2019-02-16 06:20


Guvernul pune noi biruri de la 1 ianuarie. Relaxarea fiscală se amână pentru anul alectoral

 |  22:12
Guvernul pune noi biruri de la 1 ianuarie. Relaxarea fiscală se amână pentru anul alectoral
Creşterea taxei auto şi a accizelor, posibilitatea camicroîntreprinderile să opteze pentru un impozit de 3% pe venit, contribuţii desănătate impuse mai multor pensionari, dar şi creşterea plafonului de garantarea depozitelor se numără printre principalele modificări aplicate de la 1ianuarie. aiciprincipalele modificări în politica fiscală şi de venituri aplicate de la 1ianuarie.

Astfel, taxa depoluare auto va fi majorată, din 2011, în medie cu 45-50% faţă de nivelulactual , dar cu o creştere dublă sau aproape triplă pentru vehiculelepoluante într-un grad mai ridicat, taxa fiind stabilită în funcţie de vechimeamaşinii, capacitatea cilindrică şi gradul de poluare.

Cea mai mare valoare a taxei de poluare pentru anul 2011va fi de 30.432 euro, pentru înmatricularea unei maşini non-euro cu motor de3.200 de centimetri cubi, veche de 20 de ani.

Acciza pentru benzina fără plumbva creşte de la 1 ianuarie cu 15 euro pe tonă, respectiv de la 452 de euro/1.000 litri la 467euro/1.000 de litri. Pentru motorină, accizele vor urca cu 11 euro pe tonă, dela 347 de euro/1.000 de litri la 358 euro/1.000 de litri.

Microîntreprinderile vor aveaposibilitatea ca, de la 1 ianuarie anul viitor, să opteze între plataimpozitului de 16% din profit şi o taxă de 3% din venituri. Acest sistem de impozitare se va aplica firmelor care au1-9 angajaţi şi au obţinut în anul anterior un venit de până la 100.000 deeuro.

Totodată, plafonulde garantare a depozitelor bancare constituite de către persoane fizice şijuridice va fi majorat, începând cu anul viitor, de la minimum 50.000euro la cel puţin 100.000 euro.

Guvernul a decis ca pensionarii cu venituri pornind de la 740 lei şi revoluţionarii, cuexcepţia celor răniţi, să achite contribuţii sociale de sănătate. Astfel,începând cu 1 ianuarie 2011 vor fi obligate să achite contribuţii de 5,5% laFondul asigurărilor de sănătate circa două milioane de noi contributori lasistem.

Contribuţia la sistemul depensii private obligatorii (Pilonul II) va creşte cu jumătate de punctprocentual anul viitor, la 3%din veniturile brute ale salariaţilor.

Alte modificări importante se referă la creşterea impozitului cu aproape 100% pentruvehiculele de transport marfă de peste 12 tone şi pentru combinaţiile deautovehicule (vehicule articulate sau trenuri rutiere) de aceeaşi capacitate.

De exemplu, pentru un vehicul cu două axe cu o masă de15-18 tone cu suspensie pneumatică sau echivalent care asigură servicii detransport exclusiv intern, impozitul creşte de la 278 lei în acest an la 517lei pentru 2011. Dacă vehiculul are alt sistem de suspensie taxa va fi majoratăde la 630 lei la 1.169 lei. În cazul în care maşinia respectivă transportămarfă în străinătate, taxa creşte de la 397 lei la 517 lei (suspensiepneumatică), respectiv de la 899 lei la 1.169 lei (alt tip de suspensie).

Sumele cheltuite de firme pentru maşinile folosite latransportul de persoane, cu maximum nouă locuri, nu vor fi considerate nicianul viitor drept cheltuieli deductibile, deoarece Guvernul va extinde până lasfârşitul anului 2011 valabilitatea acestei prevederi, introduse în aprilieanul trecut.

Astfel, perioada de limitare a deductibilităţiicheltuielilor privind combustibilul va fi prelungită până la 31 decembrie 2011.

Limitele de despăgubire pentruasigurarea de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) vor creşte cu 40-50% în 2011 comparativ cu valorile din acest an.

Pentru pagube materiale, limita de despăgubire va fimajorată cu 50%, la 750.000 de euro, comparativ 500.000 de euro în 2010.

Firmele vor avea posibilitateasă achite contribuţiile sociale şi impozitul pe venit pe baza unei declaraţiiunice, care va putea fi completată şi în format electronic, depusă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Înprezent, firmele sunt obligate să completeze cinci formulare pentru achitareaimpozitelor, dintre care două la ANAF şi trei pentru asigurări de sănătate,şomaj şi pensii.

Începând cu 1 ianuarie,inspectorii de muncă vor avea permanent dreptul de a intra în sediul unei firmepentru a verifica acte şi vorputea dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare, cu suspendarea directă aactivităţii, dacă descoperă încălcări flagrante ale legii.

Persoanele fizice ale cărorvenituri reale depăşesc cu cel puţin 50.000 lei sumele declarate vor plăti unimpozit de 16% aplicat ladiferenţa dintre cele două valori.

Potrivit ministrului Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu,cei mai afectaţi vor fi proprietarii de yachturi şi vile, care cheltuiesc multpentru vacanţe scumpe, dar fără să justifice banii prin venitul declaratstatului. Verificările nu vor viza însă şi conturile bancare ale persoanelorfizice, după ce băncile comerciale au făcut lobby şi au reclamat pericolul unorretrageri masive din sistem.

Indemnizaţia de şomaj vareprezenta, începând cu anul viitor, 75% din valoarea indicatorului social dereferinţă, de 500 lei, şi nu va mai fi raportată la salariul minim, majorat la 670 lei, aceeaşi modificare de calcul urmândsă fie aplicată şi pentru absolvenţii care vor primi ajutor de şomaj.

Salariile de bază din sectorulpublic vor fi majorate anul viitor cu 15% raportat la nivelul din lunaoctombrie, iar salariulde bază minim brut pe ţară va creşte de la 600 lei la 670 lei.

Proiectul legii salarizării unitare prevede că salariilede bază din sectorul public vor creşte în 2011 cu 15%, dar vor rămâne şi înaceste condiţii cu 13,75% mai mici faţă de luna iunie 2010, când au fost redusede Guvern, fără ca noul nivel să mai fie modificat până la sfârşitul anuluiviitor.

Tot din ianuarie se vor aplica şi legile salarizăriiunice şi ordonanţa de urgenţă privind creditele populaţiei, promulgate marţi depreşedintele Traian Băsescu, după ce Curtea Constituţională a decis că actelenormative respectă prevederile Constituţiei.

Mamele vor avea posibilitateasă opteze şi pentru un concediu de creştere a copilului pentru o perioadă dedoi ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200lei.

Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an deconcediu, mamele vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregulinterval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an deconcediu pentru creşterea copilului, mamele nu vor mai beneficia de aceststimulent. Stimulente nu vor fi acordate nici mamelor care optează pentruconcediu de doi ani cu indemnizaţie maximă de 1.200 lei.

Mamele aflate deja în concediu de creştere a copilului nuvor fi afectate de aceste modificări.

Şomerii nu vor mai primiindemnizaţie de şomaj dacă refuză un loc de muncă, indiferent de distanţa faţă de localitatea de domiciliuîn care se află postul ofertat, sau nu participă la programe de formareprofesională.

Legislaţia în vigoare sistează indemnizaţia de şomaj doarîn cazul în care locul de muncă refuzat este situat la o distanţă de cel mult50 kilometri de localitatea de domiciliu.

În plus, din 2011 firmele vor avea posibilitatea săachite contribuţiile sociale şi impozitul pe venit pe baza unei declaraţiiunice. Declaraţia va putea fi completată şi pe un suport de hârtie, până la 1iulie 2011, dată după care documentul va fi depus lunar prin mijloace electronice.

Anul 2011 aduce modificări şiîn ceea ce priveşte certificarea energetică a clădirilor.

Astfel, proprietariide locuinţe vor fi obligaţi, de la 1 ianuarie, să deţină un certificat deperformanţă energetică a clădirii dacă vor să vândă sau să închiriezespaţiile respective. A.M.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-08-06
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiriSTARBAG
loading...