2019-02-23 05:45


Fiscul înghite Garda Finaciară şi Autoritatea Naţională a Vămilor. ANAF devine o superstructură de control

 |  18:16
Fiscul înghite Garda Finaciară şi Autoritatea Naţională a Vămilor. ANAF devine o superstructură de control

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)devine o superstructură de control a statului, prin preluarea activităţilordesfăşurate de Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor. Cele două instituţiidevin departamente ale Fiscului şi vor fi coordonate de câte un vicepreşedintecu rang de subsecretar de stat, potrivitunui proiect de ordonanţă de urgenţă aflat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În nota defundamentare a proiectului de ordonanţă privind desfiinţarea Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor seprecizează că “vor fi înfiinţate opt direcţii de administrare fiscală regionalecorespunzătoare regiunilor de dezvoltare prevăzute în Legea nr. 315/2004privind dezvoltarea regională în România”.

Cumjustifică MFP desfiinţarea Gărzii Financiare

“Ca urmare areorganizărilor succesive, Garda Financiară se regăseşte în acest moment în subordinea ANAF şi are competenţa de a încheia (…) acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor,precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapteprevăzute de legea penală. Reorganizarea Gărzii Financiare ca instituţiepublică cu personalitate juridică s-a realizat cu scopul expres de îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei actului de control, de depistare şi înlăturare aactelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, pentru asigurarea unuiclimat economic sănătos. În acest context, atribuţiile Gărzii Financiare seîntrepătrund cu atribuţiile inspecţiei fiscale şi ale organelor vamale”, se arată în nota de fundamentare aproiectului de ordonanţă de urgenţă.

Tototdată, specialiştii din MFP sunt de părere că “prin măsurilepropuse se urmăreşte creşterea veniturilor bugetului general consolidat prindiminuarea fenomenului de evaziune fiscală, printr-un control eficient şi o maibună

administrarea creanţelor şi a contribuabililor, dublată de necesitatea reducerii costurilorde administrare şi eliminarea competenţelor care se suprapun”. “Întrucât Autoritatea Naţională a Vămilor are competenţe în realizareainspecţiilor fiscale generale în domeniul accizelor, iar activitatea de inspecţiefiscală în domeniul impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii se realizează de cătreAgenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publicejudeţene şi a municipiului Bucureşti, actul de control este fragmentat. Aceeaşisituaţie se regăseşte în ceea ce priveşte competenţa de administrare a creanţelorîn domeniul accizelor şi al celorlalte impozite, taxe şi contribuţii”, se mai arată în nota de fundamentare.

Alte avantaje ale comasării Gărzii Financiare şi Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt reducerea numărului de personal, diminuareacheltuielilor administrative de funcţionare, unificarea actului de control lanivelul ANAF şi unităţilor sale subordonate şi unificarea practicii şiprocedurilor pe întreg teritoriul, având drept rezultat aplicarea

unui tratament egal şi uniformcontribuabililor de pe întreg teritoriul naţional. “Pentru înlăturarea consecinţelor negative ale disjungerii actului decontrol între mai multe autorităţi şi pentru eficientizarea acestuia, este necesarărealizarea unificării atribuţiilor de inspecţie, precum şi asigurareaunei conduceri unice a compartimentelor cu atribuţiide control, astfel încât, pe de o parte, să crească calitatea controalelorefectuate, iar pe de altă parte, să se înlăture riscul apariţiei unor eventuale abuzurisau interpretări diferite ale aceloraşi situaţii de fapt”, se precizează în documentul citat.

Cumse reorganizează Vama şi Garda Financiară

În prima fază a desfiinţării celor două instituţii, AutoritateaNaţională a Vămilor va rămâne fără personalitate juridică, devine undepartament al ANAF condus de un subsecretar de stat. ANAF preia activitatea aparatului central al Autorităţii Naţionale aVămilor, precum şi a birourilor vamale de frontieră şi de interior. DirecţiileANAF din ţară şi din Capitală vor prelua activitatea direcţiilor ANV pentru accizeşi operaţiuni vamale.

Şi Garda Financiară devineun departament în cadrul ANAF, fără personalitate juridică, condus de unsubsecretar de stat.

De asemenea, Direcţiilorgenerale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se vorreorganiza şi vor prelua direcţiile pentru accize şi operaţiuni vamale, cuexcepţia birourilor vamale de frontieră şi de interior.

În ceade-a doua etapă vor fi înfiinţate 8 direcţii de administrare fiscală regionale corespunzătoareregiunilor de dezvoltare:

1.Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi,Neamţ, Suceava şi Vaslui.

2.Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează judeţele Brăila, Buzău,Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea.

3.Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.

4.Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi,Olt şi Vâlcea.

5.Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoaraşi Timiş.

6.Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează judeţele Bihor,Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş.

7.Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita,Mureş şi Sibiu.

8.Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - care grupează municipiul Bucureşti şijudeţul Ilfov.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-05-05
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...