2016-12-09 07:50

ECONOMIE


Consiliul Fiscal pune pe tapet “hibele” bugetului pe 2012

 |  15:34
Consiliul Fiscal pune pe tapet “hibele” bugetului pe 2012

Consiliul Fiscal susţine că revizuirea cadrului macroeconomic şi noile măsuri de politică bugetară prevăzute în proiectul de buget pentru 2012 fac ca Strategia Fiscal-Bugetară (SFB) 2012-2014, în forma adoptată în august 2011 de Guvern, să nu mai fie de actualitate.

„Consiliul Fiscal recomandă actualizarea corespunzătoare a SFB, în spiritul prevederilor art. 23 al Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, astfel încât parametrii strategiei în forma ce va fi supusă dezbaterii Parlamentului să fie consistenţi cu noul cadru macroeconomic şi noile obiective de politică fiscal-bugetară pe termen mediu. În lipsa acestei actualizări, reperele de evaluare (în particular, plafoanele de cheltuieli totale şi de personal pentru anii 2012 şi 2013) nu mai sunt relevante pentru analiza ulterioară a respectării regulilor fiscale prevăzute de lege", se arată în raportul Consiliului Fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi la Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2012.

Potrivit CF, bugetul general consolidat pentru anul 2012 (şi implicit proiecţia bugetară pe termen mediu) este construit pe un scenariu macroeconomic "semnificativ mai nefavorabil comparativ cu Strategia Fiscal-Bugetară 2012- 2014 în forma aprobată aprobată de Guvern", în condiţiile în care creşterea economică prognozată a fost reevaluată pentru anul 2012 la un nivel de 1,8%-2,3% comparativ cu o estimare iniţială de 3,9%.

Potrivit Consiliului, centrul intervalului de prognoză aferent creşterii PIB (2,1%) corespunde cifrei aferente ultimei prognoze a Comisiei Europene (CE).

"Trebuie însă precizat că aceasta din urmă nu include impactul măsurilor suplimentare de consolidare fiscală prevăzute în proiectul de buget al anului 2012 (în principal îngheţarea salariilor din sistemul public şi cea a pensiilor), în condiţiile în care proiecţia de deficit bugetar a CE este de 3,7% din PIB (ESA95)", se spune în document.

Faţă de prognoza CE, proiectul de buget include practic un efort suplimentar de ajustare a deficitului structural (impuls fiscal negativ adiţional) de cel puţin 1,1% din PIB, care implicit ar trebui să se regăsească într-o prognoză de creştere economică mai redusă, o estimare cantitativă a impactului pe termen scurt al consolidării fiscale asupra creşterii economice realizată de FMI poate fi găsită în World Economic Outlook din Octombrie 2012.

Creşterea economică, supraestimată

"Chiar dacă informaţiile disponibile la acest moment nu sunt în măsură să invalideze scenariul de bază al proiecţiei macroeconomice ce fundamentează proiectul de buget, Consiliul Fiscal apreciază că balanţa riscurilor aferentă acesteia rămâne semnificativ înclinată în sensul unei creşteri economice mai reduse decât cea prognozată pentru anul 2012, mai ales în contextul persistenţei incertitudinilor majore la nivelul zonei euro, cu impact negativ asupra cererii externe (exporturilor) şi asupra disponibilităţii şi costului finanţării externe", se mai arată în document.

Fundamentarea veniturilor bugetare, neclară

Totodată, Consiliul Fiscal recomandă îmbunătăţirea transparenţei modului de fundamentare a traiectoriilor veniturilor bugetare prevăzute în proiectul de buget, prin detalierea pentru fiecare componentă de venituri a bazelor macroeconomice relevante şi a impactului măsurilor legislative care le afectează. Experţii CF consideră că este necesar un plus de transparenţă în ceea ce priveşte fundamentarea unor categorii de cheltuieli, întrucât proiectul de buget nu enunţă explicit ipotezele cantitative privind numărul de salariaţi şi câştigul salarial mediu din sectorul public ce fundamentează traiectoria pe termen mediu a capitolului „cheltuieli de personal”. "În lipsa acestor ipoteze, este dificil de evaluat consistenţa proiecţiei de cheltuieli de personal. Cheltuielile de asistenţă socială ale bugetului de stat sunt prevăzute a se diminua cu 593 milioane de lei (0,1% din PIB) faţă de anul 2011, în special pe seama reducerii cu aproximativ 400 milioane lei a “ajutoarelor sociale în natură”, fără ca motivul unei asemenea reduceri să fie argumentat, mai ales având în vedere că această poziţie de cheltuieli revine în anul 2013, conform proiecţiilor, la nivelul anterior acestei reduceri", se arată în  raportul CF.

Recalcularea pensiilor militarilor a produs cheltuieli suplimentare de un miliard de lei

Reprezentanţii Consiliului susţin că deşi iniţial exerciţiul de recalculare a pensiilor speciale anticipa, conform calculelor Ministerului Muncii, economii bugetare substanţiale la nivelul cheltuielilor cu pensiile, în cele din urmă se poate constata că acest demers s-a concretizat în cheltuieli suplimentare cu pensiile aferente celor 159.000 de pensionari din această categorie (aproximativ un miliard de lei cheltuială anuală suplimentară). Aceasta în condiţiile în care pensia medie corespunzătoare creşte în urma recalculării de la 1.755 lei (nivel utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011) la 2.289 lei în anul 2012 (o creştere medie de 30.4%).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639266-03-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image