2017-01-21 10:34

ECONOMIE


Gheţea (ARB): Am ieşit din recesiune, dar până la ieşirea din criză mai este

 |  17:01
Gheţea (ARB): Am ieşit din recesiune, dar până la ieşirea din criză mai este
PreşedinteleAsociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Graţian Gheţea, a anunţat că România a ieşitdin recesiune, dar până la ieşireadin criză probabil că mai este”. Acesta a mai spus că în a doua jumătate aacestui an se va relua creditarea pe partea de retail bancar.

OficialulAsociaţiei Române a Băncilor a declarat că în sistemul bancarvor continua să se acumuleze pierderi. ”Dinaprilie avem semne clare că ieşim din recesiune. Sunt semne de revigorare.Vedem activităţi economice care sunt mai stabile. Aici vorbesc despre pierderide clienţi, de imagine. Comunitatea bancară a pierdut mult în ultimii ani înceea ce priveşte clientela sa. Spre exemplu, anul trecut s-a creat o prăpastieîntre bănci şi clientela sa, care părea să nu se mai acopere. S-a dat dreptatebăncilor, dar au câştigat clienţii”, a afirmat Gheţea, referindu-se şi laOrdonanţa 50 privind contractele de credit pentru consumatori.El a mai spus că în acest moment se refinanţează orice. “Fiecare bancă scoatearmele sale, dar într-un context de fairplay. Efectul este zero. Nu observăm săavem o creştere a soldului creditelor. Se schimbă doar structura mergând de lao bancă la alta”, a mai spus oficialul ARB.

”Înacest moment, sistemul bancar este pregătit să facă faţă reluării retailului,care cred că se va întâmpla în această a doua jumătate a anului. (...) Vomobserva că oamenii încep să revină la planurile pe care şi le-au făcut înlegătură cu nivelul de trai, educaţie, cultură şi spirit, iar pentru toateacestea vor avea nevoie de bani, astfel că se vor adresa băncilor pentrucredite”, a precizat Gheţea, care este totodată şi preşedintele CEC Bank,în cadrul unui seminar pe teme bancare.

PreşedinteleARB a apreciat că românii vor începe să fie din nou interesaţi de construireade locuinţe, de schimbarea apartamentelor vechi cu case din cartiererezidenţiale, de schimbarea mobilierului sau a bunurilor de lungăîntrebuinţare, precum şi de obţinerea de credite pentru sudii şi concedii.

”Desigur,nu vor mai creşte la acelaşi nivel din anii 2006-2007, chiar începutul lui2008, dar vor fi, în opinia mea, semne de creştere. Oamenii vor avea mai multăstabilitate în ceea cepriveşte veniturile. În plus, în Româniasuntem departe de nivelul din alte ţări europene legat de ponderea credituluineguvernamental în total credite”, a adăugat Gheţea.

Lazea (BNR):Creditele de retail acordate populaţiei au scăzut uşor, în ultimele cincitrimestre

“Aexistat un vârf undeva în trimestrul doi al anului trecut, înainte dereducerile salariale aplicate bugetarilor, după care a urmat o uşoarădescreştere. Dispar mai multe credite vechi decât se creează credite noi. Sevede şi în structură. Creditele de consum se pare că au scăzut, în timp cecreditele pentru locuinţe s-au păstrat în volum absolut. La toate tipurile decredit asistăm la o reducere a dobânzii, ceea ce dă temei acelei previziunipotrivit căreia creditarea se va relua. Singurul domeniu unde a existat ocreştere a dobânzii, înainte de a exista o scădere, este cel al creditelorpentru consum”, a afirmat Valentin Lazea, economistul-şef al BNRReferitor la ritmul de deteriorare a calităţii portofoliului de credite acordatpopulaţiei, economistul-şel al băncii centrale a arătat că acele credite deconsum garantate cu ipoteci continuă să se deterioreze în timp ce creditul deconsum negarantat are o tendinţă de îmbunătăţire.”Întrebarea e cum se face ca acel credit de consum care a fost garantat cuipoteci şi care teoretic ar trebui să fie mai sigur, a ajuns să performeze maiprost decât celălalt, negarantat. Din investigaţiile mele se pare că un răspunsar fi acela că o mare parte a creditului garantat cu ipoteci s-a făcut învalută, şi în special în franci elveţieni. Deci faptul că a fost garantat, dara fost garantat într-o monedă care s-a apreciat masiv, respeciv franculelveţian, a dus la acest aparent paradox”, a mai spus oficialul BNR.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-12-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image