2017-01-17 00:06

ECONOMIE


Consiliul de Administraţie al BVB a aprobat listarea Fondului Proprietatea

 |  18:55
Consiliul de Administraţie al BVB a aprobat listarea Fondului Proprietatea

Consiliulde Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a aprobat, ieri, listareaFondului Proprietatea, primele tranzacţii fiind programate pentru data de 25ianuarie.

Acţiunilevor fi listate pe Categoria I, potrivit unui comunicat al BVB.

Totodată,CA al BVB a aprobat unele modificări pentru contractele futures pe acţiunileFP, derivate care vor fi lansate după primirea certificatului de înregistrarede la CNVM, în cel mai scurt timp după listarea Fondului.

"Apreciezcă listarea Fondului Proprietatea va atrage atenţia unor investitoriinstituţionali importanţi din afara ţării şi va avea impact pozitiv asupralichidităţii pieţei, atât pe termen scurt, cât şi lung" a declarat, încomunicat, preşedintele CA al BVB, Stere Farmache.

FrankllinTempleton Investment Management Limited a depus, în data de 23 decembrie,prospectul şi cererea de admitere la tranzacţionare a acţiunilor FP la BVB.Documentaţia pentru listarea FP a fost avizată anterior de Comisia Naţională aValorilor Mobiliare.

"Considerămcă prezentările care sunt programate a avea loc în marile oraşe din Europa vorcontinua sa crească notorietatea Fondului. Suntem încrezători ca listareapreconizată va impulsiona dezvoltarea pieţei de capital româneşti, şi va captainteresul unor investitori internationali importanţi, încurajând în acelaşitimp şi alti emitenţi locali, inclusiv companii controlate de stat, să facăIPO-uri pentru a-şi tranzacţiona acţiunile la BVB", a afirmat în comunicatmanagerul de fond al Fondului Proprietatea, Greg Konieczny.

Pentrupregătirea listării, Fondul Proprietatea a colaborat cu un consorţiu de brokeri- Raiffeisen Capital Investment (Lead Manager), BRD Groupe Societe Generale,ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureşti - şi consultanţii juridici,Schoenherr şi Asociaţii SCA şi White & Case, Pachiu SCA.

Tranzacţiilecu acţiunile Fondului Proprietatea direct la Depozitarul Central au fost opritedin 22 decembrie şi vor fi reluate numai după listarea la Bursa de Valori.

FondulProprietatea va fi listat direct, fără ofertă publică iniţială pentru vânzareade acţiuni.

Procedurade conversie a titlurilor de despăgubire în acţiuni va fi suspendată cu zecezile lucrătoare înainte de prima şedinţă de tranzacţionare şi se va relua ladouă săptămâni după primele 60 de şedinte de tranzacţionare. Astfel, acţiunilenu vor mai fi acordate la valoarea de nominală, de 1 leu, ci la preţul mediuponderat aferent primelor 60 de şedinte de tranzacţionare.

Lansat în decembrie 2005, FP este o societate deinvestiţii de tip închis, creată în scopul despăgubirii persoanelor ale cărorproprietăţi au fost confiscate abuziv de statul comunist şi sunt imposibil deretrocedat în natură.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-11-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image