2019-01-18 11:43


Datoriile firmelor cu probleme financiare ar putea fi eşalonate la plată, pe maximum cinci ani

 |  20:04
Datoriile firmelor cu probleme financiare ar putea fi eşalonate la plată, pe maximum cinci ani

Guvernulvrea să eşaloneze la plată, pentru o perioadă de până la 5 ani, obligaţiilefiscale ale companiilor cu probleme financiare, condiţionat de constituirea degaranţii şi achitarea datoriilor curente, considerând că prin ratele eşalonateva avea resurse certe inclusiv pentru pensii şi sănătate. Procedura esteavizată şi reglementată într-un document semnat de premierul Emil Boc, în carese arată că sistemul este similar formei de sprijin asigurată în sistemulbancar într-o perioadă de dificultate, prin rescadenţarea creditelor restante,informează Mediafax.

Documentulprevede că pentru obligaţiile fiscale administrate de către Agenţia Naţionalăde Administrare Fiscală (ANAF), înscrise în certificatul de atestare fiscală,pot fi acordate, la cerere, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe operioadă de cel mult cinci ani. Procedura va fi valabilă pentru persoanejuridice sau persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în modindependent ori exercită profesii liberale, indiferent de forma de proprietateşi modul de organizare. Facilitatea nu va fi aplicată pentru obligaţii fiscalecare au făcut obiectul unei eşalonări ce şi-a pierdut valabilitatea, pentrucele de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, precumşi pentru amenzi de orice fel care constituie venit la bugetul de stat.

Pentruacordarea eşalonării la plată, solicitanţii trebuie să fi depus toatedeclaraţiile fiscale, să se afle în dificultate generată de lipsa temporară dedisponibilităţi băneşti conform unor criterii economico-financiare care vor fiprevăzute în normele metodologice, să nu se afle în insolvenţă ori dizolvare.De asemenea, în maximum 30 zile de la data acordului de principiu, trebuieconstituite garanţii care să acopere suma eşalonată la plată, dobânziledatorate plus un procent de până la 50% din suma respectivă, în funcţie deperioada de eşalonare. Garanţiile vor putea fi constituite prin consemnareaunei sume la trezorerie, prin scrisoare de garanţie bancară ori prin bunurievaluate de un expert independent, asupra cărora să fie dispuse măsuri asigurătorii.

"Pentrua încuraja contribuabilii să constituie garanţii sub forma scrisorii de garanţiebancară, astfel încât statul să se asigure că recuperează în întregimeobligaţiile eşalonate, apreciem că nivelul dobânzii pe perioada eşalonării laplată să fie de 0,02% pe zi de întârziere, ceea ce înseamnă 7,3% pe an",se propune în document. Pentru rata achitată cu întârziere va fi percepută openalitate de 10% din rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscaleprincipale şi/sau accesorii eşalonate, inclusiv dobânzile datorate. Nu vor fidatorate penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate laplată, al căror termen de 90 zile de la scadenţă se împlineşte după datadepunerii cererii de eşalonare. Scrisoarea de garanţie bancară va trebui săaibă o perioadă de valabilitate cu cel puţin trei luni mai mare decât scadenţaultimei rate din eşalonarea la plată. Pe parcurs, garanţia va putea fiînlocuită sau redimensionată la cerere, în funcţie de valoarea ratelor rămasede achitat. A.M.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-11-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...