2019-03-26 12:47


BCR a dat startul Programului ''Prima Casă 4''. Mai multe categorii de persoane vor avea acces la împrumuturi pentru locuinţe

 |  18:21
BCR a dat startul Programului ''Prima Casă 4''. Mai multe categorii de persoane vor avea acces la împrumuturi pentru locuinţe
Banca Comercială Română (BCR) a început lunicreditarea în Programul "Prima Casă 4", fiind prima instituţie decredit participantă la noua etapă a programului. Garanţia statului a fostredusă la jumătate, iar în program au fost incluse şi persoanele care deţindeja o casă în suprafaţă maximă de 50 metri pătraţi.

"BCR are un sold de 600 de milioane euro al creditelor acordate până înprezent prin Programul «Prima Casă». Vom putea acorda împrumuturi încăun an şi jumătate sau doi ani prin acest program, dacă ne dublămexpunerea", a declarat, într-un comunicat remis redacţiei, Oana Petrescu,vicepreşedinte Retail BCR.

Programul "Prima Casă 4" se adreseazăoricărei persoane fizice care nu deţine în proprietate exclusivă sau împreunăcu soţul ori soţia nici o locuinţă, sau caredeţine cel mult o unitate locativă, dobândită prin orice alt mod decâtprin program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 de metri pătraţi.

În cadrulprogramului se pot achiziţiona locuinţe finalizate/locuinţe nefinalizate,aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării dupăfinalizare, sau locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare construiteîn baza autorizaţiilor de construire eliberate după 22 februarie 2010. Deasemenea, se pot construi locuinţe viitoare de către beneficiari individuali,în baza unei autorizaţii de construire eliberate după aceeaşi dată.

"Primul pas pe care trebuie sa îl facă opersoană care doreşte să achiziţioneze o locuinţă prin Programul «Prima Casă»este să vină la bancă, chiar dacă nu a găsit încă locuinţa de care are nevoie.Consilierii BCR îi vor prezenta detalii privind creditul, documentele necesarepentru dosarul de credit, valoarea estimată preliminară a creditului şigraficul de rambursare", se arată în comunicat.

Dobândaeste variabilă şi este formată din Euribor la 3 luni plus o marjă de 3,75%pentru clienţii cu istoric în relaţia cu BCR (marja este de 3,95% pentruclienţii fără istoric). Pentru uncredit de 40.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în prezenteste de 219,22 euro. Clienţii trebuie să dispună de un avans de 5% dinpreţul de achiziţie al locuinţei ori din costul de construire. Banca acceptă până la trei coplătitori şi nuse percepe comision de acordare credit sau comision lunar de administrare.Comisionul de rambursare anticipată este zero.

Credituleste garantat parţial de Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM),garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, având valoaredeterminată, iniţial egală cu 50% din valoarea creditului acordat. Potrivitlegii, clientul are de achitat un comision de gestiune de 0,49% datorat FNGCIMMaplicat la valoarea finanţării garantate, respectiv la jumătate din valoareaacordată a creditului.

Comisionulde gestiune se va plăti către FNGCIMM în fiecare an şi va fi calculat lavaloarea soldului garanţiei creditului de la data de 31 decembrie a anuluiprecedent. În cazul în care clientul solicită din partea FNGCIMM o promisiunede garantare va plăti un comision unic de analiză a promisiunii de garantare de0,15% din valoarea promisiunii de garantare. Valabilitatea promisiunii degarantare este pe perioadă de construcţie, dar nu mai mult de 18 luni.

Solicitanţiide credit trebuie să constituie un depozit colateral însumând valoarea primelortrei rate lunare de dobândă şi să asigure locuinţa achiziţionată/construită dinfinanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor. Drepturile derivând dinpoliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea Ministerului FinanţelorPublice şi a băncii.

În bazacontractului de garantare încheiat cu FNGCIMM se va institui în favoareastatului român şi a băncii, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecălegală de rang I asupra locuinţei, cu notarea în cartea funciară a interdicţieide vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cualte sarcini.

Evaluarea imobilului are un cost de 300 lei(inclusiv TVA) pentru un apartament.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-09-27
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...