2017-01-22 18:21


Controverse între autorităţi pe tema Legii falimentului personal. APC este împotriva unui punct din Planul Naţional de Reformă transmis către CE

 |  17:32
Controverse între autorităţi pe tema Legii falimentului personal. APC este împotriva unui punct din Planul Naţional de Reformă transmis către CE
Asociaţia pentruProtecţia Consumatorilor (APC) îşiexprimă surprinderea faţă de includerea în cadrul Planului Naţional de Reformătransmis de Guvernul României către Comisia Europeană a unui punct prin careautorităţile s-au angajat, cel puţin în următoarele 12 luni, să nu adopte nici unact legislativ privind falimentul personal şi să nu reglementeze zona recuperatorilorde creanţe.

”Aceastăabordare nu înseamnă nimic altceva decât perpetuarea unui dezechilibru aldrepturilor şi obligaţiilor consumatorilor români în favoarea instituţiilorfinanciare. Şi asta în ciuda faptului că adevăratele victime ale crizeifinanciare - care a fost generată de comportamentul de piaţă al instituţiilorfinanciare - sunt consumatorii. Neadoptarea iniţiativei legislative privind Legeafalimentului personal este motivată prin faptul ca o astfel de reglementare arputea “submina disciplina debitorilor”. Asta în ciuda faptului că nu au fostprezentate nici un fel de evidenţe în favoarea acestui argument - studiu deimpact, experienţa internaţională relevantă etc.”, se arată într-un comunicatde presă al Asociaţiei. ”În opinia noastră, neadoptarea legii nu face altcevadecât să lase liber drumul abuzurilor instituţiilor financiare faţă de clienţiide bună-credinţă, ajunşi în postura de a nu-şi mai putea plăti ratele tocmaidin cauza contractelor de credit pline de clauze abuzive şi a măsurilor deausteritate adoptate de autorităţi şi de companii ca efect al crizeifinanciare”, a precizat Costel Stanciu, preşedintele APC România. Potrivitacestuia, „mai gravă este obligaţia asumată de a nu reglementaindustria aşa-zişilor «recuperatori de creanţe» - în fapt, SRL-uri care îşidesfăşoară activitatea fără nici un fel de reglementări, supunând consumatoriiunor grave abuzuri: de la apeluri la ore extrem de matinale până la alteleextrem de târzii, de la telefoane date vecinilor de bloc până la contactareacolegilor de serviciu ai debitorilor, de la ameninţări telefonice şi presiunipsihologice până la scrisori pline de formulări agresive”. Mai mult, datele publice existente arată căbăncile din România sunt foarte bine capitalizate, au lichiditate suficientă şimulte dintre ele au raportat profituri atât în 2010, cât şi în primul trimestrudin 2011. Majoritatea acestor bănci sunt subsidiare ale unor bănci străine şiau obţinut în ultimii ani profituri mult mai mari decât “surorile” lor din altestate europene, susţinând astfel rezultatele bune ale marilor grupurifinanciare pe seama consumatorilor români”, mai spune comunicatul.APC subliniază că este pe deplin conştientă de importanţa instituţiilorfinanciare în economie şi de suportul pe care l-au acordat statului în perioadade criză, însă consideră că nu este acceptabilă “sacrificarea” consumatorilorromâni de servicii financiare. ”În viziunea noastră, nu există nici un argumentrezonabil care să demonstreze că românii nu merită să fie trataţi cu acelaşirespect ca şi consumatorii din celelalte state ale Uniunii Europene, prinadoptarea unei legi a falimentului personal şi prin reglementarea activităţiirecuperatorilor de creanţe. Atâta vreme cât instituţiile financiare străineprezente în România acţionează pe pieţe cu reglementări mult mai stricte înprivinţa drepturilor consumatorilor, nu vedem nici un impediment ca aceeaşi conduităsă fie adoptată şi în ceea ce-i priveşte pe consumatorii români. Avem speranţacă veţi înţelege semnalul de alarmă pe care dorim să-l tragem prin aceastăscrisoare deschisă şi că veţi reanaliza oportunitatea menţinerii acestorangajamente, care sunt de natură să afecteze grav drepturile consumatorilorromâni de servicii financiare”, conchide APC.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image