2017-01-17 06:55

ECONOMIE


Consiliul Fiscal: Creşterea salariilor şi pensiilor de la jumătatea anului ar încălca cinci prevederi legale

 |  16:10
Consiliul Fiscal: Creşterea salariilor şi pensiilor de la jumătatea anului ar încălca cinci prevederi legale

Creşterea pensiilor şi salariilor din sectorul public de la jumătatea anului viitor ar încălca nu mai puţin de cinci prevederi stabilite prin Legea responsabilităţii fiscale, inclusiv interdicţia de a opera astfel de majorări cu şase luni înainte de alegeri parlamentare, apreciază Consiliul Fiscal. "A recurge din nou la mecanismul derogării pentru a ocoli regulile statuate de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (mecanismul derogării de la LRF a fost deja utilizat cu prilejul primei rectificări bugetare din august 2011) ar ridica întrebări serioase la adresa relevanţei acestora şi ar anula beneficiile pe termen lung pe care stabilirea unui cadru bazat pe reguli de formulare al politicii fiscal-bugetare le produce", se arată în opinia Consiliului Fiscal privind proiectul de buget pentru anul 2012.

Proiectul de buget pregătit de Guvern prevede îngheţarea pensiilor pe întreaga perioadă a anului viitor, fără indicii de majorare a acestora şi a salariilor în al doilea semestru. În schimb, în raportul care însoţeşte proiectul de buget se spune că în situaţia unei evoluţii economice favorabile, Guvernul ar putea aloca aloca 1,7-1,8 miliarde de lei pentru majorarea salariilor, ceea ce înseamnă o creştere a fondurilor de salarii cu 4,5%.

Consiliul Fiscal atrage atenţia că materializarea intenţiei de majorare a cheltuilelilor de personal şi a celor cu pensiile pe parcursul anului 2012 (prin majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat) ar încălca articolul 8 al Legii responsabilităţii fiscale, care prevede că "Guvernul şi fiecare ordonator de credite, precum şi orice entitate responsabilă de elaborarea politicilor şi acordurilor salariale din sectorul public trebuie să se asigure că toate aceste politici şi acorduri salariale sunt în concordanţă cu principiile responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategia fiscal-bugetară".

De asemenea, o astfel de măsură ar intra în contradicţie cu articolul 9, alineatul 2 al aceleaşi legi, unde se spune: "Totalul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar cu ocazia rectificărilor bugetare" şi cu articolul 16: "Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene".

Potrivit Consiliului Fiscal, creşterea salariilor şi pensiilor ar intra în contradicţie şi cu prevederile articolului 17 din legea responsabilităţii fiscale: "În cazul în care raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat faţă de ţinta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual şi această deteriorare nu se datorează înrăutăţirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea ţintei privitoare la soldul bugetului general consolidat".

Consiliul apreciază că printr-o astfel de măsură, deficitul bugetar ar urca de la 1,9% din PIB, ţintă ambiţioasă şi lăudabilă, la peste 2,5% din PIB, impactul fiind, pe ambele componente, salarii şi pensii, de câte 0,3% din PIB. În aceste condiţii, deficitul ar creşte cu 0,6% din PIB şi ar intra în contradicţie cu prevederile legii responsbilităţii fiscale.

"Consiliul Fiscal remarcă lipsa unui angajament ferm faţă de această nouă ţintă (1,9% din PIB - n.r.), în condiţiile în care textul raportului care însoţeşte proiectul de buget prevede explicit posibilitatea majorării acesteia pe parcursul anului (...) raportul aferent proiectului de buget ia în calcul eventualitatea majorării cheltuielilor de personal pe parcursul anului, în limita unui plafon de 7,2% din PIB (nivelul cheltuielilor de personal prevăzute în forma curentă a proiectului de buget este de 6,9% din PIB). De asemenea, este prevăzută şi posibilitatea indexării pensiilor pe parcursul anului 2012 conform noii legi a pensiilor, cu impact negativ asupra deficitului bugetar (spre exemplu, în condiţiile în care indexarea ar fi operată începând cu luna iulie 2012, impactul suplimentar estimat la nivelul cheltuielilor ar fi de circa 0,3% din PIB)", se arată în opinia Consiliului Fiscal.

Nu în ultimul rând, Consiliul Fiscal atrage atenţia că o astfel de măsură pusă în aplicare în a doua jumătate a anului ar încălca prevederile articolului 9 alineatul 1, care stabileşte că: "Nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar".


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639266-03-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image