2017-01-20 22:19

ECONOMIE


ATE Bank a picat testul de stres, însă doar pe scenariul ostil

 |  18:24
ATE Bank a picat testul de stres, însă doar pe scenariul ostil
ATE Bank, una din cele trei bănci aflateîn România care a picat la testele de stres derulate de către AutoritateaBancară Europeană (ABE) la nivelul UE, explică rezultatele obţinute la acest„examen” şi dă asigurări că a luat toate măsurile necesare pentru a se protejade riscurile potenţiale. Potrivit unui comunicatal băncii, remis redacţiei, testul de stres al ABE a inclusun scenariu de bază şi unul ostil, obiectivulexerciţiului fiind acela de a evalua rezistenţa băncilor europene la şocurisevere, precum şi solvenţa lor specifică la evenimente stresante ipotetice încadrul unor condiţii restrictive.

„Testul de stres a fost derulat folosindo balanţă statică din decembrie 2010. Nu au fost luate în considerareprovizioanele generice ale instituţiei de credit, unele acţiuni care au fostdeja efectuate, şi nici strategiile viitoare de business şi acţiunilemanagementului. Rezultatele testului de stres pentru ATE Bank sugerează un excesde capital de 505 milioane de euro în 2012 pe scenariul de bază, în timp cescenariul ostil sugerează un deficit de capital de 713 milioane de euro,comparat cu minimul care a fost stabilit ca nivel de referinţă pentru scopulexerciţiului. Motivul de bază care a condus la acest deficit este expunereasemnificativă a băncii la datoriile suverane ale Greciei (titluri şiîmprumuturi totalizând 7,85 miliarde de euro) care este, în termeni relativi şiluând în considerare nivelul capitalurilor proprii şi al activelor totale, ceamai mare din întreg sistemul bancar din Grecia. Drept urmare, pe baza scenariului ostil privind evoluţia economiei Greciei,rezultă că ATE Bank va fi cea mai afectată dintre băncile greceşti. În ciudadeficitului de capital expus în cadrul scenariului ostil, ABE recunoaşte şievidenţiază că balanţa ATE Bank include un total de 750 milioane de europrovizioane generice care nu au fost luate în considerare şi care pot fiutilizate pentru reducerea riscului. Mai mult, a fost menţionat faptul că bancava lansa o emisiune de bonuri de tezaur în valoare de 235 milioane de euroconvertibile în capital până la finalul anului 2012, în conformitate cu recentadecizie a Adunării Generale a Acţionarilor. Luând în considerare aceste măsuri,aşa cum concluzionează ABE, rata capitalului propriu de rang 1 al ATE Bank în cadrulscenariului ostil se ridică la 6%, depăşind nivelul minim stabilit (5%)”, searată în comunicatul instituţiei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-04-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image