2017-01-17 11:19

ECONOMIE


Decizie CSA. Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor, disponibile la primării

 |  17:40
Decizie CSA. Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor, disponibile la primării

ConsiliulComisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a decis, cu unanimitate devoturi, ca societatea de asigurare Pool-ul de Asigurare Împotriva DezastrelorNaturale (PAID) să se implice în mod direct în vânzarea asigurărilorobligatorii ale locuinţelor pe care le emite (denumite poliţe PAD).

PAID va realiza acest lucru prin încheierea deprotocoale de colaborare cu autorităţile statului sau cu alte entităţiimplicate în gestionarea programului naţional de asigurare obligatorie a locuinţelor(cum ar fi primăriile, asociaţiile de proprietari etc.), astfel încâtproprietarii de locuinţe să poată încheia direct la aceştia poliţeleobligatorii PAD, se arată într-un comunicat al CSA.

“În baza datelor disponibile, estimăm că numărullocuinţelor asigurate, fie prin poliţe obligatorii PAD, fie prin asigurărifacultative, reprezintă acum aproximativ 40% din fondul locativ al României,din care circa 8% prin poliţele obligatorii PAD. Aceasta înseamnă că circacinci milioane de locuinţe sunt încă neasigurate. În măsura în care autorităţilestatului vor accepta să încheie protocoale de colaborare cu PAID şi să sprijineastfel programul naţional de asigurare împotriva dezastrelor naturale,oamenilor le va fi mult mai uşor să încheie poliţa obligatorie PAD, şi mă referîn special la cei din mediul rural, întrucât astfel de autorităţi există înfiecare comună”, a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu.

Conform dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privindasigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor deteren şi inundaţiilor, republicată, proprietarii de locuinţe au obligaţia să îşiasigure locuinţele împotriva atrei riscuri de calamităţi naturale(cutremur, alunecări de teren şi inundaţii), aşa cum sunt acestea definite delege şi de normele emise în aplicarea legii.

Proprietarii îşi pot îndeplini obligaţia de asigurarefie prin încheierea unei poliţe obligatorii PAD (care poate fi emisă numai de cătrePAID), fie prin încheierea unei asigurări facultative, cu condiţia ca aceasta săofere acoperire inclusiv pentru cele trei riscuri menţionate mai sus (poliţelefacultative fiind emise de alte societăţi de asigurare decât societatea PAID).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-17Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image