2019-02-21 02:39


Guvernul va oferi şi anul viitor fonduri structurale în limita a 300 milioane de euro

 |  17:51
Guvernul va oferi şi anul viitor fonduri structurale în limita a 300 milioane de euro

Creditelecontractate de autorităţile locale pentru cofinanţarea proiectelor europene vorfi garantate şi anul viitor în limita a 300 milioane de euro, potrivit unuiproiect de hotărâre de Guvern, prin care este inclus şi turismul în ariadomeniilor care pot beneficia de astfel de împrumuturi.

"Avândîn vedere dificultăţile pe care le întâmpină categoriile de beneficiari aiproiectelor finanţate din instrumente structurale/programul ISPA încontractarea împrumuturilor pentru asigurarea necesarului de finanţare pentrudiverse cheltuieli pentru implementarea proiectelor, domeniul de aplicabilitateal Programului de sprijin (...) a fost extins prin introducerea posibilităţii acordăriide garanţii de către stat, prin FNGCIMM, şi pentru proiectele cofinanţate prinprogramul ex-ISPA şi cele desfăşurate în infrastructura de turism ce nu intrăsub incidenţa ajutorului de stat", se arată în proiectul care modificănormele de implementare a programului.

Încazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au şi ocomponentă de ajutor de stat, împrumutul pentru care se solicită garanţia nupoate depăşi 15% din valoarea totală a componentei de proiect care nu intră subincidenţa ajutorului de stat.

Totodată,dacă se solicită acordarea celui de-al doilea împrumut, beneficiarul trebuie săfi îndeplinit toate obligaţiile din primul contract de credit pentru care aprimit garanţie, scadente până la data solicitării celui de-al doilea împrumut.

Oaltă modificare vizează posibilitatea obţinerii acordului de principiu pentrugaranţie doar prin prezentarea notificării de aprobare a proiectului, înaintede semnarea contractului de finanţare.

Proiectulstabileşte că suma maximă care poate fi acordată pentru garanţii este identicăcu cea acordată şi în acest an, respectiv 300 milioane de lei.

Programulde sprijin pentru beneficiarii proiectelor de fonduri structurale, pentrudomenii economice prioritare, finanţate din fondurile Uniunii Europene alocateRomâniei a devenit funcţional în luna martie a acestui an.

Înforma iniţială aprobată la începutul acestui an, beneficiarii garanţiilor erauautorităţile publice locale, operatorii regionali de servicii de alimentare cuapă şi canalizare, universităţile şi unităţile de cercetare.

Sepot acorda garanţii pentru infrastructura rutieră, infrastructura de energie,infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea apelor uzate,infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinatăeducaţiei şi cercetării-dezvoltarii, infrastructura tehnologică de cercetare şidezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructuraîn domeniul asistenţei sociale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-10-09
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...