2017-01-17 02:48

ECONOMIE


Bani aruncaţi pe fereastră. Boagiu închide tronsonul Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, în care s-au investit 100 milioane de euro

 |  17:56
Bani aruncaţi pe fereastră. Boagiu închide tronsonul Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, în care s-au investit 100 milioane de euro
Tronsonulde cale ferată Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, prin care s-au pompat în ultimii ani zecide milioane către firma SECoL SpA, unde Anca Boagiu a lucrat la începutulcarierei, va fi închis odată cu aprobarea proiectului privind închiderea unorpărţi din infrastructura feroviară. Pe lângă oprirea lucrărilor la cei 39 km decale ferată, care ar scurta ruta dintre cele două magistrale feroviare dinnord-vest şi sud-est cu 100 km, Ministerul Transporturilor va reuşi şidistrugerea Portului Constanţa, prin închiderea a 140 km de cale ferată dinzona de acces.

După 16 ani, în care s-au îngropat 100milioane de euro în linia de cale ferată Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, dintre carefirma SECoL SpA, unde Anca Boagiu a fost angajată ca secretară, a încasat circa60 milioane de euro, Ministerul Transporturilor pune cruce acestui proiect deinvestiţii aflat în plină derulare. Odată cu punerea în aplicare a proiectuluide Hotărâre de Guvern pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructuraferoviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii şi dată în concesiune companiei CFR SA, (…), publicat pe site-ul MTI, nimeninu mai poate verifica calitatea lucrărilor executate de firma italiană SECoLSpA. “Pe lista celor peste1.000 km de cale ferată care urmează a fi închişi figurează şi cei 39,8 km delinie între Vâlcele-RâmnicuVâlcea. Astfel, orice recepţiede lucrări făcută de companiile din subordinea Ministerului Transporturilor vafi acoperită de pământ. Acest anunţ de închidere a liniilor de cale feratădovedeşte o crasă iresponsabilitate din partea angajaţilor MinisteruluiTransporturilor, în condiţiile în care hoţii de fier vechi s-au obişnuit săfure din infrastructura feroviară. A doua zi după ce va fi aprobat acestproiect, hoţii de fier vor fura toată linia de cale ferată care se mai aflăîntre Vâlcele şi Râmnicu Vâlcea. Aceastălinie de cale ferată a fost construită pentru a decongestiona traficul de peruta coridorul feroviar Bucureşti-Braşov şi ar fi scurtat distanţa dintre Capitalăşi Vestul ţării”, ne-au declaratsindicaliştii din domeniul feroviar.

Ministerul Transporturilor izolează PortulConstanţa

Dacă tot s-a pus pe desfiinţat calea ferată, MinisterulTransporturilor distruge şi Portul Constanţa. La numai câteva zile după ceministrul transporturilor, Anca Boagiu a anunţat că doreşte transformareaPortului Constanţa în al doilea punct maritim al Europei, s-a dovedit că proiectulprivind închiderea unor părţi din infrastructura feroviară, promovat deMinisterul Transporturilor, urmăreşte izolarea acestei zone strategice pentruRomânia. Conform tabelului anexat la proiect, în aria judeţului Constanţa vorfi închise aproximativ 140 km de linie de cale ferată, printre care şi zonelede acces la portul aflat la Marea Neagră. “Linia de cale ferată ConstanţaFerryboat - Agigea Nord (Agigea Ecluza-Ferryboat ) în lungime de aproximativ700 de metri s-ar putea închide. Complexul feroviar Constanţa Port, Palas-PortA (linia tunel), Constanţa Port A, ConstanţaPort B şi Constanţa Port Mol V, adică aproape 22 km de infrastructură feroviarăsunt pe lista neagră. Şi linia ferată Palas-Constanţa Mărfuri–Năvodari ( 818fir I Constanţa Mărfuri - Siutghiol), în lungime de aproape 16 km se va închide.Trenurile spre şi dinspre port nu vor mai avea posibilitatea de a mai organizamarfa înainte de expedierea în ţară. Marile companii de transport naval vorocoli România”, ne-au explicatsursele citate.

AIFR: “Nepăsarefaţă de cheltuirea banului public”

Asociaţia Industriei Feroviare din România considerăcă aplicarea proiectului pentru aprobarea închiderii unor părţi dininfrastructura feroviară afectează în mod flagrant mobilitatea persoanelor şimărfurilor pe teritoriul României. “Din lista ce a fost temporar făcută public pesite-ul Ministerului Transporturilor am identificat câteva proiecte care denotăo nepăsare faţă de cheltuirea banului public românesc sau european. Dintreacestea, proiectul Râmnicu Vâlcea–Vâlcele este poate cel mai evident exemplu.Un proiect de investiţii aflat în plină derulare pentru care s-au cheltuit înultimii ani, conform informaţiilor de care dispunem, între 60 şi 100 demilioane de euro şi a cărui utilitate pentru transportul pe axaConstanţa–Bucureşti–Berlin este indiscutabil, prin scurtarea rutei cu 107 km şiutilizarea unui traseu mult mai accesibil din punct de vedere geografic,urmează a fi abandonat, iar materialele rezultate a fi trimise la reciclat. Înaceastă situaţie se află şi liniile de interes pentru transportul de călătoriprecum linia spre Snagov (Căciulaţi–Snagov Plaje), linia spre Slănic Prahovasau linia către oraşul Turda, pentru a da numai câteva exemple”, se arată într-o scrisoare transmisăde AIFR ministrului Transporturilor,Anca Boagiu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639241-01-09

Mai multe imagini:
Bani aruncaţi pe fereastră. Boagiu închide tronsonul Râmnicu Vâlcea–Vâlcele, în care s-au investit 100 milioane de euro
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image