2017-01-20 01:43

ECONOMIE


Guvernatorul BNR, convins că va stăvili inflaţia. Isărescu: ''Urmează măsuri de reglementare a pieţei bancare în perioada următoare''

 |  16:45
Guvernatorul BNR, convins că va stăvili inflaţia. Isărescu: ''Urmează măsuri de reglementare a pieţei bancare în perioada următoare''
Guvernatorul BănciiNaţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a avertizat ieri bancherii că vorfi necesare măsuri de reglementare în perioada următoare. Pe de altă parte,acesta a menţionat că politica băncii centrale de a nu modifica rata dobânziide politică monetară va duce inflaţia către ţintă în perioada următoare.

În discursul susţinut cu ocazia primirii titlului de Doctor Honoris Causa alUniversităţii Româno-Americane, Mugur Isărescu s-a referit la politicilemacroprudenţiale, un nou concept care vizează asigurarea solidităţii sistemuluifinanciar în ansamblu şi evitării riscului sistemic. Conceptul nu se substituiepoliticilor macroeconomice (politica monetară, politica fiscală) şi nicipoliticilor microprudenţiale, care vizează soliditatea instituţiilor de creditca entităţi individuale. Potrivit lui Isărescu, măsurile de reglementare vor fieficiente dacă se vor lua în toate ţările, la nivel european, altfel băncilevor apela la externalizarea, spre exemplu, a creditelor în valută. GuvernatorulBNR a insistat şi pe faptul că bancherii nu ar trebui să privească noile măsurica pe nişte restricţii, afirmând că ar putea fi considerate restricţii dure înraport cu ceea ce s-a întâmplat în anii 2001 sau 2005, dar faţă de ceea ce arputea urma la orizontul anilor 2020 pot fi considerate chiar nişte „relaxări”.

Şiconsilierul guvernatorului, Adrian Vasilescu, a menţionat că măsurile dereglementare vor fi eficiente numai în măsura în care vor fi luate la nivelinternaţional, de toate ţările. Vasilescu a dat un exemplu teoretic, că Româniaar recurge la măsura cea mai dură de a interzice creditul în valută, iarstatele de origine ale băncilor-mamă pentru băncile din România le-ar permiteîn continuare. În acest caz, pur şi simplu, clienţii băncilor din România ar fidoar obligaţi să apeleze la creditele în valută ale băncilor-mamă.

Isărescu:„În sistemul bancar, concurenţa este periculoasă“

GuvernatorulBNR a mai apreciat că politicile macroprudenţiale reprezintă viitorul şi căsunt alternativa la controlul contului de capital. Isărescu a menţionat căpoliticile macroprudenţiale s-au conturat după ce s-a recunoscut că acţiunileadecvate pentru entităţile financiare individuale pot conduce în mod colectivsau pot exacerba problemele la nivelul sistemului financiar. Şeful bănciicentrale s-a mai referit şi la faptul că în sistemul financiar, spre deosebirede alte pieţe, concurenţa nu este bună şi este periculoasă pentru stabilitateafinanciară, deoarece conduce la diminuarea marjelor de profit şi reducerezervele de capital şi şansele de stabilitate.

“Inflaţia va merge spre ţintă în perioadaurmătoare”

"Osă vedeţi că menţinerea dobânzii, nici majorarea, nici scăderea, va duceinflaţia în perioada următoare spre ţintă", a spus şeful BNR. Acesta afăcut o analogie, explicând că există situaţii când, dacă o persoană se duce ladoctor, iar acesta nu îi dă "un pumn de medicamente", consideră cămedicul nu este bun. "Nu trebuie neapărat să pleci cu un sac demedicamente, ca (doctorul - n.r.) să fie bun", a spus Isărescu, arătând căpolitica băncii centrale s-a bazat pe consecvenţă şi stabilitate.

Consiliulde Administraţie al BNR a decis, miercuri, să menţină rata dobânzii de politicămonetară la 6,25%, pentru a noua şedinţă consecutiv, şi nivelul actual alrezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi valută ale instituţiilorde credit. "BNR va monitoriza în continuare cu vigilenţă evoluţiileinterne şi ale mediului internaţional, astfel încât, prin adecvareainstrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinereastabilităţii preţurilor pe termen mediu şi consolidarea stabilităţiifinanciare", potrivit comunicatului băncii centrale.

Restanţele lacreditele în valută au crescut cu aproape 5% în luna mai

Restanţelede cel puţin o zi la creditele în valută au crescut cu 4,7% în luna mai şi autrecut de echivalentul în lei a 10 miliarde de lei, în timp ce la împrumuturileîn lei soldul a avansat mult mai lent, cu 0,4%, potrivit datelor publicate deBanca Naţională a României (BNR). Astfel, soldul restanţelor în valută a ajunsla 10,1 miliarde de lei şi reprezenta 7,7% din totalul împrumuturilor acordateîn monedă străină, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul din luna aprilie.Doar în Bucureşti, întârzierile la plata creditelor în valută cumulau 4,61 miliarde delei, cu 200 milioane de lei mai mult decât luna precedentă. Pondereaîntârzierilior în total împrumuturi a fost de 7,8%. Cea mai ridicată pondere arestanţelor se înregistra în judeţul Ialomiţa, unde întârzierile la crediteleîn valută reprezintă 17,7% din totalul creditelor. În judeţele Alba, Galaţi şi Giurgiu, proporţia a fostde peste 14%.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-07-02Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image