2017-01-21 12:39

ECONOMIE


Fiscul va putea inspecta firmele şi fără aviz prealabil

 |  19:47
Fiscul va putea inspecta firmele şi fără aviz prealabil

Inspecţiafiscală la firme va putea fi declanşată şi fără anunţ prealabil atunci cândautorităţile consideră că scopul controlului poate fi periclitat dacăcontribuabilii sunt înştiinţaţi înainte, avizul de inspecţie urmând să fiecomunicat odată cu sosirea inspectorului la sediul firmei. Noile reguli vor fiintroduse în primăvara acestui an, printr-un proiect de modificare a Codului deprocedură fiscală, citat de Mediafax. Inspecţia fiscală va putea fi suspendatăşi la solicitarea contribuabilului, nu numai la iniţiativa organului fiscal,cum este stabilit în prezent, dar numai pentru motive bine justificate. Actulnormativ va permite reglarea pe cale amiabilă a eventualelor neconcordanţeexistente în fişele de evidenţă după primirea somaţiei. Totodată, vor fieliminate prevederile care condiţionează suspendarea de către instanţă aexecutării actului administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni de până la20% din cuantumul sumei contestate sau de până la 2.000 lei în cazul cereriloral căror obiect nu este evaluabil în bani, iar contestatorul va avea dreptul săse adreseze instanţei de contencios administrativ chiar dacă proceduraadministrativă prealabilă nu a fost finalizată, în cazurile în care contestaţianu a fost soluţionată în termen de 12 luni de la data depunerii la organulfiscal.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639236-11-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image