2017-01-18 08:30

ECONOMIE


Banii de la stat pentru căldură, eliminaţi. Guvernul obligă primarii să subvenţioneze încălzirea populaţiei

 |  19:34
Banii de la stat pentru căldură, eliminaţi. Guvernul obligă primarii să subvenţioneze încălzirea populaţiei

Guvernul nu va maistabili preţuri de referinţă pentru încălzirea populaţiei şi va permiteprimarilor să aprobe, conform propriei strategii, un tarif mai mic decât celsolicitat de către furnizor. Totodată îi vaobliga să acopere diferenţa doar de la bugetul local, sub sancţiunea sistăriialtor fonduri.

Noilereguli, care vor elimina astfel subvenţia de la bugetul de stat pentru energiatermică livrată populaţiei, au fost pregătite sub forma unui proiect deordonanţă de urgenţă, care va intra în vigoare în luna următoare publicării înMonitorul Oficial.

Subvenţiapentru producerea energiei termice este acordată în prezent atât de la bugetulde stat, cât şi de la bugetele locale, Guvernul acoperind de la nivel centralpână la 45% din cheltuielile cu combustibilul ale producătorilor de energietermică. Sistemul este aplicat în baza preţurilor locale de referinţă.

Ordonanţade urgenţă pregătită de Guvern abrogă însă prevederea care stabileşte căpreţurile locale de referinţă pentru fiecare localitate sunt fixate deautorităţile de reglementare, cu avizul ministerelor implicate, şi permite înschimb primăriei să aprobe preţuri locale la energia termică facturatăpopulaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şifurnizare a agentului termic livrat, potrivit Mediafax.

Înacelaşi timp însă, ordonanţa impune autorităţii locale să acopere numai dinbugetul local, nu şi din cel central, sumele reprezentând diferenţa dintrepreţul energiei livrate de către furnizor şi preţul local aferent energieitermice facturate populaţiei.

"Încazul în care autorităţile executive nu cuprind în bugetul local aceste sumesau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică, lasesizarea scrisă a acestora, direcţiile generale ale finanţelor publice dispunsistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit până laefectuarea plăţilor", se arată în ordonanţă.

Coteledefalcate din impozitul pe venit sunt una dintre principalele surse dealimentare de către Guvern a bugetului local.

Actulnormativ mai stabileşte căsumele reprezentând diferenţa dintre preţulenergiei livrate şi cel al energiei facturate pot fi acordate în avansfurnizorilor, astfel încât aceştia să îşi poată constitui din timp stocuri decărbune, păcură şi combustibil lichid uşor pentru sezonul rece. În acest caz,banii vor fi vărsaţi, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilorjustificative, în conturi de tip escrow deschise la bănci de către furnizoriide energie termică.

Pierderileinduse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şifurnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat,înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor locale, vorputea fi acoperite în continuare din bugetele locale.

Populaţia va plătipreţul real al încălzirii

Modificărilesunt argumentate de Guvern prin faptul că astfel sunt create premisele capopulaţia să achite "preţul real" al serviciului de producere,distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice, urmând să fie susţinutefinanciar doar persoanele şi familiile cu venituri reduse, care au "oreală nevoie de sprijin".

"Desumele alocate de la bugetul de stat şi cele locale pentru acoperireadiferenţei între preţul energiei termice livrate şi preţul local de referinţăbeneficiază populaţia, indiferent de venitul mediu net pe membru de familie. Oaltă măsură de sprijin pentru populaţie în sezonul rece este ajutorul lunarpentru încălzirea locuinţei. Aplicarea celor două acte normative conduce, dinpartea statului, pentru unele categorii de persoane, la o dublă susţinerefinanciară pentru plata energiei termice furnizată în sistem centralizat",este justificarea Guvernului.

Economiacalculată de Guvern pentru acest an la bugetul de stat prin eliminareasubvenţiei la încălzire se ridică la 702,5 milioane lei, economii mai mari, înmedie, de 944 milioane lei, fiind estimate pentru următorii patru ani.

Lasistemul centralizat sunt racordate în prezent 1,54 milioane de apartamente,dintr-un total de 8,32 milioane de locuinţe.

Modificărilesunt pregătite spre aprobare sub forma unei ordonanţe de urgenţă, cu argumentulcă furnizorii de energie termică trebuie să cunoască din timp aceste prevederipentru a-şi stabili propria strategie de pregătire a sezonului rece 2011-2012.

"Prinaceste modificări se vor asigura premisele unei pieţe concurenţiale normale,astfel încât operatorii economici să întreprindă toate măsurile pentruretehnologizarea sistemului, restructurare şi încasarea la timp a facturilor.În ceea ce priveşte impactul financiar la nivel local, apreciem că, peurmătorii ani autorităţile locale vor acorda sprijin în continuare populaţiei,în vederea suportabilităţii facturii la energia termică", se mai arată îndocument.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-05-17Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
27 Iun 2011

Asta e!Bucurestenii au fo st un caz fericit,pana ac um!A avut Sorin Oprescu g rija de toti,indiferent d e venituri!Dar toate lucr urile bune,se termina int r-o zi!Acum,sa vedem care va fi plafonul de venitu ri pe care-l va stabili P rimaria Generala!

Adauga un comentariu

Random image