2017-01-20 22:14

ECONOMIE


Banca Mondială finanţează modernizarea sistemului de asistenţă socială din România cu 500 milioane de euro

 |  15:58
Banca Mondială finanţează modernizarea sistemului de asistenţă socială din România cu 500 milioane de euro
Banca Mondială (BM) aaprobat un proiect de 500 milioane de euro pentru modernizarea sistemului deasistenţă socială din România, care are ca obiectiv reducerea costului fiscalşi sustenabilizarea programelor de acest tip şi focalizarea ajutoarelor cătrepopulaţia cea mai vulnerabilă.

"Consiliulde Directori Executivi al Băncii Mondiale a aprobat proiectul de modernizare asistemului de asistenţă socială, de 500 milioane de euro. Prin acest proiect,Banca Mondială intră în parteneriat cu România pentru a susţine implementareastrategiei de reformă a asistenţei sociale adoptată de Guvern în martie2010", se arată într-un comunicat transmis vineri dimineaţă de BM.

Obiectivulproiectului este de a îmbunătăţi performanţele sistemului de asistenţă socialăprin consolidarea managementului, îmbunătăţirea echităţii şi eficienţeiadministrative şi reducerea erorilor şi fraudelor.

Proiectulse va concentra în principal pe programele guvernului care ţintesc familiile cuvenituri mici şi grupurile sociale vulnerabile, precum persoanele cudizabilităţi, părinţii singuri, familiile de romi şi săracii din mediul rural,care vor beneficia în urma unei mai bune focalizări în sistem, primind opondere mai mare din ajutoarele sociale.

Pondereafondurilor de asistenţă socială direcţionate către cei mai săraci 20% dintrelocuitori este proiectată la 45% în 2014, de la 37,7% în 2009, notează BM încomunicat.

"GuvernulRomâniei a lansat un program ambiţios şi cuprinzător de reformă a asistenţeisociale. Banca Mondială consideră bine-venită oportunitatea de a colabora cuGuvernul la implementarea acestui program. Am proiectat împreună o abordareinovativă pentu a atinge aceste obiective, prin furnizarea de sprijin financiarodată ce fiecare dintre 20 de rezultate bine definite va fi obţinut înprogramul de reformă al Guvernului pentru această zonă-cheie", a declaratîn comunicat Peter Harrold, country director pentru România în cadrul BM.

Instituţiafinanciară notează că costul fiscal al asistenţei sociale a crescut, înperioada 2005-2010, de la 1,5% din PIB la 2,9% din PIB.

"Implementareastrategiei de reformă a asistenţei sociale va aduce costul fiscal alprogramelor în linie cu nivelul din alte noi state membre UE şi va contribui lasustenabilitatea fiscală a cheltuielilor de protecţie socială. Economiile vorsusţine obiectivele de creştere şi convergenţă prin eliberarea de resurse dinprogramele de asistenţă socială care nu îşi atingeau scopurile declarate şitransferarea acestor resurse pentru o mai bună ţintire a persoanelornevoiaşe", se spune în comunicatul BM.

Astfel,costurile administrative şi private asociate cu sistemul de asistenţă socialăvor scădea cu 15% din valoarea de bază.

BManticipează că proiectul va avea un impact pozitiv asupra pieţei forţei demuncă.

"Româniaare un număr mare de adulţi apţi de muncă pe asistenţă socială, care nu sunt înangajare, educare, training sau au dizabilităţi, număr estimat la 1,8 milioane.Aceştia reprezintă 22% din beneficiarii de asistenţă socială din rândulpopulaţiei active. Măsurile de asistenţă socială planificate vor oferistimulente mai puternice pentru muncă pentru unii adulţi din acest grup, prinreducerea ratei marginale de taxare pe câştiguri pentru beneficiul de creşterea copilului, reducerea duratei de acordare a ajutorului de creştere a copiluluila un an pentru cei cu venituri ridicate şi creşterea bonusului de revenire lamuncă, prin eliminarea persoanelor cu «false» dizabilităţi care ar putea lucra,dar trăiesc din ajutoare şi prin introducerea de cerinţe mai solide de muncă şiactivare în cazul programului venitului minim garantat", se arată încomunicat.

Proiectulde 500 milioane de euro aprobat vineri de BM este un împrumut de investiţii petrei ani, care susţine programul de asistenţă socială al Guvernului, estimat la5,5 miliarde euro, conchide BM.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-03-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image