2017-01-16 14:44

ECONOMIE


Datoria publică a României a scăzut la 36% din PIB

 |  16:59
Datoria publică a României a scăzut la 36% din PIB
Datoria publică a României a scăzut în aprilie cu3,5 miliarde de lei faţă de luna precedentă şi a ajuns la 195,5 miliarde de lei(46,2 miliarde euro), echivalentul a 36% din PIB, în condiţiile în care Trezoreriaa efectuat plăţi ajunse la scadenţă către bănci private de peste 2 miliarde delei.

În cazuldatoriei guvernamentale, după tipul de creditori, obligaţiile către bănciprivate au înregistrat cea mai mare scădere, de la 132,4 miliarde de lei în martie,la 130,1 în luna aprilie. Totodată, datoria multilaterală s-a redus cu 1,1miliarde de lei, la 53,6 miliarde de lei.

La finelelunii aprilie, aproape jumătate din datoria publică era în lei (85,4 miliardede lei), în timp ce echivalentul a 77,6 miliarde de lei era în dolari. În DST,moneda utilizată de FMI pentru împrumuturi, Trezoreria datora 8,68 miliarde delei. Datoria contractată în yeni japonezi era de 2,14 miliarde lei.

Înperioada februarie-aprilie, Trezoreria a crescut maturităţile pentruîmprumuturile accesate, astfel că la finele primelor patru luni, datoria petermen lung era de 90,9 miliarde de lei, reprezentând aproape jumătate dintotal. Pe termen scurt, Trezoreria datorează 31,3 miliarde de lei, în timp cepe termen mediu soldul împrumuturilor este de 61,7 miliarde de lei.

Înfebruarie şi în martie ponderea datoriei pe termen lung a fost mai mică, deaproximativ 42%.

Datoriapublică a autorităţilor locale a fost de 11,5 miliarde de lei la sfârşitullunii aprilie, în scădere cu 38 milioane de lei faţă de luna anterioară. Ceamai mare parte a datoriei locale este contractată în lei, iar în funcţie descadenţe cele mai multe împrumuturi ajung la maturitate peste cel puţin 5 ani.

Oficialii Ministerului Finanţelor au declarat înmai multe rânduri că obiectivul Trezoreriei este de a creşte maturităţile laîmprumuturi, având în acelaşi timp o finanţare echilibrată de pe piaţa internăşi cea externă.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-10-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image