2017-01-23 00:37


Impact financiar. Cheltuielile de consum vor creşte cu 750 milioane de lire sterline în perioada JO de la Londra

 |  17:26
Impact financiar. Cheltuielile de consum vor creşte cu 750 milioane de lire sterline în perioada JO de la Londra

Cheltuielilede consum vor creşte cu 750 milioane lire sterline în perioada JocurilorOlimpice şi Paralimpice organizate la Londra în 2012, ceea ce va genera unstimul total de 5,1 miliarde lire sterline pentru economia britanică până înanul 2015, potrivit unui raport al Visa Europe, sponsor al evenimentuluisportiv.”Conform raportului, Marea Britanie va beneficia de unimpact economic pozitiv imediat ca urmare a creşterii semnificative acheltuielilor de consum în perioada Jocurilor Olimpice şi Paralimpice. Aşa cums-a întâmplat în timpul Cupei Mondiale, consumatorii britanici vor determinacreşterea vânzărilor din supermarketuri cu 80 milioane lire sterline, MareaBritanie confirmându-şi reputaţia de naţiune formată din fani ai sportului.Aspectul cel mai încurajator pentru economie este efectul de cascadă generat:producţia va creşte şi beneficiile se vor regăsi în buzunarele populaţiei sub formacreşterii veniturilor. Acest beneficiu economic imediat se va reflecta într-unstimulent durabil şi crearea de noi locuri de muncă, efecte care vor fi resimţitemult după încheierea jocurilor”, a declarat Marc O'Brien, director executiv,Visa UK.Economia britanică va beneficia în doar trei săptămâni, între ceremoniile dedeschidere şi cele de închidere ale JO, de o creştere a cheltuielilor cu 621milioane de lire sterline, iar în perioada Jocurilor Paralimpice de o majorarea cheltuielilor de 129 milioane de lire sterline.În total, cheltuielile vor fi cu 18,5% mai mari comparativ cu estimărilerealizate pentru aceeaşi perioadă de timp, în cazul în care Jocurile Olimpice şiParalimpice nu ar fi avut loc, potrivit raportului “O ocazie de aur - Impactulcheltuielilor şi impactul economic al Jocurilor Olimpice şi Paralimpice, Londra2012”, care marchează cea de-a 25-a aniversare Visa Europe în calitate desponsor global al Jocurilor Olimpice.După încheierea Jocurilor Olimpice, beneficiile economice pe termen mai lung seestimează că vor aduce - până în 2015 - un stimulent de 5,1 miliarde liresterline în economia britanică, reprezentând aproximativ 3,5% din creştereatotală estimată pentru 2013-2015.Impactul pozitiv asupra economiei va fi determinat în principal de afluxul marede turişti. Cheltuielile totale realizate de turişti în timpul JO sunt estimatela 709 milioane lire sterline. Nivelul ridicat al cheltuielilor anticipate sepoate datora poziţiei avantajoase a oraşului faţă de Europa şi faţă de alte pieţeinternaţionale-cheie (ceea ce duce la un număr mai mare de turişti) şicosturilor mai ridicate asociate vizitării Londrei.La nivel local, este estimată o creştere cu 41 milioane lire sterline acheltuielilor de consum în perioada Jocurilor Olimpice şi Paralimpice. Este opremieră pentru o piaţă-gazdă, în condiţiile în care cheltuielile localnicilorscad de obicei în perioada JO. Raportul Visa atribuie această situaţie “schimbăriimodului de a cheltui”, deoarece britanicii vor renunţa la modelele tradiţionalede cheltuieli din perioada verii şi vor intra în spiritul olimpic, aprovizionându-sede la supermarketuri şi urmărind Jocurile Olimpice de acasă.Sectoarele de retail, divertisment şi turism se pare că vor fi marii câştigătoriai jocurilor, beneficiind în total de o creştere a cheltuielilor de 508,4milioane lire sterline.Efectul secundar al creşterii cheltuielilor de consum se va reflecta la nivelultuturor sectoarelor. Producţia de bunuri şi servicii se anticipează că va creştecu 1,14 miliarde lire sterline, ducând la o potenţială creştere netă de 229milioane lire sterline a veniturilor britanicilor în perioada jocurilor. Creştereava proveni din majorarea salariilor (ore suplimentare şi tarife orare mai mari înaceastă perioadă), suplimentarea chiriei pentru cei care îşi închiriază locuinţeleturiştilor sau percep chirii mai mari pe perioada jocurilor, precum şi dinprofitul tuturor sectoarelor.Pe termen mai lung, se preconizează că toate aceste cheltuieli vor duce la creştereaanuală a producţiei economice cu 1,37 miliarde lire sterline până în 2015, ceeace va reprezenta un stimulent total de 5,1 miliarde lire sterline pentrueconomia britanică, pe o perioadă de patru ani. Veniturile suplimentare obţinutede britanici vor fi de 296 milioane lire sterline pe an şi 17.900 de locuri demuncă vor fi create în medie, anual, în economia britanică.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-17

Mai multe imagini:
Impact financiar. Cheltuielile de consum vor creşte cu 750 milioane de lire sterline în perioada JO de la Londra
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image