2017-01-24 07:07


Cum se cheltuiesc banii pe staţii CFR pustii. CFR SA a ales „după ureche” 16 gări în care vor fi „îngropate” peste 280 milioane de euro

 |  19:34
Cum se cheltuiesc banii pe staţii CFR pustii. CFR SA a ales „după ureche” 16 gări în care vor fi „îngropate” peste 280 milioane de euro

Dacă tot nu avem căi ferate moderne,Ministerul Transporturilor cheltuieşte peste 280 milioane de euro pentrumodernizarea a 16 gări prin care mai trec doar câteva trenuri. În loc să modernizezestaţiile de cale ferată aflate pe Coridorul IV paneuropean, CFR SA a ales săschimbe „faţa” a 16 gări, printre care Alexandria sau Giurgiu pentru 2 sau 3trenuri de navetă. CFR SA ne-a explicat că principalul criteriu de selecţie aacestor gări este poziţionarea lor în oraşele reşedinţă de judeţ.

În timp ce peroanele Gării de Nord,principala „poartă feroviară” a ţării, sunt într-o stare deplorabilă, companiaCFR SA s-a gândit că ar fi mai bine să risipească zeci de milioane de euro înstaţii de cale ferată „uitate de lume”. Guvernul a anunţat că 16 staţii de caleferată vor fi modernizate şi echipate cu instalaţii performante, printr-unprogram în valoare totală de 283 milioane de euro. Lucrările vor fi finanţatedin fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul Europeande Dezvoltare Regională, şi de la bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii. Proiectul vizează reabilitarea şimodernizarea staţiilor de cale ferată din Giurgiu, Alexandria, Slatina, RâmnicuVâlcea, Piteşti, Reşiţa Sud, Sfântul Gheorghe, Târgu-Mureş, Zalău, Bistriţa,Piatra Neamţ, Botoşani, Vaslui, Brăila, Călăraşi şi Slobozia. Alte patruproiecte avizate de Executiv vizează modernizarea instalaţiilor de centralizareelectromecanică pe secţia de circulaţie Ilia - Lugoj (81,7 milioane de lei,pentru o durată de realizare a investiţiei de 24 de luni), a instalaţiilor depe secţia de circulaţie Siculeni - Adjud (173 milioane de lei pentru 36 de luni),a 112 treceri la nivel cu calea ferată (105,8 milioane de lei pentru 34 de luni)şi dezvoltarea unui sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi afrânelor strânse (97,1 milioane de lei pentru 29 de luni).

CFR a selectat aceste gări deoarece sunt poziţionate în reşedinţe de judeţ

Compania Naţionala de Căi Ferate CFRne-a precizat că principalul criteriu de selecţie a acestor gări a fostpoziţionarea lor în oraşele reşedinţă de judeţ. „De asemenea, menţionăm căaceste ultime staţii feroviare, situate în oraşe reşedinţă de judeţ, nu au maifost incluse în nici un program de modernizare. Termenul de finalizare alucrărilor de modernizare pentru 15 staţii este de 2 ani de la semnareafiecărui contract de lucrări în parte, cu excepţia staţiei Piteşti, care are catermen de finalizare a lucrărilor 36 de luni de la semnarea contractului. Valoareatotală estimativă pentru proiectul Modernizarea celor 16 staţii de cale ferată,conform POST, este de 711.910.314 lei cu TVA, din care 69,25% reprezintăfonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR, iar 30,75% - alocaţiade la bugetul de stat”, ne-a explicat compania CFR SA.

„De ce nu se modernizează gara Roşiori sau Caracal?”

Liderii de sindicat din sistemulferoviar acuză conducerea CFR SA că nu alocă fonduri pentru modernizareagărilor aflate pe Coridorul IV paneuropean. „Prin staţia Alexandria trec foartepuţine trenuri de navetă, cu 2 sau 3 vagoane, mai mult goale. În judeţulTeleorman, centrul feroviar este la Roşiorii de Vede. În staţia CF Giurgiu sepetrec aceleaşi lucruri, CFR SA nu are în vedere modernizarea gărilor de peculoaul feroviar care face legătura cu Uniunea Europeană”, ne-au declarat lideriide sindicat.

CFR SA a precizat că vinde deşeurilerezultate în urma casării la preţul pieţei

După apariţia articolului cu titlu „Cumse poate vinde şina de cale ferată la un preţ «de 2 lei»”, compania CFR ne-atransmis un drept la replică prin care explică faptul că proiectul de hotărâre de Guvern privindtrecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unoractive feroviare „este un document public afişat pe site-ul MTI la începutul acesteiluni şi se referă la prevederile legislative care trebuie îndeplinite astfelîncât, în funcţie de starea tehnică, mijloacele fixe menţionate în anexe săpoată fi refolosite la alte lucrări de reparaţii şi întreţinere sau să fiecasate şi valorificate ca deşeuri”.

„În ceea ce priveşte tranzacţionareadeşeurilor rezultate în urma casării, precizăm că aceasta se face numai lapreţul pieţei (niciodată la valoarea de inventar!) şi nu în mod direct de laCNCF CFR SA, ci doar prin licitaţii competitive, organizate şi desfăşurate laBursa Română de Mărfuri (BRM). Referitor la al doilea act normativ menţionat înarticol, şi anume Proiectul de Hotârăre de Guvern privind aprobarea închideriiunor părţi din infrastructura feroviară, atragem atenţia că acesta se referă laînchiderea liniilor excedentare din staţii sau din triaje pe care nu se maicirculă şi a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică din considerentetehnice şi comerciale. (...). Facem precizarea că prin reutilizarea elementelorcomponente ale părţilor de infrastructură feroviară neexploatate şi deveniteexcedentare şi prin valorificarea deşeurilor se realizează economii importante,care ulterior sunt redirecţionate pentru continuarea sau demararea altorlucrări de reparaţii la infrastructura feroviară. În susţinerea acesteiafirmaţii vă informăm că preţul mediu obţinut anul trecut de CFR SA în urmavalorificării prin licitaţii competitive a deşeurilor feroase (şină, aparate decale, material mărunt de cale, tabliere metalice etc.) a fost de 363 USD/tonă”,potrivit precizărilor transmise de CFR SA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-10-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


ACARIE
15 Mai 2011

Printre multele gol?nii puse la cale de acest guvern de cacao se mai pot enumera si urm?toarele: 1. Se pompeaz? bani la greu pentru repara?ia liniei secundare D?rm?ne?ti - P?ltinoasa pentru a fi reparat? ?i apoi reconcesionata firmei fostului director CFR Anchidim. În acest fel se pot sp?la bani în contiuare, se pot acorda subven?ii de aiurea unor lipitori. De ce nu se acord? fonduri pentru repara?ia podului CFR de la C-lung Est care st? s? se pr?bu?easc? în Moldova, fiind ?i el grav afectat?
ACARIE
15 Mai 2011

Sunt propuse la casare liniile CFR secundare Pojorîta-Fd. Moldovei, Floreni-Dorni?oara ?i linia Vama-Moldovi?a. Aceasta din urm? se pare din ordinul lui Flutur, care vrea s? o ia gata casat?, la un pre? de nimica urmând s? o fac? el rentabila în 3 luni. De ce nu se repar? terasamentul distrus pentru a se relua circula?ia? De ce nu se include în circuitul turistic împreun? cu moc?ni?a de Argel?
ACARIE
15 Mai 2011

Ce interese se ascund pe linia Salva - Vi?eu ?i pe linia Ilva Mic?-Rodna? Are Udrea ceva de spus, sau nu stie nimic despre falimentarea inten?ionata? a unor pensiuni din zon?? Sunt incendiate pensiuni la comand? pe Tihu?a ?i in Poiana Zînelor far? a se face o anchet? serioas? pentru g?sirea vinova?ilor.
Random image