2017-01-18 08:09

ECONOMIE


Bucureştenii consumă 37% din energia termică distribuită la nivel naţional. Sistemul centralizat de încălzire necesită investiţii de 5 miliarde de euro

 |  18:38
Bucureştenii consumă 37% din energia termică distribuită la nivel naţional. Sistemul centralizat de încălzire necesită investiţii de 5 miliarde de euro

Româniaare nevoie de 5 miliarde de euro pentru reducerea pierderilor din sistemulnaţional de termoficare. Un studiu realizat de PricewaterhouseCoopers arată că,anual, doar 30 milioane de euro se alocă pentru reţelele de termoficare şi aproape30% din energia termică produsă în România se pierde înainte de a ajunge laconsumatori. Aceste pierderi sunt de trei ori mai mari decât cele înregistrateîn Comunitatea Europeană.

Românii plătesc cu 20% mai mult factura lacăldură decât cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, din cauzapierderilor din sistemul naţional de termoficare. Potrivit studiului “Provocări şi oportunităţipentru sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România”realizat de PwC, “singuraopţiune viabilă pentru a întreprinde asemenea investiţii în intervalul de timpamintit este o implicare mai puternică a sectorului privat în acest domeniu şiprin parteneriate public-privat. “Sistemulcentralizat de termoficare din România este foarte ineficient şi se bazează înmare măsură pe subvenţiile de stat pentru a asigura energie termică la costurisuportabile pentru populaţie”,a declarat Bogdan Belciu, partener, servicii de consultanţă pentru management,PwC România, unul dintre autorii raportului, citat de Agerpres. Valoarea mediea subvenţiilor acordate la nivel naţional se ridică la 40% din preţul aprobatde distribuţie pentru operatori per gigacalorie, ceea ce costă bugetul publicpână la 500 de milioane de euro anual. În pofida nivelului ridicat alsubvenţiei, cei mai mulţi operatori din domeniu raportează pierderi şi au ungrad ridicat de îndatorare, ceea ce împiedică finanţarea investiţiilor necesareîn reabilitarea şi optimizarea sistemului. “Începândcu iarna viitoare, potrivit memorandumurilor cu Uniunea Europeană şi FondulMonetar Internaţional, criteriile de acordare a subvenţiilor pentru populaţiese vor schimba. Acest lucru ar putea genera probleme sociale importante, ţinândcont de faptul că noi estimăm că, în absenţa unor modalităţi alternative de adistribui ajutoarele de căldură către categoriile vulnerabile de populaţie,costurile cu agentul termic ar putea depăşi nivelul acceptat de suportabilitatede 10% din veniturile medii pe gospodărie, ajungând la 12% la nivel naţional,sau chiar 14-15% în unele regiuni”, a adăugat Bogdan Belciu. Cu toate acestea,raportul PwC arată că printr-o implicare mai puternică a sectorului privat înacest domeniu şi un nivel mai ridicat al investiţiilor, sistemul de încălzirecentralizată ar putea deveni viabil din punct de vedere economic, furnizândagentul termic la costuri cu 20% până la 40% mai mici decât în sistemulindividual de încălzire, cu un nivel semnificativ mai redus de emisii de gazecu efect de seră.

Numai18% din populaţie au acces la energia termică furnizată în sistem centralizat

În ultimii 15 ani, numărul oraşelor şicomunelor conectate la sistemul centralizat de termoficare a scăzut de la peste300 de municipalităţi în 1996, la doar 100 în 2010, dintre care 83 sunt oraşeşi 17 sate. Per total, doar 18,37% din populaţia României au acces la energiatermică furnizată în sistem centralizat. Capitala consumă 37% din energiatermică distribuită la nivel naţional, în timp ce regiunea Centru (judeţeleAlba, Sibiu, Mureş, Braşov, Harghita şi Covasna) are cea mai redusă rată depenetrare pentru sistemul de încălzire centralizată. “Sistemul de furnizarecentralizată a energiei termice din România are un potenţial uriaş deeficientizare şi optimizare. De la alegerea celor mai eficienţi combustibili dinpunct de vedere al costurilor, la îmbunătăţirea proceselor, adoptarea modeluluide cogenerare şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, există multiplemodalităţi de reformare a sistemului şi de transformare a acestuia într-unmodel de succes care să asigure energie termică la costuri accesibile,respectând cerinţele europene în materie de mediu. Pentru ca acest lucru să seîntâmple însă, autorităţile publice trebuie să-şi schimbe radical abordarea înceea ce priveşte sistemul de termoficare, cât mai curând posibil”, a mai spus BogdanBelciu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-01-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
16 Iun 2011

La Bucuresti,cine-i da ba ni lui Sorin Oprescu pent ru reducerea pierderilor? Sa nu-mi spuneti ca guver nul!Am vazut,si nu odata, care este atitudinea Pala tului Victoria ,cand se p une problema unei cereri venite din partea lui Sor in Oprescu!Guvernul Boc n u tine cont de faptul ca Oprescu reprezinta milioa ne de bucuresteni,si il a mana pe Primarul General, pana in ultimul moment!As a au facut cu Nationalul, asa au facut si cu contri butia guvernamentala pent ru caldura!

Adauga un comentariu

Random image