2018-12-11 06:53


Eurostat are rezerve faţă de calitatea datelor raportate de România în privinţa deficitului bugetar

 |  23:00
Eurostat are rezerve faţă de calitatea datelor raportate de România în privinţa deficitului bugetar

Eurostat a anunţat că are rezerve în privinţacalităţii datelor raportate de România referitoare la deficitul bugetar de anultrecut, calculat după standardele ESA95, invocând printre cauze incertitudinealegată de impactul unor companii publice asupra deficitului.

"Eurostat îşi exprimă rezerva faţă decalitatea datelor raportate de România din cauza incertitudinilor privindimpactul anumitor companii de stat asupra deficitului bugetar, a modului deraportare în sistemul ESA 95 a categoriei "alte conturi de încasări şiplăţi", cât şi a naturii anumitor tranzacţii financiare şi consolidăriifluxurilor intra-guvernamentale", se arată într-un raport al biroului destatistică al Comisiei Europene.

Anul trecut, CE a ridicat estimările privind deficitul Românieidupă metodologia ESA 95 pentru anii 2008 şi 2009 cu 0,3 puncte procentuale, la5,7%, respectiv 8,6% din PIB, deoarece a reclasificat unele companii de stat caaparţinând de bugetul statului. Totodată, pentru anul 2008, Eurostat areclasificat atunci o tranzacţie financiară ca tranzacţie nefinanciară, măsurăcare a determinat de asemenea modificarea estimării privind deficitul bugetar.

România ocupă locul 11 în UE în funcţie dedeficitul bugetar de anul trecut ca pondere din PIB calculat după standardeleESA95, de 6,4%, faţă de 8,5% în 2009, într-un clasament bazat pe datele Eurostatcondus de Irlanda şi Grecia, dar se regăseşte printre statele comunitare cucele mai reduse niveluri ale datoriei publice.

Potrivit datelor Ministerului FinanţelorPublice, deficitul bugetar a fost anul trecut de 6,5% din PIB.

FMI a obligat Guvernul să includă în calculul deficitului bugetar dinacest an şi pierderile din 30 companii de stat centrale sau locale, precum şititluri emise de Fondul Proprietatea, societăţile fiind astfel obligate săanunţe periodic la Ministerul Finanţelor indicatorii financiari şi operaţiunileefectuate.

Pe lista companiilor ale căror pierderi vor ficalculate în acest an la stabilirea nivelului final al deficitului bugetarconsolidat au fost incluse:

CN Huilei,

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale,

Metrorex,

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi,

Societatea Naţională a Cărbunelui,

CFR Călători,

Radiocomunicaţii Navale Radio Constanţa,

CFR Infrastructură,

Termoelectrica,

Acvavalor,

Aeroportul Arad,

Aeroportul Iaşi,

Aeroportul Internaţional Baia Mare,

Aeroportul Satu Mare,

Aeroportul Ştefan Cel Mare Suceava,

Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş,

Aeroportul Tulcea,

centralele de termoficare Aqua Calor,

CET Braşov,

Citadin Hundedoara,

Dalkia Romania,

Edil Therma Hunedoara,

Goscomloc,

Gospodărie Orăşenească,

Rominservices Therm,

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu,

Ecoterm,

Termica,

Termloc,

Uzina Termică Comăneşti.

Anul trecut, cele mai mari deficite guvernamentale, calculate dupăstandardele ESA95, au fost înregistrate de Irlanda (32,4% din PIB, faţă de14,3% din PIB în 2009), Grecia (10,5% din PIB, comparativ cu 15,4% din PIB înanul anterior) şi Marea Britanie (10,4% din PIB), se arată într-un raportEurostat.

România este încadrată de Franţa, cu un deficit bugetar de 7% din PIB,şi de Slovenia, cu un deficit de 5,6% din PIB.

Cele mai reduse niveluri ale indicatorului au fost înregistrate deLuxemburg (1,7% din PIB), Finlanda (2,5% din PIB) şi Danemarca (2,7% din PIB).Estonia a consemnat un uşor excedent, de 0,1% din PIB, în timp ce Suedia a avutun buget echilibrat.

În cazul Bulgariei şi Ungariei, indicatorul s-a plasat la 3,2% din PIB,respectiv 4,2% din PIB.

Eurostat notează că 21 de state membre UE au înregistrat anul trecutîmbunătăţiri ale balanţei guvernamentale în raport cu Produsul Intern Brutcomparativ cu 2009, în celelalte şase situaţia înrăutăţindu-se.

La sfârşitul anului trecut, cele mai reduse raporturi dintre datoriaguvernamentală şi PIB le-au avut Estonia (6,6%), Bulgaria (16,2%), Luxemburg(18,4%), România (30,8%, comparativ cu 23,6% în 2009), Slovenia (38%), Lituania(38,2%), Cehia (38,5%) şi Suedia (39,8%).

Biroul de statistică al Comisiei Europene menţionează că în 14 statemembre raportul datorie/PIB este mai mare de 60%. Liderii clasamentului înaceastă privinţă sunt Grecia (142,8% din PIB), Italia (119% din PIB), Belgia (96,8%din PIB), Irlanda (96,2% din PIB) şi Portugalia (93% din PIB).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639244-01-14
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...