii Publice (SEAP), să aibă un departament de achiziţii sausă urmeze proceduri de achiziţii publice în derularea proiectelor cu fonduristructurale, ci se vor rezuma la a verifica un set limitat de criterii laatribuirea acestor proiecte.

Noilereguli vor fi valabile în cazul contractelor de achiziţie publică, deconcesiune de lucrări sau de servicii finanţate din fonduri structurale.

Firmeleprivate vor intra sub incidenţa OU 34/2006 privind achiziţiile publice numai încazul contractelor de lucrări sau de servicii finanţate ori subvenţionate destat în proporţie mai mare de 50%, al contractelor de lucrări în valoare maimare de 4,8 milioane euro sau al contractului de servicii în valoare de peste193.000 de euro.

Reglementărileau fost incluse într-un ordin emis deja de către preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP).

Modificareaa fost argumentată de preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, prin faptul căautorităţile de management au extins şi firmelor private, fără o bază legală,dar prin elaborarea unor ghiduri sau manuale de aplicare a proiecteloreuropene, prevederile din OU 34/2006 privind achiziţiile publice, aplicabiledoar autorităţilor contractante.

Firmeleerau astfel obligate să se înscrie în SEAP ca autoritate contractantă, să îşiconstituie departamente de achiziţii, iar decontarea sumelor cheltuite înproiect era condiţionată de respectarea strictă a procedurilor de achiziţiipublice.

Ordinulemis stabileşte că autorităţile de management trebuie să se rezume la averifica un set limitat de criterii în atribuirea contractelor din fonduri UEşi doar în cazul în care procedura de atribuire nu face obiectul uneiverificări iniţiate de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea AchiziţiilorPublice.

Autorităţilede management vor verifica un set de nouă criterii care trebuie îndeplinite laatribuirea contractelor de achziţie publică, concesiune de lucrări sau deservicii.

Vafi verificat astfel dacă anunţul de participare, cu o descriere"nediscriminatorie şi suficientă", a fost publicat în SistemulElectronic de Achiziţii Publice (SEAP) sau în Jurnalul Oficial al UE şi dacăprocedura de atribuire decisă este justificată. Se va verifica şi dacăautoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificareşi selecţie prevăzute în anunţul de participare şi dacă a aplicat condiţiile deevaluare prezentate în anunţ. Autorităţile de management vor mai controla şidacăofertaa fost declarată câştigătoare pe baza criteriilor deatribuire din anunţul de participare, precum şi dacă în cazul licitaţieideschise, licitaţiei restrânse sau cererii de oferte nu au fost operatemodificări asupra ofertei câştigătoare chiar pe parcursul evaluării tuturorofertelor depuse.

Seva verifica totodată dacă participanţii la licitaţie au fost informaţi cuprivire la rezultatul selecţiei, în toate etapele de atribuire, şi dacărespectivul contract de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea condiţiilortehnice şi financiare, inclusiv după rezolvarea unor eventuale contestaţii decătre Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC).

Unultim aspect verificat de către autorităţile de managament va fi publicareaanunţului de atribuire în SEAP sau în Jurnalul Oficial al UE.

Potrivitşefului ANRMAP, noile reguli ar urma să reducă durata procedurilor de absorbţiea fondurilor europene cu până la şase luni.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-12-17Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image