2017-01-18 20:10

ECONOMIE


Fitch: Creditele neperformante vor atinge maximul la sfârşitul anului în România

 |  16:57
Fitch: Creditele neperformante vor atinge maximul la sfârşitul anului în România

Agenţia de evaluare financiară Fitch seaşteaptă ca împrumuturile neperformante din sistemul bancar românesc să atingănivelul maxim la sfârşitul anului, la 14-16% din soldul creditelor, nivelridicat pentru regiunea Europei Centrale şi de Est.

Creditele neperformante au ajuns la 13% înaprilie, de la 11,9% în decembrie. „Contracţia economiei României a afectatnegativ calitatea activelor din sistemul bancar. Stabilizarea şi îmbunătăţireacalităţii activelor este principala provocare pentru băncile din România;agenţia se aşteaptă ca împrumuturile neperformante să ajungă la maxim lasfârşitul anului, la un nivel relativ ridicat faţă de alte state din regiune,estimat de Fitch la 14-16%”, se arată într-un raport al agenţiei asuprasistemului bancar din Europa Centrală şi de Est.

Economia României aratăsemne de recuperare după o recesiune îndelungată, evoluţiecare ar susţine îmbunătăţirea rezultatelor sistemului bancar. În primultrimestru, România a avut o creştere economică anuală de 1,7%, iar Fitch seaşteaptă la un avans de 1,5% pe parcursul anului, urmat de o accelerare la 3,5%în 2012. Spre deosebire de cea mai mare parte a Europei Centrale şi de Est,România a rămas în recesiune anul trecut, notează Fitch, ca urmare aimplementării de Guvernului, în contextul crizei globale, a programului deausteritate, care a inclus reducerea cu 25% a salariilor din sectorul de stat.

Fitch ia încalcul, pentru scenariul de bază privind România, că autorităţile vor continuasă-şi respecte ţintele stabilite cu Fondul Monetar Internaţional prinacordul încheiat în martie. Această evoluţie ar trebui să sprijine încredereapieţelor în economia ţării şi să repună creşterea pe o traiectorie maisustenabilă, potrivit Mediafax.

Fitch anticipează că intrarea în incapacitate de plată a Greciei şi/saua băncilor elene nu ar conduce la o retragere de către instituţiile de credit afinanţărilor pentru subdsidiarele din Europa Centrală şi de Est, iarsubsidiarele din România, într-un astfel de scenariu, nu vor fi supuse unui valde retrageri de depozite de către populaţie.Totuşi, astfel de riscuri nu pot fipe deplin respinse având în vedere incertitudinea considerabilă în privinţaevoluţiei situaţiei băncilor-mamă.

Creditarea în România continuă să fie dominatăde împrumuturile în valută, 64% din creditelede retail şi 60% din expunerea pe companii la sfârşitul primului trimestru,notează Fitch. Deprecierea leului în raport cu euro a fost limitată în timpulcrizei, iar agenţia nu se aşteaptă la o schimbarea acestui trend pe termenscurt. Totuşi, în cazul unei deprecieri puternice, atât calitatea activelor,cât şi ratele de adecvare a capitalului ar intra sub presiune semnificativă.

Mediul de afaceri pentru bănci a fost afectat puternic de activitateaindustrială slabă şi evoluţia lentă a consumului începând de la sfârşitulanului 2008. Creditarea a avut o evoluţie negativă în 2009 şi 2010, cu execpţiasectorului ipotecar, susţinut de Programul „Prima Casă”.

Banca Naţională a României a luat măsuri pentru a încuraja creditareaprin dobânda de politică monetară şi cerinţele referitoare la rezervele minimeobligatorii pentru pasivele în valută. Fitch se aşteaptă la o creştere netă,excluzând inflaţia şi impactul cursului, în acest an, susţinută de recuperareaactivităţii economice şi politicile monetare.

Sistemul bancar a revenit pe profit în primul trimestru, iar Fitch seaşteaptă la un rezultat pozitiv pentru întreg anul 2011.

Fitch consideră capitalizarea sistemului bancar ca fiind adecvată înprezent, având în vedere rata de adecvare a capitalului de 14,8% la finelelunii martie, acoperirea aproape în totalitate (95%) a creditelor neperformanteşi aşteptările pentru creştere economică în acest an. Rata adecvăriicapitalului rămâne însă dependentă într-un grad ridicat de evoluţia economieişi a leului, potrivit agenţiei.

Specialiştii Fitch evaluează Indicatorul pentru Sistemul Bancar dinRomânia cu rating „D”, la acelaşi nivel cu Ungaria, Bulgaria, Slovenia şiCroaţia. Perspectiva sistemului bancar din România este stabilă. Indicelemăsoară calitatea sistemului bancar pe o scară de la „A” (foarte ridicată) la „E”(foarte scăzută).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-06-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image